Замовити

Залиште заявку, наш менеджер зв’яжеться з Вами

  Бухгалтерський облік при перетворенні державного підприємства в ПАТ та подача фінансової звітності

  Бухгалтерський облік при перетворенні державного підприємства в ПАТ та подача фінансової звітності

  При відображенні в бухгалтерському обліку процесу перетворення державного підприємства слід врахувати наступне:

  1. При реорганізації державних підприємств обов’язковим є проведення оцінки майна (ст.7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12.07.2001р. № 2658-III).
  2. У разі перетворення державного підприємства обов’язковим є проведення інвентаризації (п.7 розд.І Наказу Міністерства фінансів України від 02.09.2014р. № 879 «Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань»)
  3. Бухгалтерський облік операцій, пов’язаних з реорганізацією, ведеться на підприємстві, що реорганізується, з моменту прийняття рішення про реорганізацію шляхом перетворення і до реєстрації новоствореного підприємства.
  4. Ведення бухгалтерського обліку на новоствореному підприємстві починається з моменту реєстрації його статуту і на підставі переданих йому документів:

  – передавального акта з додатками;

  – документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності до моменту реорганізації перетвореної особи (правопопередника): договорів, листів, первинних бухгалтерських документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової і податкової звітності тощо;

  – акта оцінки майна;

  – документації про результати інвентаризації .

  1. Згідно з ЦКУ перетворення передбачає лише зміну організаційно-правової форми юридичної особи, що не стосується розміру статутного фонду, складу учасників тощо. Але у разі, якщо розмір статутного фонду юридичної особи, що перетворюється, менший від встановленого чинним законодавством розміру для певної організаційно-правової форми, суб’єкт господарювання повинен доформувати статутний фонд до розміру, визначеного законом на момент створення.

  На даний момент статутний фонд акціонерного товариства не може бути менший 1250 мінімальних заробітних плат (довідково: у 2018р. – 4 653 750,00 грн.) виходячи із розміру мінімальної заробітної плати, що діє на момент створення (реєстрації) акціонерного товариства. (п.1 ст. 14 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008р. № 514-VI, ст.24 Закону України «Про господарські товариства» від 19.09.1991р. № 1576-XII (далі – ЗУ №1576-ХІІ)).

  До початку поточного відображення господарських операцій приводяться у відповідність затверджена величина статутного фонду підприємства та дані про залишки на рахунках згідно з передавальним актом.

  Якщо розмір статутного фонду при перетворенні залишається незмінним, то його складові змінюються, адже статутний (складений) капітал в акціонерному товаристві поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості (ст. 24 ЗУ №1576-ХІІ).

  У зв’язку з тим що за правонаступником зберігається ідентифікаційний код, доцільно на новоствореному підприємстві зберегти методологію ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності з моменту його первинної реєстрації.

  Оскільки під час перетворення не відбувається фактичної передачі майна, а, по суті, передаються майнові й інші права, то при введенні даних про залишки на рахунках згідно з передавальним актом можливо застосовувати проміжний рахунок 00 «Додатковий рахунок», не передбачений чинним планом рахунків, або ж субрахунки 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» і 685 «Розрахунки з іншими кредиторами», або ж рахунок 67 «Розрахунки з учасниками».

  Залишки за рахунками у бухгалтерському обліку новоствореного підприємства переносять із розшифруванням аналітики. Слід пам’ятати, що після виконання всіх операцій з передачі сальдо на рахунках бухгалтерського обліку (в т.ч. і обороти за дебетом і кредитом правопопередника і правонаступника) має закритися.

  1. Оскільки, підприємство перетворюється у публічне акціонерне товариство, то на підставі вимог п.2 ст. 121 Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. № 996-XIV (далі – ЗУ №996- XIV) воно зобов’язане складати фінансову звітність за міжнародними стандартами.

  ЗУ №996- XIV не регламентує порядок дій підприємства у випадку його «припинення» або «реорганізації». ЗУ №996-XIV оперує лише одним поняттям «ліквідація підприємства». Згідно з п.1 ст.8 ЗУ №996- XIV бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня реєстрації підприємства до його ліквідації.

  Виникає запитання: з якого часу підприємство вважається ліквідованим? Відповідь: до внесення відповідного запису в ЄДРПОУ про припинення підприємства. При цьому, виключно у випадку перетворення підприємства, як зазначалось вище, за правонаступником зберігається її ідентифікаційний код.

  Реорганізація підприємства шляхом перетворення передбачає обов’язкову реєстрацію припинення підприємства і створення нового, тому новостворюваному підприємству треба складати і подавати фінансову звітність у порядку, передбаченому для новостворених юридичних осіб. Початком звітного періоду буде дата держреєстрації новоствореного підприємства.

  You must be logged in to post a comment.

  ПОДЗВОНИТИ НАМ