Замовити

Залиште заявку, наш менеджер зв’яжеться з Вами

  Інший додатковий капітал за МСФЗ

  Інший додатковий капітал за МСФЗ

  Питання відображення в обліку курсових різниць, які виникають при наявності заборгованості власника за його внесками до статутного капіталу товариства, у випадку, коли підприємство здійснює облік за МСФЗ – надзвичайно актуальне. Чіткої відповіді МСФЗ не надають, а тому давайте розглянемо один із можливих варіантів відображення таких різниць в обліку.

  Загалом за міжнародною практикою рекомендують вважати статті капіталу немонетарними статтями та перераховувати їх лише за історичним курсом іноземної валюти на дату визнання в балансі.

  Відповідно до п.4. 20 Концептуальної основи до складу власного капіталу включаються:

  • кошти, унесені акціонерами (зареєстрований або статутний капітал);
  • нерозподілений прибуток;
  • резерви, які відображають асигнування нерозподіленого прибутку (резервний капітал та резерви, створені на основі рішення власників підприємства);
  • резерви, які відображають коригування збереження капіталу (дооцінка, емісійний дохід).

  Іншими cловами, зареєстрований статутний капітал є немонетарною статтею.

  Водночас, відповідно до п.16 МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів» основною характеристикою монетарної статті є право отримувати (або зобов’язання надати) фіксовану або визначену кількість одиниць валюти. Контракт на отримання (або надання) змінної кількості власних інструментів капіталу суб’єкта господарювання або змінної суми активів, у якому справедлива вартість, що має бути отримана (чи надана), дорівнює фіксованій кількості або кількості одиниць валюти, яку можна визначити, є монетарною статтею. Тобто, заборгованість власника за внесками до статутного капіталу є монетарною статтею.Враховуючи відсутність в МСФЗ чіткої регламентації порядку дій в даному випадку, відображення підприємством курсових різниць на субрахунку 425 «Інший додатковий капітал» не є таким, що суперечить вимогам МСБО.

  You must be logged in to post a comment.

  ПОДЗВОНИТИ НАМ