Замовити

Залиште заявку, наш менеджер зв’яжеться з Вами

  Електронна позначка часу: як не помилитися зі строками витрат?

  консультує Ед Рем

  Електронна позначка часу: як не помилитися зі строками витрат?

  Електронна позначка часу

  Електронна позначка часу: припустимо, що електронний документ містить дату складання 31 число місяця. А фактично стає оригіналом електронного документу з повним пакетом всіх обов’язкових реквізитів 5-6 числа (на час фіксації моменту накладання електронного підпису). Як правильно відобразити витрати?

  У даному випадкує можливість використання відображення витрат у відповідному звітному періоді за відсутності первинних документів. Отриманих від постачальників, на підставі Листа Міністерства фінансів України «Щодо особливостей відображення в бухгалтерському обліку витрат» від 22.04.2016р. № 31-11410-06-5/11705 (далі – Лист №11705). У ньому зроблено декілька висновків:

  • витрати повинні відображатись у фінансовій звітності в періоді отримання доходів, для яких вони здійснені, або їх фактичного понесення, якщо витрати неможливо пов’язати з доходом, без «прив’язки» до факту отримання первинних документів від контрагентів;
  • витрати відображаються в сумі, яка є достовірно оціненою. Під достовірною оцінкою суми витрат слід розуміти максимально точну, неупереджену розрахункову суму витрат;
  • розрахункова сума витрат має ґрунтуватися на актуальній, доступній та надійній інформації. До джерел такої інформації можуть відноситись умови договорів; статистична інформація по витратах підприємства за попередні періоди; інформація про зміни тарифних ставок; інші джерела, визначені підприємством;
  • можна самостійно визначати методику такої оцінки, яка повинна бути складовою облікової політики разом з переліком відповідальних осіб та строків подання ними відповідної інформації;
  • можна класифікувати витрати за групами (наприклад, комунальні витрати, витрати на зв’язок тощо). Та визначати методику оцінки для кожного виду витрат або для кожної групи витрат окремо;
  • для визнання розрахованих витрат. Відповідальною особою складається та передається до бухгалтерської служби документ (наприклад, бухгалтерська довідка) із зазначенням розрахункової суми витрат. При цьому достатнім до моменту отримання первинних документів від контрагента є застосування первинних документів. Створених підприємством самостійно у довільній формі з дотриманням вимог чинного законодавства щодо обов’язкових реквізитів первинного документа;
  • розбіжність між розрахунковою сумою та зазначеною у первинних документах (після складання та затвердження фінансової звітності) не є підставою для коригування попередньо визнаної суми витрат попереднього звітного періоду (у т. ч. методом «червоного сторно»). Крім випадку, якщо така різниця є помилкою та суттєво впливає на фінансову звітність попередніх звітних періодів;
  • різниця визнається у складі витрат періоду, коли виникли підстави для уточнення суми, наприклад, були фактично одержані первинні документи від контрагента.
  Первинні документи є підставою для відображення витрат у податковому обліку.

  ДФСУ у Листі від 17.11.2016р. № 24794/6/99-99-15-02-02-15 повністю погоджується з тим, що підставою для відображення витрат у податковому обліку є первинні документи. А порядок їх складання та відображення в обліку регламентовано у Наказі № 88.

  З 26.05.2017р. згідно з Наказом Міністерства фінансів № 427 від 11.04.2017р. набули чинності зміни до п. 2.6 Наказу Міністерства фінансів «Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку» від 24.05.1995р. № 88 відповідно до яких:

  «Якщо правилами документообігу підприємства передбачена можливість відображення господарської операції, щодо якої на момент закінчення складання облікових регістрів бухгалтерського обліку за звітний період від контрагента у терміни, встановлені законодавством, не отримано первинного документа, підставою для перенесення інформації про таку господарську операцію до облікових регістрів бухгалтерського обліку є належним чином оформлений внутрішній первинний документ (акт), складений посадовою особою, відповідальною за приймання-відпуск товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг».

  Господарські операції, наведені у внутрішньому первинному документі (акті), оцінюються в порядку, визначеному МСФЗ.

  Водночас, до дати внесення змін до Наказу №88 документом на підставі якого відображались розраховані самостійно витрати визнавалась бухгалтерська довідка, а з 26.05.2017р. таким документом є самостійно складений акт.

  ще статті …..

  Замовити аудит підприємства

  ПОДЗВОНИТИ НАМ