Замовити

Залиште заявку, наш менеджер зв’яжеться з Вами

  Непогашений вексель: в яких випадках припиняється зобов’язання? Що робити з непогашеною сумою у випадку ліквідації векселедержателя?

  Непогашений вексель: в яких випадках припиняється зобов’язання? Що робити з непогашеною сумою у випадку ліквідації векселедержателя?

  Розглянемо ситуацію, в якій підприємство (векселедавець) видало вексель та оплатило за певний період часу половину вартості векселя, проте векселедержатель повідомив про свою ліквідацію. Що в такому випадку робити з непогашеною сумою за векселем та які існують податкові наслідки такого непогашення? Які, взагалі, існують випадки припинення зобов’язання за векселем? Що відбудеться у випадку, якщо підприємство-векселедержатель не буде ліквідоване, а вексель не буде погашений?

  Згідно зі ст.598 Цивільного кодексу України від 16.01.2003р. №435-IV (далі – ЦКУ) зобов’язання припиняється частково або у повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом.

  Зобов’язання припиняються:

  • виконанням, проведеним належним чином (ст. 599 ЦКУ);
  • за згодою сторін внаслідок передання боржником кредиторові відступного (грошей, іншого майна тощо). Розмір, строки й порядок передання відступного встановлюються сторонами. (ст. 600 ЦКУ);
  • зарахуванням зустрічних однорідних вимог, строк виконання яких настав, а також вимог, строк виконання яких не встановлений або визначений моментом пред’явлення вимоги. (ст. 601 ЦКУ);
  • за домовленістю сторін. (ст. 604 ЦКУ);
  • внаслідок звільнення (прощення боргу) кредитором боржника від його обов’язків, якщо це не порушує прав третіх осіб щодо майна кредитора. (ст.606 ЦКУ);
  • неможливістю його виконання у зв’язку з обставиною, за яку жодна із сторін не відповідає. (ст.607 ЦКУ);

  ліквідацією юридичної особи (боржника або кредитора), крім випадків, коли законом або іншими нормативно-правовими актами виконання зобов’язання ліквідованої юридичної особи покладається на іншу юридичну особу, зокрема за зобов’язаннями про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю. (ст. 609 ЦКУ).

  Відповідно до п.5 Наказу Мінфіну України «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання» від 31.01.2000р. №20 якщо на дату балансу раніше визнане зобов’язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду.

  Тобто, у випадку, якщо підприємство-векселедержатель буде ліквідоване, підприємство-боржник повинно буде визнавати в бухгалтерському обліку доходи від списання кредиторської заборгованості до дати строку погашення векселя. Нараховувати податкові зобов’язання з ПДВ при списанні такої заборгованості ПКУ не вимагає.

  Також, згідно зі ст.77 Конвенції, якою запроваджено Уніфікований закон про переказний та простий векселі від 07.06.1930р. (далі – Конвенція) до простих векселів застосовуються такі ж положення, що стосуються переказних векселів, тією мірою, якою вони є сумісними з природою цих документів, а саме положення щодо копій (статті 67 і 68). А тому, відповідно до ст.39 Конвенції держатель не може відмовитися від прийняття часткового платежу. У разі часткового платежу трасат (той, хто оплачує вексель) може вимагати, щоб відмітка про такий платіж була вчинена на векселі і щоб йому була видана про це розписка.

  Якщо підприємство-векселедержатель не буде ліквідоване, а до кінця строку погашення заборгованість за векселем не буде погашена, то на підставі ст. 70 Конвенції позовні вимоги до акцептанта, які випливають з переказного векселя, погашаються із закінченням трьох років, які обчислюються від дати настання строку платежу. Іншими словами,необхідність нарахувати дохід виникне лише після спливу трьох років від дати настання платежу

  You must be logged in to post a comment.

  ПОДЗВОНИТИ НАМ