Замовити

Залиште заявку, наш менеджер зв’яжеться з Вами

  Відображення дооцінки права постійного користування земельною ділянкою державним підприємством

  Відображення дооцінки права постійного користування земельною ділянкою державним підприємством

  Бухгалтерський облік права постійного користування земельними ділянками є досить цікавим та має певні особливості, передбачені чинними П(С)БО. Окремої уваги заслуговує питання можливості відображення в обліку переоцінки такого права державними підприємства.

  Відповідно до п.1 розд.ІІІ Наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій і Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» від 19.12.2006р. №1213 вартість права постійного користування земельними ділянками державні підприємства відображають у складі нематеріальних активів у порядку, установленому Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи» (далі – П(С)БО 8).

  Згідно з п.19 П(С)БО 8 підприємство може здійснювати переоцінку за справедливою вартістю на дату балансу тих нематеріальних активів, щодо яких існує активний ринок.

  Визначення поняття «активний ринок» наведено в п. 4 П(С)БО 8: активний ринок – ринок, якому притаманні такі умови:

  • предмети, що продаються та купуються на цьому ринку, є однорідними;
  • у будь-який час можна знайти зацікавлених продавців і покупців;
  • інформація про ринкові ціни є загальнодоступною.

  На даний момент для переважної більшості нематеріальних активів в Україні такий ринок відсутній.

  Існує різниця між землею та правом користування земельною ділянкою, про що йдеться у Листі Міністерства фінансів України «Щодо бухгалтерського обліку права постійного користування земельною ділянкою» від 26.05.2006р. № 31-34000-20/23-4625/6662. А отже, ринок землі та ринок прав користування земельною ділянкою – також різні поняття.

  Давайте проаналізуємо, чи може існувати в Україні активний ринок щодо постійного права користування землею:

  • право постійного користування земельною ділянкою не можна продати – земельні ділянки у постійне користування передаються у порядку відведення безоплатно з наступним посвідченням цього права шляхом видачі державного акта на право постійного користування земельною ділянкою. Оплаті підлягає лише виготовлення технічної документації на земельну ділянку, що здійснюється на договірних засадах із уповноваженою землевпорядною організацією.
  • отримання права постійного користування земельною ділянкою не залежить від наявності зацікавлених покупців та продавців;
  • інформація про ринкові ціни на право користування земельною ділянкою відсутня.

  Таким чином, логічно можна прийти до висновку, що переоцінка права користування земельною ділянкою, згідно з вимогами П(С)БО 8 не є можливою. Іншими словами, право користування земельною ділянкою відображається за вартістю, визначеною експертами, відповідно до законодавства. При чому, за відсутності активного ринку П(С)БО 8 прямо забороняє проводити переоцінку таких нематеріальних активів. Періодичність проведення нової оцінки такого права П(С)БО 8 також не регулює.

  You must be logged in to post a comment.

  ПОДЗВОНИТИ НАМ