Замовити

Залиште заявку, наш менеджер зв’яжеться з Вами

  Роботи з технічної інвентаризації об’єкта: включати у первісну вартість будівлі чи у витрати періоду?

  Роботи з технічної інвентаризації об’єкта: включати у первісну вартість будівлі чи у витрати періоду?

  У даній статті розглянемо питання щодо того, куди необхідно включати витрати здійснені на підставі договору про виконання робіт з технічної інвентаризації: до складу поточних витрат чи до складу первісної вартості основного засобу.

  Згідно з п.8 П(С)БО 7 «Основні засоби» до складу первісної вартості основного засобу включаються:

  • суми, що сплачують постачальникам активів та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);
  • реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються в зв’язку з придбанням (отриманням) прав на об’єкт основних засобів;
  • суми ввізного мита;
  • суми непрямих податків у зв’язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються підприємству/установі);
  • витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів;
  • витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобів;
  • інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою.

  Тому, слід проаналізувати, чи є іншими витратами, безпосередньо пов’язаними з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою такі витрати за договором технічної інвентаризації:

  – витрати на обмір будівель, з визначенням їх площі та виконанням технічних паспортів;

  -обстеження та оцінка технічного стану наявних об’єктів з висновком проценту зносу конструктивних елементів будівель;

  – встановлення можливості експлуатації будівель у відповідності з їх цільовим призначенням;

  – надання висновку про технічний стан об’єкту

  Перераховані вище витрати, на нашу думку, жодним чином не є тими, що доводять об’єктосновних засобів до стану, в якому він придатний до експлуатації.Вони лише констатують стан об’єкта на дату придбання.

  Отже, підстав для включення до складу первісної вартості, на нашу думку, немає. Тому, витрати по договору технічної інвентаризації включаємо у витрати періоду.

  You must be logged in to post a comment.

  ПОДЗВОНИТИ НАМ