Замовити

Залиште заявку, наш менеджер зв’яжеться з Вами

  Аудит та погоджені процедури

  Аудиторська перевірка є практичним та єфективним інструментом для власників компаній 
  Чому саме ми?
    • Консультації після перевірки.
    • Рекомендації, що до оптимізації.
    • Приведення до ладу документаціі.
    • Європейскі стандарти якості.
    • Індивідуальний підхід до кожного.

  Компанія Єд Рем гарантує якісний результат!

  Ціна перевірки визначається індивідуально для кожного
  вам необхідно:
    • Натиснути “Замовити послугу
    • Залишити свій телефон
    • Написати яка послуга потрібна
    • Відправити нам заявку
  •  

  Замовити послугу

  Залиште заявку, наш менеджер зв’яжеться з Вами

   Аудит та погоджені процедури

   Питання про проведення аудиту фінансової звітності, як правило, виникає у підприємств у кінці звітного року та на початку нового року. Адже, саме приблизно в грудні – січні слід потурбуватись про укладання договору на проведення аудиторської перевірки фінансової звітності року, що завершується (завершився).

   Відповідно до п. 5 ст.363 Господарського кодексу України від 16.01.2003р. №435-IV (далі – ГКУ) аудит може проводитися за ініціативою суб’єктів господарювання, а також у випадках, передбачених законом (обов’язковий аудит). Згідно зі ст.14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року №996-XIV обов’язковий аудит проводять:

   Згідно зі ст. 8 Закону України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993р. №3125-XII проведення аудиту є обов’язковим для:

   – підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності:

   • публічних акціонерних товариств;
   • підприємств – емітентів облігацій;
   • професійних учасників ринку цінних паперів;
   • фінансових установ;
   • інших суб’єктів господарювання, звітність яких відповідно до законодавства України підлягає офіційному оприлюдненню, за винятком установ і організацій, що повністю утримуються за рахунок державного бюджету;

   – перевірки фінансового стану засновників:

   • банків (крім фізичних осіб)
   • підприємств з іноземними інвестиціями (крім фізичних осіб);
   • публічних акціонерних товариств (крім фізичних осіб);
   • страхових і холдингових компаній;
   • інститутів спільного інвестування;
   • довірчих товариств;
   • інших фінансових посередників;

   – емітентів цінних паперів, які здійснюють публічне розміщення, та похідних (деривативів), а також при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів.

   Проведення аудиту є обов’язковим також в інших випадках, передбачених законами України. Отож, повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою) достовірність і повнота річної фінансової звітності:

   • господарських товариств – щороку, а господарських товариств з річним оборотом менш як 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (4 250 грн) – один раз на три роки (ст.18 Закону України «Про господарчі товариства» від 19.09.1991р. № 1576-XII) Оскільки, жодної відповідальності за непроведення такого аудиту чинним законодавством не передбачено, то, зрозуміло, що і проводять такий аудит нечасто;
   • страховиків (ст. 34 Закону України «Про страхування» від 07.03.1996р. № 85/96-ВР);
   • довірчих товариств (ст.5 Декрету Кабінету Міністрів України «Про довірчі товариства» від 17.03.1993р. № 23-93);
   • кредитних спілок (ст. 22 Закону України «Про кредитні спілки» від 20.12.2001р. № 2908-III);
   • компаній з управління активами (ст.73 Закону України «Про інститути спільного інвестування» від 05.07.2012р. № 5080-VI);

   Обов’язково потрібно проводити аудит у випадку підтвердження понесених витрат та збитків іноземних інвесторів, заподіяних їм внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій тощо з метою їх відшкодування на основі поточних ринкових цін (ст.10 Закону України «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.1996р. № 93/96-ВР);

   Згідно зі ст. 5 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003р. № 1057-IV планові аудиторські перевірки діяльності недержавних пенсійних фондів та інших осіб, що надають послуги у сфері недержавного пенсійного страхування, проводяться не рідше ніж один раз на рік.

   А от ініціативний аудиту проводять у випадку наявності бажанням власника або керівника підприємства перевірити достовірність показників фінансової звітності, обчислення та сплату податків і зборів, правильність ведення бухгалтерського обліку, оформлення господарських операцій тощо.

   Проведення погоджених процедур

   Досить часто трапляються випадки, коли у телефонну трубку чуєш: «Доброго дня! Нам треба провести аудит фінансової звітності».

   Відповідаєш: «Доброго дня! А що Ви розумієте під «аудитом фінансової звітності?».

   З іншого кінця проводу: «Треба перевірити розрахунки з покупцями».

   І розумієш, що в даному випадку, аудит фінансової звітності тому, хто телефонує, абсолютно не потрібний. Натомість, слід запропонувати послугу з проведення погоджених процедур.

   Чим же відрізняється аудит від погоджених процедур?

   Послуги у сфері аудиту складаються із:

   • завдання з надання впевненості;
   • супутніх послуг, визначених Міжнародними стандартами супутніх послуг;

   В свою чергу, завдання з надання впевненості діляться на:

   • аудит історичної фінансової інформації, зокрема фінансової звітності;
   • огляд історичної фінансової інформації, зокрема фінансової звітності;
   • завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації.

   Супутні послуги, визначені Міжнародними стандартами супутніх послуг – це:

   • завдання з виконання погоджених процедур стосовно фінансової інформації;
   • завдання з підготовки фінансової інформації.

   Надання супутніх послуг регулюється Міжнародним стандартом супутніх послуг 4400 «Завдання з виконання погоджених процедур стосовно фінансової інформації». Давайте розглянемо, що може бути предметом погоджених процедур:

   • звірка розрахунків із котрагентами;
   • оцінка обсягів продажу;
   • розрахунки ліквідності;
   • оцінка залежності від контрагентів;
   • участь в інвентаризації;
   • оцінка структури фактичних витрат (доходів) і відповідність їх плановим;
   • аналіз виконання сторонами умов договору;
   • аналіз цільового використання коштів;
   • перевірка фінансових звітів;
   • виконання окремих процедур щодо пакету фінансової звітності.

   Результатом виконання завдання з погоджених процедур є надання аудитором замовнику звіту про фактичні результати виконання погоджених процедур стосовно фінансової інформації.

   Тобто, при наданні послуг з погоджених процедур аудитор не висловлює думку про достовірність фінансової звітності або фінансової інформації. Користувачі звіту про фактичні результати погоджених процедур самостійно дають оцінку виконаним погодженим процедурам щодо фінансової інформації й фактам, зазначеним у звіті, а також роблять власні висновки, що базуються на даних, наведених у звіті.

   Звіт надається тільки тим сторонам, які дали свою згоду на проведення погоджених процедур, тому що інші сторони, які не знають причин проведення цих процедур, можуть невірно тлумачити їх результати.

   Замовити послугу

   Залиште заявку, наш менеджер зв’яжеться з Вами

    ПОДЗВОНИТИ НАМ