Замовити

Залиште заявку, наш менеджер зв’яжеться з Вами

  Цілісний майновий комплекс – особливості придбання, визнання структурним чи відокремленим підрозділом

  Цілісний майновий комплекс – особливості придбання, визнання структурним чи відокремленим підрозділом

  Придбання цілісного майнового комплексу (далі- ЦМК) – операція не дуже поширена. Тому, коли придбавається ЦМК виникає безліч питань щодо обліку. Деякі з них ми розглянемо нижче.

  Почнемо з визначення поняття «цілісний майновий комплекс». Законодавством використовується поняття «єдиний майновий комплекс», «цілісний майновий комплекс»:

  • господарський об’єкт з завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг) з наданою йому земельною ділянкою, на якій він розміщений, автономними інженерними комунікаціями, системою енергопостачання. (п.1 ст.4 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 10.04.1992р. № 2269-XII);
  • об’єкт, сукупність активів якого забезпечує провадження окремої діяльності, що визначає загальнодержавне значення підприємства, на постійній і регулярній основі. ЦМК можуть бути структурні підрозділи, які в установленому порядку виділяються в самостійні об’єкти. (п.3 Наказу Фонду державного майна України «Про порядок віднесення майна до такого, що включається до складу цілісного майнового комплексу державного підприємства» від 29.12.2010р. № 1954);
  • об’єкти, сукупність активів яких дає змогу провадити певну господарську діяльність. ЦМК є підприємства, а також їх структурні підрозділи (цехи, виробництва, дільниці тощо), які можуть бути виділені в установленому порядку в самостійні об’єкти з подальшим складанням відповідного балансу і можуть бути зареєстровані як самостійні суб’єкти господарської діяльності. (Національний стандарт №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003р. №1440)

  Згідно зі ст.188 Цивільного кодексу України від 16.01.2003р. №435-IV єдиний майновий комплекс є складною річчю (нерухомим майном) до складу якої, зокрема, входять інші нерухомі речі, речові права на які підлягають державній реєстрації. У зв’язку з цим, при проведенні державної реєстрації права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс, подаються документи, що підтверджують виникнення, перехід та припинення права власності щодо кожного об’єкта нерухомого майна, що входить до складу єдиного майнового комплексу, визначені Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004р. № 1952-IV та Постановою КМУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 25.12.2015р. № 1127.

  Аналізуючи викладене, можна виділити такі основні характеристики єдиного майнового комплексу, зокрема:

  • сукупності взаємопов’язаного майна, що використовується за відповідним призначенням;
  • використання єдиного майнового комплексу для здійснення підприємницької діяльності;
  • поширення на єдиний майновий комплекс режиму нерухомої речі.

  Відображення в обліку придбаного ЦМК може відбуватись по-різному в залежності від того хто є продавцем, та що саме купується відповідно до умов договору.

  Виходячи із вищенаведених визначень ЦМК, можна прийти до висновку, що ЦМК може бути виокремлене в структурний підрозділ, як самостійний об’єкт, а може бути виокремлене у відокремлений підрозділ.

  Згідно зі ст. 64 «Організаційна структура підприємства» Господарського кодексу України від 16.01.2003р. №436-IV (далі – ГКУ) підприємство може складатися з виробничих структурних підрозділів (проведень, цехів, відділень, ділянок, бригад, бюро, лабораторій і т.п.), а також функціональних структурних підрозділів апарата керування (керувань, відділів, бюро, служб і т.п.). Функції, права й обов’язки структурних підрозділів підприємства визначаються положеннями про них, які затверджуються в порядку, затвердженому установчими документами підприємства. Законодавство не передбачає жодних обмежень щодо розміщення структурних підрозділів юридичної особи.

  Також відповідно до п. 6 ст. 55 ГКУ суб’єкти господарювання можуть відкривати свої філії, представництва, інші відокремлені підрозділи без створення юридичної особи. Відомості про такі відокремлені підрозділи додаються до реєстраційної справи підприємства. Такі відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи й діють на підставі положення про них, затвердженого підприємством. Підприємства можуть відкривати рахунку в установах банків через свої відособлені підрозділи згідно із законом.

  Відповідно до ст. 95 ГКУ:

  • філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, розташоване поза його місцезнаходженням і здійснююче всі або частина його функцій;
  • представництвом є відокремлений підрозділ юридичної особи, розташоване поза його місцезнаходженням і здійснююче представництво й захист інтересів юридичної особи.

  Філії й представництва наділяються майном юридичної особи, яка їх створило, і діють на підставі затвердженого їм положення. Керівники філій і представництв призначаються юридичною особою й діють на підставі виданої їм доручення.

  У відповідності до пп.1 п.1 ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003р. № 755-IV відомості про відокремлений підрозділ юридичної особи вносяться в Єдиний державний реєстр.

  Тобто, виробничі структурні підрозділи й відокремлені підрозділи підприємства – це абсолютно різні поняття. Виробничий структурний підрозділ не має відособленого майна і, як наслідок, відокремленого балансу; їхній керівник не має доручення від підприємства, а отже, позбавлений права здійснювати які-небудь юридичні дії від імені підприємства.

  You must be logged in to post a comment.

  ПОДЗВОНИТИ НАМ