Замовити

Залиште заявку, наш менеджер зв’яжеться з Вами

  Втрата майна: ПДВ за фактом знищення?

  Втрата майна: ПДВ за фактом знищення?

  Точка зору керуючего партнера Компаніі AD RAM, Наталії Салової  (Вісник № 46(998), 8 грудня 2018 р.)

  ПКУ не містить у визначенні «постачання товарів» та «постачання послуг» таких операцій, як «відшкодування вар- тості втраченого майна», «відшкодування збитків», «відшкодування втраченої вигоди», «відшкодування штрафів».

  Академічне тлумачення слова «відшкодування» — те, що повертається комусь за зроблену шкоду, витрати1 — теж не пов’язує «відшкодування» з «постачанням».

  Водночас ДФС України постійно та наполегливо вбачає у «відшкодуванні» об’єкт оподаткування ПДВ.

  Частиною першою ст. 225 ГКУ визначено, що до складу збитків, які підлягають відшкодуванню особою, яка допустила господарське правопорушення, включаються:

  • вартість втраченого, пошкодженого або знищеного майна, визначена відповідно до вимог законодавства;
  • додаткові витрати (штрафні санкції, сплачені іншим суб’єктам, вартість додаткових робіт, додатково витраче- них матеріалів тощо), понесені стороною, яка зазнала збитків внаслідок порушення зобов’язання другою сто- роною;
  • неодержаний прибуток (втрачена вигода), на який сторона, яка зазнала збитків, мала право розраховувати у ра- зі належного виконання зобов’язання другою стороною;
  • матеріальна компенсація моральної шкоди у випадках, передбачених законом.

  Під збитками слід розуміти витрати, зроблені управненою стороною, втрата або пошкодження її майна, а та- кож не одержані нею доходи, які управнена сторона одержала б у разі належного виконання зобов’язання або до- держання правил здійснення господарської діяльності другою стороною (частина друга ст. 224 ГКУ).

  Натомість в ІПК від 12.11.2018 р. № 4790/6/99-99-15-03-02-15/ІПК зазначається, що при отриманні відшкоду- вання за втрачений товар за договором транспортного експедирування кошти, що надходять платнику ПДВ на йо- го банківський рахунок як відшкодування збитків за пошкоджене або знищене майно (без урахування штрафних санкцій і пені), розцінюються як компенсація вартості такого майна та відповідно включаються до бази оподат- кування ПДВ. При цьому норми п. 198.5 ст. 198 ПКУ у такому випадку не застосовуються.

  На думку автора, такий висновок є неоднозначним. Адже у випадку знищення (пошкодження) майна на дату встановлення такого факту платник податку чітко розуміє, що таке майно не використовуватиметься у господар- ській діяльності. Отже, він зобов’язаний на підставі пп. «в» п. 198.5 ст. 198 ПКУ нарахувати податкові зобов’язання та скласти і зареєструвати в ЄРПН податкову накладну. А факт отримання відшкодування вартості майна може відбутись через декілька місяців, а може і взагалі не відбутись. Тобто ІПК пропонує ігнорувати положення ПКУ та нараховувати податкові зобов’язання з ПДВ на дату отримання коштів від винуватця.

  You must be logged in to post a comment.

  ПОДЗВОНИТИ НАМ