Замовити

Залиште заявку, наш менеджер зв’яжеться з Вами

  Банківська таємниця, чи має ДПСУ доступ до банківських операцій⍰⍰

  консультує Ед Рем

  Банківська таємниця, чи має ДПСУ доступ до банківських операцій⍰⍰

  Банківська таємниця, кожен України наразіактивно користується банківськими послугами та має рахунок в банкудля зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів. В цій статті ми проаналізуємо, чи може мати ДПСУ доступ до операцій, які здійснюються банківськими  користувачами та за яких умов.

  Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000р. №. 2121-III (далі – ЗУ №. 2121-ІІІ) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта. Яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

  Банківською таємницею, зокрема, є:
  • відомості про банківські рахунки клієнтів, у т. ч. кореспондентські рахунки банків у НБУ;
  • інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;
  • фінансово-економічний стан клієнтів;…
  • інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
  • інформація про банки чи клієнтів банків, отримана НБУ відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави…
  Положення частин першої і другої цієї статті не поширюються:
  • на інформацію, що підлягає обов’язковому опублікуванню. Перелік інформації, що підлягає обов’язковому опублікуванню, встановлюється Національним банком України;
  • на відомості про боржників, які є пов’язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов’язань (за основною сумою та процентами) перед банком на строк понад 180 днів, а також про вимоги банків до таких боржників, а щодо банку, процедура ліквідації якого розпочата відповідно до Закону України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”, – на відомості про всіх боржників, які, за даними бухгалтерського обліку банку, прострочили виконання зобов’язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком незалежно від строку прострочення.

  Стаття 62 ЗУ №1212-ІІІ встановлює перелік ситуацій в яких інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками:

  на запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи.
  • Інформація щодо рахунку умовного зберігання (ескроу) та операцій за ним розкривається також на письмовий запит бенефіціара. Інформація про залишок коштів на банківському рахунку, майнові права на кошти на якому є предметом обтяження, операції за ним, обтяження, щодо яких до банку надійшли повідомлення, у тому числі взяті банком на облік, інші обмеження права розпоряджання рахунком розкривається також на письмовий запит обтяжувача, якщо право обтяжувача на отримання відповідної інформації передбачено правочином, на підставі якого виникає таке обтяження;
  за рішенням суду;
  • органам прокуратури України,
  • Служби безпеки України,
  • Державному бюро розслідувань,
  • органам Національної поліції України,
  • Національному антикорупційному бюро України,
  • Бюро економічної безпеки України,
  • Антимонопольному комітету України,
  • Національному агентству з питань запобігання корупції,
  • Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів,

  на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у т. ч. операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної … фізичної особи, … про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб – прізвище, ім’я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; …), номер рахунку контрагента та код банку контрагента;

  Центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику:
  • на його запит щодо наявності банківських рахунків;
  • у випадках та в обсязі, визначених Угодою між Урядом України та Урядом США для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA) та іншими міжнародними договорами, що містять положення про обмін інформацією для податкових цілей, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, або укладеними на їх підставі міжвідомчими договорами. Порядок розкриття такої інформації встановлюється НБУ…
  Центральному органу виконавчої влади,
  • що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, на його запит у випадках, встановлених Законом України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”;
  Органам державної виконавчої служби, приватним виконавцям
  • на їхні запити з питань виконання рішень судів та рішень, що підлягають примусовому виконанню відповідно до Закону України “Про виконавче провадження”, – щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи – підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, а також щодо договорів боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком;…
  Іншим банкам
  • на їхні запити у випадках, передбачених цим Законом та Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»…
  Державним нотаріальним конторам, приватним нотаріусам, посадовим особам органів місцевого самоврядування:

  Які уповноважені на вчинення нотаріальних дій, іноземним консульським установам (для вчинення такими особами нотаріальних дій з охорони спадкового майна, з видачі свідоцтв про право на спадщину, про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя) – на їхні запити щодо наявності рахунків (вкладів) та залишку коштів на рахунках (вкладах) померлих власників цих рахунків та/або щодо залишку коштів, які належать померлим фізичним особам та зберігаються на будь-яких рахунках у банках, та/або щодо рухомого майна таких осіб, що перебуває на збереженні та/або у заставі банку як заклад, щодо наявності індивідуального банківського сейфа та/або договорів про надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, та/або щодо наявності рахунків умовного зберігання (ескроу) та грошових коштів на цих рахунках, призначених для перерахування померлим бенефіціарам.

  Тобто, ДПСУ може надати запит лише щодо наявності банківських рахунків. Інформація, щодо сум коштів (їх конкретизації), які надходять фізичним особам на їх карткові рахунки є банківською таємницею, яка може бути надана лише за рішенням суду.

  ще консультації…..

  Замовити аудит підприємства

  ПОДЗВОНИТИ НАМ