Замовити

Залиште заявку, наш менеджер зв’яжеться з Вами

  Детінізація відносин у сфері зайнятості та коплексні перевірки з 5 жовтня

  Детінізація відносин у сфері зайнятості та коплексні перевірки з 5 жовтня

  Розпорядження КМУ«Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення» від 05.09.2018р. №649-р набрало чинності одразу з дати прийняття: 5 вересня 2018р.

  Пройшов майже місяць… Зовсім скоро (5 жовтня) повинні розпочатись комплексі заходи щодо детінізації зайнятості та доходів населення по території всієї України. Що саме мається на увазі під «комплексними заходами» Розпорядження №649-р не уточнює. Міністерства, інші центральні органі виконавчої влади зобов’язані переглянути власні нормативно-правові акти та внести до них зміни з метою посилення контролю за оформленням трудових відносин з найманими працівниками.

  Крім того, Розпорядження №649-р зобов’язує звітувати Державну фіскальну службу, Пенсійний фонд України, Національну поліцію (до речі, у Законі України «Про Національну поліцію» 02.07.2015р. №580-VIII немає жодного слова про її контрольні повноваження у сфері зайнятості), інші центральні органи виконавчої влади щомісяця до 10 числа Державній службі з питань праці про проведену роботу для її узагальнення.

  Зважаючи на вищенаведене, нагадаємо хто, коли та на підставі чого може перевіряти підприємство у сфері зайнятості. Таких контролюючих органів чимало:

  • Державна служба з питань праці (далі – Держпраці);
  • Органи місцевого самоврядування, наділені відповідними повноваженнями;
  • ДФС;
  • Пенсійний фонд.

  Основним документом, на підставі якого діють Держпраці та органи місцевого самоврядуванняє Постанова КМУ «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 26.04.2017р. №295 (діє з 16.05.2017р.)

  Саме вона затверджує:

  • Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю;
  • Порядок здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю.

  Зверніть, будь ласка, увагу, що «контроль» та «нагляд» – не ідентичні поняття.

  Контроль може бути у вигляді  інспекційного відвідування та невиїзного інспектування. Контроль здійснюють інспектори праці, які є посадовими особами Держпраці та її територіальних органів, виконавчих органів рад, посадовими обов’язками яких передбачено повноваження щодо здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю.Контрольні повноваження підтверджуються службовим посвідченням.

  Нагляд може відбуватись у вигляді витребування, збирання та аналіз інформації, виїзна перевірка. Нагляд здійснюють посадові особи Держпраці та її територіальних органів, посадовими обов’язками яких передбачено повноваження щодо здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю, що підтверджується службовим посвідченням такої особи.

  Накладення штрафів відбувається у відповідності до Постанови КМУ ««Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення»від 17.07.2013р. №509. Підставою для накладання штрафів можуть бути:

  • рішення суду про оформлення трудових відносин із працівником, який виконував роботу без укладення трудового договору, та встановлення періоду такої роботи чи роботи на умовах неповного робочого часу в разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, в установі, організації;
  • акта про виявлення під час перевірки суб’єкта господарювання або роботодавця ознак порушення законодавства про працю та/або зайнятість населення, складеного посадовою особою Держпраці чи її територіального органу, виконавчого органу міської ради міста обласного значення та сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади;
  • акта документальної виїзної перевірки ДФС, її територіального органу, в ході якої виявлені порушення законодавства про працю.

  Державна фіскальна служба здійснює свої контрольні повноваження у вигляді  адміністрування єдиного соціального внеску. Також, як зазначалось вище, на підставі актудокументальної виїзної перевірки ДФС, її територіального органу, в ході якої виявлені порушення законодавства про працю підприємство чи підприємець можуть бути оштрафовані. Притягнути до відповідальності, у випадку встановлення факту інших порушень з питань праці, податкова служба не має права.

  Пенсійний фонд, також не контролює питання праці.

  Водночас слід пам’ятати про існування обміну інформацією між Держпраці, ДФСУ  та ПФУ.

  ДФСУ повинна повідомляти Держпраці наступну інформацію:

  • невідповідність кількості працівників роботодавця обсягам виробництва (виконаних робіт, наданих послуг) до середніх показників за відповідним видом економічної діяльності;
  • факти порушення законодавства про працю, виявлені у ході здійснення контрольних повноважень;
  • факти провадження господарської діяльності без державної реєстрації у порядку, встановленому законом;
  • роботодавців, що мають заборгованість із сплати ЄСВ у розмірі, що >min страховий внесок за кожного працівника(819,06 грн.);

  ПФУ також зобов’язаний інформувати Держпраці:

  Про роботодавців:

  • які нараховують заробітну плату менше мінімальної;
  • у яких стосовно працівників відсутнє повідомлення про прийняття на роботу;
  • у яких протягом місяця кількість працівників, що працюють на умовах неповного робочого часу, збільшилась на 20 і більше %;
  • працівників, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами в одного роботодавця більше року;
  • роботодавців, у яких стосовно працівників відсутні нарахування заробітної плати у звітному місяці (відпустка без збереження заробітної плати без дотримання вимог Кодексу Законів про працю України та Закону України «Про відпустки»);
  • у яких протягом року не проводилась індексація заробітної плати або сума підвищення заробітної плати становить менше суми нарахованої індексації№
  • у яких 30 і більше відсотків працівників працюють на умовах цивільно-правових договорів;
  • з чисельністю 20 і більше працівників, у яких протягом місяця відбулося скорочення на 10 і більше відсотків працівників.

  Вищенаведений перелік інформації затверджено Постановою КМУ №295. Але і тут не обійшлось без казусів.

  Постанова Правління ПФУ «Про Порядок обміну інформацією про відомості, що містять ознаки використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю» від 29.05.2017р. №11-1 (діє з 11.08.2017р.) містить дещо інший перелік інформації, якою ПФУ повинен ділитись з Держпраці, а саме про:

  • застрахованих осіб, які працюють за сумісництвом у 5-ти та більше страхувальників;
  • страхувальників, у яких кількість застрахованих осіб, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами, більше ніж чисельність штатних працівників у звітному місяці та/або їх кількість значно збільшено у порівнянні з попереднім звітним місяцем;
  • страхувальників, у яких протягом року показники кількості застрахованих осіб та загальної суми нарахованої заробітної плати не змінювались;
  • страхувальників, у яких у звітному місяці відбулось зменшення штатної чисельності працівників на 10 і більше відсотків у порівнянні з попереднім звітним місяцем.

  Підведемо підсумки:

  1. Для того, щоб комплексні заходи з детінізації відносин у сфері зайнятості населення розпочались, потрібно принаймні погодити нормативні документи, які регулюють обмін інформацією між контролюючими органами.
  2. Контрольні функції Національної поліції у сфері зайнятості потрібно принаймні визначити.
  3. Заходи до притягнення до відповідальності за результатами контролю та нагляду, може здійснювати лише Держпраці.

  You must be logged in to post a comment.

  ПОДЗВОНИТИ НАМ