Замовити

Залиште заявку, наш менеджер зв’яжеться з Вами

  Договір з нерезидентом: що робити, якщо відсотки почали нараховувати раніше, ніж договір набрав чинності (зареєстрований в НБУ)?

  Договір з нерезидентом: що робити, якщо відсотки почали нараховувати раніше, ніж договір набрав чинності (зареєстрований в НБУ)?

  Розглянемо ситуацію, в якій підприємство уклало договір позики з нерезидентом, за яким з 27 квітня 2017 року почало нараховувати відсотки, проте договір був зареєстрований в НБУ лише 9 липня 2018 року (відповідно дата набуття чинності договору). Також підприємство в додатку про зміни в договорі зазначило, що відсотки за період з 27 квітня 2017 року по 20 листопада 2017 року повинні бути нараховані в дату набуття чинності. У цьому ж додатку зазначено, що періодом нарахування відсотківє квартальний період, що починається у перший день відповідного кварталу та закінчується останнім днем кварталу). Виникає питання: коли підприємство повинне нарахувати відсотки за період з 21 листопада 2017 року по 30 червня 2018 року: 9 липня 2018 року (дата набуття чинності договору чи 30 листопада 2018 року (останнім днем кварталу після набуття чинності)? І чи правомірним взагалі є нарахування відсотків до набуття чинності договору? Спочатку визначимось із датою нарахування відсотків за період з 27 квітня 2017 року по 20 листопада 2017 року. Договір чітко визначає дату їх нарахування – дата набуття чинності договору.

  Відповідно до п.13 гл.2 Постанови Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам» від 17.06.2004р. № 270 в редакції, що діяла станом на 09.07.2018р. (далі- Постанова №270) датою внесення змін до реєстрації договору є дата зміни відповідних відомостей, що містяться в Реєстрі.Як, зазначається у запиті, дата внесення змін до Реєстру: 09.07.2018р. Тобто, за вказаний період підприємство повинно нарахувати відсотки станом на 09.07.2018р.

  Тепер розглянемо дату, на яку мають бути нараховані відсотки за інші періоди.

  Станом на 31.12.2017р., 31.03.2018р., 30.06.2018р. зміни до договору не були зареєстровані в НБУ, а отже договір не був чинний. Як зазначалось вище, договір набув чинності 09.07.2018р.

  Звертаємо увагу, що договір не передбачає нарахування відсотків за період з 21.11.2017р. по 30.12.2017р., адже в договорі чітко зазначено початок та кінець кварталу.

  Умовами договору передбачено саме поквартальне нарахування відсотків. Про можливість нараховувати відсотки за період з 01.01.2018р. по 30.09.2018р. у договорі не йдеться.

  В даному випадку маємо нестандартну ситуацію: відсотки відносяться до періодів, які минули, але вони не могли бути нараховані своєчасно, оскільки договір набув чинності пізніше, ніж були внесені зміни.

  Зазначене, на нашу думку, відповідно доп.5 МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки», можна трактувати як помилки попередніх періодів – пропуски або викривлення у фінансовій звітності суб’єкта господарювання за один або кілька попередніх періодів, які виникають через невикористання або зловживання достовірною інформацією, яка:

  а) була наявна, коли фінансову звітність за ті періоди затвердили до випуску;

  б) за обґрунтованим очікуванням, могла бути отриманою та врахованою при складанні та поданні цієї фінансової звітності.

  Той факт, що договір був зареєстрований запізно є питанням внутрішньої дисципліни підприємства. Порушення строків реєстрації договору призвело до спотворення даних фінансової звітності за попередні проміжні звітні періоди при її складанні, адже інформація  (сума нарахованих відсотків за кредитом) повинна була бути врахована своєчасно.

  МСБО 8 не дає чіткої відповіді на питання на яку саме дату потрібно виправляти допущену помилку звітного періоду. Більш того, МСБО 8 не оперує таким поняттям як «проміжний звітний період». Натомість є поточний період та попередній звітний період. Згідно з п.41 МСБО 8 потенційні помилки поточного періоду, виявлені протягом цього періоду, виправляють до затвердження фінансової звітності до випуску.

  Звітним періодом для подання фінансової звітності, як правило, вважається календарний рік. В даному випадку, помилка була допущена упродовж року і виявлена у 3 кварталі 2018 року, тобто, до затвердження фінансової звітності за звітний період (рік).

  Тобто, згідно МСБО не має значення, коли саме були виправлена помилка: 09.07.2018р. чи 30.09.2018р., адже вона буде виправлена упродовж поточного періоду.

  Відображення в обліку операції з нарахування відсотків 09.07.2018р. за періоди 1-2 квартали 2018 року призведе до необхідності розрахунку курсових різниць за нарахованими відсотками станом на 31.07.2018р. та 31.08.2018р.

  Відображення в обліку операції з нарахування відсотків 30.09.2018р. за періоди 1-2 квартали 2018 року матиме наслідком відсутність необхідності розраховувати курсові різниці за нарахованими відсотками станом на 31.07.2018р. та 31.08.2018р.

  Оскільки, МСБО не містить чіткої відповіді щодо дати виправлення допущеної помилки, підприємство має право самостійно, керуючись професійним судженням, прийняти рішення щодо дати відображення нарахованих відсотків у обліку.

  You must be logged in to post a comment.

  ПОДЗВОНИТИ НАМ