Замовити

Залиште заявку, наш менеджер зв’яжеться з Вами

  Продаж автомобіля підприємством за гривню: актуальні питання

  консультує Ед Рем

  Продаж автомобіля підприємством за гривню: актуальні питання

  Продаж автомобіля підприємством: підприємство – платник ПДВ, планує продатиза 1 гривню сторонній фізичній особі, яка виконала умови Підприємства при проведенні акції, автомобіль, який перебував в експлуатації більше року та має залишкову вартість на дату запланованого продажу, наприклад, 100 000 грн.

  • Яким чином буде здійснюватися оподаткування даної операції ПДВ та чи потрібно проводити оцінку автомобіля?
  • Чи потрібно нараховувати та сплачувати ПДФО та військовий збір у даному випадку?
  Оподаткування операції ПДВ.

  Щодо необхідності проведення незалежної оцінки автомобіля у даному випадку, згідно з вимогами п.189.3  Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI (далі – ПКУ):

  • даний автомобіль є вживаним. Для цілей цього розділу: вживаними товарами вважаються товари, що були в користуванні не менше року та придатні для подальшого користування у незмінному стані чи після ремонту, а також транспортні засоби, які не підпадають під визначення нового транспортного засобу.
  • ціна продажу вживаного транспортного засобу визначається:для платників податку виходячи з договірної (контрактної) вартості, але не нижче звичайних цін.

  Згідно з пп.14.1.71 ПКУ звичайна ціна – ціна товарів (робіт, послуг), визначена сторонами договору, якщо інше не встановлено цим Кодексом. Якщо не доведено зворотне, вважається, що така звичайна ціна відповідає рівню ринкових цін.

  Ринкова ціна

  Ціна, за якою товари (роботи, послуги) передаються іншому власнику за умови, що продавець бажає передати такі товари (роботи, послуги), а покупець бажає їх отримати на добровільній основі, обидві сторони є взаємно незалежними юридично та фактично, володіють достатньою інформацією про такі товари (роботи, послуги), а також ціни, які склалися на ринку ідентичних (а за їх відсутності – однорідних) товарів (робіт, послуг) у порівняних економічних (комерційних) умовах (пп.14.1.219 ПКУ).

  Водночас при визначення бази оподаткування у даному випадку, необхідно врахувати положення п.188.1 ПКУ: база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів – виходячи із звичайної ціни).

  Маємо два обмеження для визначення бази оподаткування ПДВ:
  • не нижче 100 000,00грн;
  • не нижче звичайної ціни, тобто, не нижче ринкової ціни.

  Для отримання переліку офіційних джерел, які містять інформацію про ринкові ціни  (ціни, що склалися на ринку товарів/послуг) ДФСУ у Листі від 13.10.2016р. № 22286/6/99-99-15-03-02-15пропонує звертатись до:

  • Міністерства економічного розвитку і торгівлі України як до головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує, зокрема, формування та реалізацію державної цінової політики та формування державної політики з контролю за цінами;
  • державних органів статистики.

  А також ДФСУ пропонує користуватись іншими джерелами, які містять інформацію стосовно цін на ринку відповідних товарів/послуг.Також можна скористатись «Порядком визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів» затвердженого постановою КМУ від 10.04.2013р. № 403 (далі – Постанова №403).

  Оподаткування доходів фізичної особи.

  Відповідно до абз. е) пп. 164.2.17 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, отриманий платником податку як додаткове благо …, зокрема у вигляді суми знижки звичайної ціни (вартості) товарів …, індивідуально призначеної для такого платника податку.

  У даному випадку, знижку дійсно можна вважати індивідуальною, оскільки надається вона окремим особам, які виконали визначені умови. Зазначена знижка буде вважатись такою, що надана у негрошовій формі, а тому застосування «натурального» коефіцієнта є обов’язковим. (п.164.5 ПКУ)

  Випадки обов’язкового проведення оцінки майна із залученням незалежного експерта, передбачені ст. 7 Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12.07.2001р. №2658-III, зокрема, оцінка проводиться у випадках оподаткування майна згідно з законом, крім випадків визначення розміру податку при спадкуванні власності, вартість якої оподатковується за нульовою ставкою;

  Продаж автомобіля: з метою визначення ринкової вартості колісних транспортних засобів, їх складників у разі відчуження потрібно користуватись положеннями спільного наказу Фонду держмайна України та Мін’юсту України «Методика товаро­знавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів» від 24.11.2003 р. № 142/5/2092 відповідно до Закону України «Про судову експертизу» від 25.02.1994р. № 4038-XII таНаціонального стандарту№ 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого Постановою КМУ від 10.09.2003р. № 1440.

  При цьому визначено

  Ринкова вартість колісних транспортних засобів (його складників) — це вартість, за яку можливе відчуження колісних транспортних засобів (продаж автомобіля) його складників на ринку подібних колісних транспортних засобів (їх складників) на дату оцінки за договором, укладеним між покупцем та продавцем, після проведення відповідного маркетингу за умови, що кожна зі сторін діяла із знанням справи, розсудливо і без примусу.

  На підставі пп. 168.1.1 ПКУ податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, зазначену в ст. 167 ПКУ. При оподаткуванні додаткового блага, податок сплачується (перераховується) до бюджету протягом трьох банківських днів з дня, що настає за днем такого нарахування (виплати, надання). (пп. 168.1.4 ПКУ)

  Пунктом 161 підрозд.10 розд. XX ПКУ передбачено, що тимчасово, до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України, встановлюється військовий збір (далі — збір).Об’єктом оподаткування збором є доходи, визначені ст. 163 ПКУ, які оподатковуються за ставкою 1,5% (пп. 1.2 -1.4 п. 161 підрозд. 10 розд. XX ПКУ).

  ще статті ….

  Замовити аудит підприємства

  ПОДЗВОНИТИ НАМ