Замовити

Залиште заявку, наш менеджер зв’яжеться з Вами

  Організація тендера для будівництва заводу комунальним підприємством

  Організація тендера для будівництва заводу комунальним підприємством

  Окремі питання, які стосуються порядку проведення тендерів комунальними підприємствами завжди є актуальними. Наприклад: якщо комунальне підприємство витупає організатором тендеру на пошук генерального підрядника для будівництва сміттєвого заводу та є замовником такого будівництва, на які основні моменти слід звернути увагу?

  По-перше, слід пам’ятати, що будівництво сміттєвого заводу передбачає виконання будівельних і монтажних робіт загального призначення та будівництва об’єктів інженерної інфраструктури. Вказані роботи належать до переліку видів робіт із провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, які підлягають ліцензуванню.

  Будівництво таких об’єктів, здійснюється з дотримання вимог ДБН В.1.2-14-2009 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ», ДБН A.3.1-5-2016 «Організація будівельного виробництва», інших нормативно-правових актів, будівельних норм та нормативних документів у сфері містобудівної діяльності та згідно з Постановою КМУ «Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками» від 30.03.2016р. №256 і провадиться підприємством, яке в обов’язковому порядку повинно мати ліцензію на проведення певних видів робіт. Тобто, учасником тендеру може бути лише організація, яка має таку ліцензію.

  По-друге, оскільки вартість будівництва сміттєвого заводу (вартість предмета закупівлі робіт) перевищує 1,5 млн. грн, комунальне підприємство повинно керуватись положеннями Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015р. № 922-VIII (далі – ЗУ №922—VIII) та Наказу Міністерство економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження примірної тендерної документації» від 13.04.2016р. № 680 (далі – Наказ №680).

  По-третє, надзвичайно важливим є питання правильного документального оформлення отримання та відображення в регістрах бухгалтерського обліку забезпечення тендерної пропозиції від учасників тендеру, яке на підставі ст.572 Цивільного кодексу України від 16.01.2003р. №435-IV по суті своїй є заставою. Розмір такого забезпечення для закупівлі робіт не повинен перевищувати 0,5 % від очікуваної вартості предмета закупівлі.

  Відповідно до Наказу №680 у разі, якщо замовник вимагає надання учасниками забезпечення тендерної пропозиції, у тендерній документації зазначається:

  • вид забезпечення тендерної пропозиції;
  • розмір забезпечення тендерної пропозиції: (визначається замовником відповідно до ч. першої ст. 24 ЗУ №922-VIII);
  • строк дії забезпечення тендерної пропозиції;
  • застереження щодо випадків, у разі якщо забезпечення тендерної пропозиції не повертається учаснику;
  • у разі якщо тендерні пропозиції подаються стосовно частини предмета закупівлі (лота), розмір забезпечення тендерної пропозиції встановлюється замовником відповідно до очікуваної вартості предмета закупівлі щодо кожної його частини (лота).

  В бухгалтерському обліку, отримане забезпечення відобразиться наступними проведеннями:

  Дебет субрахунку Кредит субрахунку
  1 2
  311 «Поточні рахунки в національній валюті» 685 «Розрахунки з іншими кредиторами»

  Для визначення бази оподаткування податком на прибуток вказана операція наслідків не має.

  По-четверте, не можна ігнорувати умови повернення забезпечення тендерної пропозиції, які також викладені в Наказі №680. Забезпечення тендерної пропозиції повертається учаснику протягом п’яти банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення тендерної пропозиції в разі:

  • закінчення строку дії забезпечення тендерної пропозиції, зазначеного в тендерній документації;
  • укладення договору про закупівлю з учасником, який став переможцем тендеру;
  • відкликання тендерної пропозиції до закінчення строку її подання;
  • завершення процедури закупівлі в разі неукладення договору про закупівлю із жодним з учасників, які подали тендерні пропозиції.

  Що стосується наявності бази оподаткування ПДВ, то відповідно до пп.196.1.2 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI передача майна в забезпечення іншої дійсної вимоги кредитора, повернення такого майна із застави його власнику після закінчення дії відповідного договору, якщо місце такої передачі (повернення) знаходиться на митній території України не є об’єктом оподаткування ПДВ.

  По-п’яте, можливі випадки, коли забезпечення тендерної пропозиції не повертається, а саме:

  • відкликання тендерної пропозиції учасником після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються чинними;
  • непідписання учасником, який став переможцем процедури торгів, договору про закупівлю;
  • ненадання переможцем у строк, визначений в абзаці другому ч. 3 ст. 17 ЗУ №922-VIII, документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених ст.17 ЗУ №922-VIII;
  • ненадання переможцем процедури торгів забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією.

  В такому випадку, потрібно пам’ятати, що кошти, які надійшли як забезпечення, повинні бути перераховані до відповідного бюджету, а у разі здійснення закупівлі юридичними особами не за бюджетні кошти – на рахунок таких юридичних осіб (частина п’ята ст. 24 ЗУ №922-VIII).

  You must be logged in to post a comment.

  ПОДЗВОНИТИ НАМ