Замовити

Залиште заявку, наш менеджер зв’яжеться з Вами

Консультаційні послуги

Відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21 грудня 2017 року №2258-VIII,аудиторська фірма –це юридична особа, яка провадить виключно аудиторську діяльність та/або надає неаудиторські послуги на підставах та в порядку, що передбачені Законом та міжнародними стандартами аудиту. Зокрема, неаудиторськими послугами є:

1) складання податкової звітності, розрахунку обов’язкових зборів і платежів, представництва юридичних осіб у спорах із зазначених питань;

2) консультування з питань управління, розробки і супроводження управлінських рішень;

3) ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності;

4) розробка та впровадження процедур внутрішнього контролю, управління ризиками, а також інформаційних технологій у фінансовій сфері;

5) надання правової допомоги у формі: послуг юрисконсульта із забезпечення ведення господарської діяльності; ведення переговорів від імені юридичних осіб; представництва інтересів у суді;

6) кадрове забезпечення юридичних осіб у сфері бухгалтерського обліку, оподаткування та фінансів, у тому числі послуги з надання персоналу, що приймає управлінські рішення та відповідає за складання фінансової звітності;

7) послуги з оцінки;

8) послуги, пов’язані із залученням фінансування, розподілом прибутку, розробкою інвестиційної стратегії, окрім послуг з надання впевненості щодо фінансової інформації, зокрема проведення процедур, необхідних для підготовки, обговорення та випуску листів-підтверджень у зв’язку з емісією цінних паперів юридичних осіб.

Аудиторська компанія «Ед Рем» надає наступні неаудиторські послуги:

Консультаційні послуги

Консультаційні послуги, які надає аудиторська компанія, не обмежуються лише консультаціями у сфері податкового та бухгалтерського обліків. Їх перелік набагато ширший.Аудиторська компанія може надавати консультації з:

  • питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності:

а. обрання облікової політики;

б. встановлення та дотримання методології бухгалтерського обліку;

в. організація бухгалтерського обліку;

г. консолідація фінансової звітності;

д. трансформація звітності за іншою, ніж застосовувана, концептуальною основою;

е. інші види консультацій з питань обліку та звітності;

  • питань системи внутрішнього контролю;
  • питань оподаткування, у т. ч. з організації податкового обліку та податкової звітності;
  • питань застосування інформаційних технологій;
  • з інших питань управління та ведення бізнесу:

а. правове забезпечення прийняття (або результатів прийняття) управлінських рішень щодо зміни форм власності, форм господарювання, функцій власності, легітимності окремих господарських операцій тощо;

б. організаційне забезпечення управління – структуризація, реструктуризація, перебудова, розробка нової системи обліку, внутрішнього контролю, внутрішнього аудиту, управління в цілому, розробка внутрішніх інструкцій для посадових осіб, внутрішніх стандартів корпоративного управління тощо;

в. інформаційного забезпечення управління – консультування з питань вибору програмних продуктів або технічної бази з автоматизації обліку та внутрішнього контролю (аудиту), розробка схем документообігу, форм внутрішніх документів і напрямів інформаційних потоків у системі управління; проведення тренінгів, семінарів з питань обліку, оподаткування, правового забезпечення та організації управління, безпеки бізнесу тощо;

г. управління грошовими потоками, інвестиційної політики.

Замовити послугу

Залиште заявку, наш менеджер зв’яжеться з Вами

ПОДЗВОНИТИ НАМ