Замовити

Залиште заявку, наш менеджер зв’яжеться з Вами

  Консультаційні послуги

  Відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21 грудня 2017 року №2258-VIII,аудиторська фірма –це юридична особа, яка провадить виключно аудиторську діяльність та/або надає неаудиторські послуги на підставах та в порядку, що передбачені Законом та міжнародними стандартами аудиту. Зокрема, неаудиторськими послугами є:

  1) складання податкової звітності, розрахунку обов’язкових зборів і платежів, представництва юридичних осіб у спорах із зазначених питань;

  2) консультування з питань управління, розробки і супроводження управлінських рішень;

  3) ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності;

  4) розробка та впровадження процедур внутрішнього контролю, управління ризиками, а також інформаційних технологій у фінансовій сфері;

  5) надання правової допомоги у формі: послуг юрисконсульта із забезпечення ведення господарської діяльності; ведення переговорів від імені юридичних осіб; представництва інтересів у суді;

  6) кадрове забезпечення юридичних осіб у сфері бухгалтерського обліку, оподаткування та фінансів, у тому числі послуги з надання персоналу, що приймає управлінські рішення та відповідає за складання фінансової звітності;

  7) послуги з оцінки;

  8) послуги, пов’язані із залученням фінансування, розподілом прибутку, розробкою інвестиційної стратегії, окрім послуг з надання впевненості щодо фінансової інформації, зокрема проведення процедур, необхідних для підготовки, обговорення та випуску листів-підтверджень у зв’язку з емісією цінних паперів юридичних осіб.

  Аудиторська компанія «Ед Рем» надає наступні неаудиторські послуги:

  Консультаційні послуги

  Консультаційні послуги, які надає аудиторська компанія, не обмежуються лише консультаціями у сфері податкового та бухгалтерського обліків. Їх перелік набагато ширший.Аудиторська компанія може надавати консультації з:

  • питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності:

  а. обрання облікової політики;

  б. встановлення та дотримання методології бухгалтерського обліку;

  в. організація бухгалтерського обліку;

  г. консолідація фінансової звітності;

  д. трансформація звітності за іншою, ніж застосовувана, концептуальною основою;

  е. інші види консультацій з питань обліку та звітності;

  • питань системи внутрішнього контролю;
  • питань оподаткування, у т. ч. з організації податкового обліку та податкової звітності;
  • питань застосування інформаційних технологій;
  • з інших питань управління та ведення бізнесу:

  а. правове забезпечення прийняття (або результатів прийняття) управлінських рішень щодо зміни форм власності, форм господарювання, функцій власності, легітимності окремих господарських операцій тощо;

  б. організаційне забезпечення управління – структуризація, реструктуризація, перебудова, розробка нової системи обліку, внутрішнього контролю, внутрішнього аудиту, управління в цілому, розробка внутрішніх інструкцій для посадових осіб, внутрішніх стандартів корпоративного управління тощо;

  в. інформаційного забезпечення управління – консультування з питань вибору програмних продуктів або технічної бази з автоматизації обліку та внутрішнього контролю (аудиту), розробка схем документообігу, форм внутрішніх документів і напрямів інформаційних потоків у системі управління; проведення тренінгів, семінарів з питань обліку, оподаткування, правового забезпечення та організації управління, безпеки бізнесу тощо;

  г. управління грошовими потоками, інвестиційної політики.

  Замовити послугу

  Залиште заявку, наш менеджер зв’яжеться з Вами

   ПОДЗВОНИТИ НАМ