Замовити

Залиште заявку, наш менеджер зв’яжеться з Вами

  Безкоштовне отримання МНМА, що з бухгалтерськім обліком?

  консультує Ед Рем

  Безкоштовне отримання МНМА, що з бухгалтерськім обліком?

  Безкоштовне отримання МНМА: МНМА входять до складу інших основних засобів, відповідно до пп.5.2.2 П(С)БО 7. Проте, порядок нарахування їх амортизації має свої особливості на підставі п.27 П(С)БО 7, а саме: амортизація МНМА може нараховуватися у першому місяці використання об’єкта в розмірі 50% його вартості, яка амортизується, та решта 50% вартості, яка амортизується, у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом або в першому місяці використання об’єкта 100% його вартості.  Відповідно облік безоплатно отриманих МНМА буде наступним:

  Зміст господарської операції

  Дебет субрахунку

  Кредит субрахунку

  Отримано МНМА

  153 «Капітальні вкладення»

  424 «Безоплатно одержані необоротні активи»

  Введено МНМА в експлуатацію

  112 «МНМА»

  153 «Капітальні вкладення»

  Нараховано амортизацію МНМА у вартості 100% (якщо такий метод нарахування передбачено обліковою політикою)

  92, 23, 93, 91 рахунки витрат або виробництва (в залежності від сфери де будуть використовуватись МНА)

  132 «Знос інших необоротних матеріальних активів”

  Відображено доходи від безплатно отриманих основних засобів – на дату введення в експлуатацію

  424 «Безоплатно одержані необоротні активи» 745 «Дохід від безоплатно отриманих активів»

  Безкоштовне отримання МНМА: тобто, у одному звітному періоді (рік)  буде відображено як витрати, так і доходи Підприємства на всю вартість отриманих МНМА.

  ще статті….

  Замовити аудит підприємства

  ПОДЗВОНИТИ НАМ