Замовити

Залиште заявку, наш менеджер зв’яжеться з Вами

Анонси семінарів

Строительство? Как по нотам! (бухгалтерский и налоговый учет в строительстве) Учет у Инвестора: с чего начинается покупка квадратных метров? 1.1. Паевые, инвестиционные и прочие виды договоров. 1.2. Договора купли-продажи имущественных прав. 1.3. Предварительные договора с обеспечительным платежом. 1.4. Деривативы и другие ценнобумажные договора: покупка и выкуп. 1.5. Жилищно-строительные кооперативы: особенности…

Читати далі

Блок 1. Чергова спроба все зупинити: аналіз Постанови №117 1.1. Порядок зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН. 1.2. Порядок роботи комісій, які приймають рішення про реєстрацію ПН / РК в ЄРПН або відмову в такій реєстрації. 1.3. Порядок розгляду  скарг на рішення комісій, які приймають рішення про реєстрацію ПН / РК в…

Читати далі

1.1. Организация бухгалтерского учета на предприятии. 1.2. Учетная политика: методические основы формирования. 1.3. Разработка приказа об учетной политике как творческий процесс, определяем: методы оценки выбытия запасов; периодичность определения средневзвешенной себестоимости единицы запасов; порядок учета и распределения транспортно-заготовительных расходов, ведения отдельного субсчета учета транспортно-заготовительных расходов; методы амортизации основных средств, других необоротных…

Читати далі

Блок 1. Організація взаємодії роботодавця та трудового колективу: документальне оформлення 1.1. Колективний договір – що обов’язково в ньому має бути. 1.2. Штатний розклад – необхідність, передбачена законодавчо. 1.3. Положення про преміювання – як правильно оформити, щоб уникнути зайвих питань при податковій перевірці. 1.4.Правила внутрішнього трудового розпорядку: важливий документ.   Блок…

Читати далі

Бухгалтерський облік за МСФЗ

  МСБО 16 «Основні засоби» 1.1. На які операції розповсюджується стандарт. 1.2. Порядок визнання основних засобів та первісні витрати, а також собівартість основного засобу. 1.3. Облік витрат на щоденне обслуговування. 1.4. Оцінка собівартості об’єкта. 1.5. Модель собівартості та модель переоцінки: в чому принципова відмінність? 1.6. Порядок нарахування амортизації основних засобів….

Читати далі

«А Вы знаете МСФО?» Такой вопрос довольно часто мы задаем друг другу и на работе, и на собеседованиях, и на улице. Такой вопрос часто задают и нам. Ответ: «Да» и подкрепленный к ответу сертификат многочисленных международных сертификационных программ выгодно выделяет нас на фоне других коллег и дает нам авансы… Но,…

Читати далі

НДС- 2018: блокировка налоговых накладных, корректировки НДС и НДС особенных операций Блок 1. Очередная попытка все остановить: анализ Постановления №117 1.1. Порядок приостановления регистрации НН/РК в ЕРНН. 1.2. Порядок работы комиссий, принимающих решение о регистрации НН/РК в ЕРНН или отказ в такой регистрации. 1.3. Порядок рассмотрения жалоб на решения комиссий,…

Читати далі

Блок 1. Нормативна база ЗЕД-операцій 1.1.Нормативні документи, які слід вивчити, якщо Ваше підприємство здійснює ЗЕД- діяльність. 1.2. Обмеження за термінами розрахунків, які слід враховувати. 1.3. Діючі обмеження НБУ по роботі з валютою. 1.4. ЗЕД-заліки: законодавча база та документальне оформлення.   Блок 2. Бухгалтерський облік операцій в іноземній валюті 2.1 .Простота…

Читати далі

Блок 1. Оновлення нормативної бази з 05.01.2018р. 1.1.Нове Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: на кого поширюється і не поширюється. Які нормативні акти щодо касової дисципліни, крім Положення №637, втратили чинність? 1.2. Є каса, є готівка, є РРО, є касова дисципліна: якими документами слід керуватись в…

Читати далі
ПОДЗВОНИТИ НАМ