Замовити

Залиште заявку, наш менеджер зв’яжеться з Вами

  МНМА чи ОЗ? Як правильно класифікувати об’єкт при переході підприємства з національних на міжнародні стандарти?

  МНМА чи ОЗ? Як правильно класифікувати об’єкт при переході підприємства з національних на міжнародні стандарти?

  Підприємство перейшло з національних на міжнародні стандарти з 01.01.2018 р. До 2018 року підприємство обліковувало на рахунку 10 «Основні засоби» та нараховувало на нього амортизацію прямолінійним методом об’єкт, який, як вважає підприємство, за МСФЗ не відповідає критеріям визнання об’єкта основним засобом, а тому його необхідно було обліковувати як МНМА на рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні активи». У зв’язку з цим підприємство 01.01.2018 р. прирівняло вартість цього ОЗ до нуля, проте об’єкт підприємство далі обліковувало на рахунку 10 «Основні засоби». В процесі діяльності у липні 2018 року проведена модернізація цього об’єкта на суму більше 6 000 грн. В обліковій політиці підприємства установлений вартісний критерій для віднесення об’єктів до складу ОЗ – більше 6 000 грн., а об’єкти ОЗ обліковуються за первісною вартістю. У статті розберемося, які саме дії повинно було вчинити підприємство з даним об’єктом ОЗ при переході на МСФЗ і куди повинні були бути віднесені витрати на модернізацію об’єкта після переходу.

  По-перше, відразу відмітимо, що згідно з МСБО 16 «Основні засоби» не існує такого поняття, як МНМА. Якщо актив не відповідає вимогам визнання основним засобом, він або відображається у витратах звітного періоду, або обліковується у складі запасів.

  Відповідно до вимог п.15 МСБО 16 об’єкт основних засобів, який відповідає критеріям визнання активу, слід оцінювати за його собівартістю. Загальні критерії визнання активу згідно МСФЗ:

  – достовірна оцінка вартості активу;

  – ймовірність отримання економічних вигід від використання активу у майбутньому.

  Окрім цього, під час визнання основного засобу слід враховувати поняття суттєвості, адже навіть в разі, якщо об’єкт формально відповідає визначенню основного засобу, проте має несуттєву вартість, визнавати такий об’єкт у складі основних засобів не має сенсу.

  Вартісний критерій віднесення об’єктів до основних засобів встановлюється у наказі про облікову політику підприємства та обирається кожним підприємством самостійно.

  Оскільки, підприємством обрано критерій у сумі 6 000,00 грн. та станом на 01.01.2018р. балансову вартість зазначеного у основного засобу прирівняли до 0, його не варто обліковувати на 10 рахунку як основний засіб.

  Враховуючи ситуацію, що склалась, маємо у складі основних засобів актив, який основним засобом не є.

  А тому всі витрати, понесені в наступних періодах, що пов`язані з вищезазначеним активом будуть витратами звітного періоду, оскільки актив не повинен обліковуватись як основний засіб.

  You must be logged in to post a comment.

  ПОДЗВОНИТИ НАМ