Замовити

Залиште заявку, наш менеджер зв’яжеться з Вами

  Додаток ПП, чи подається до уточнюючої Податкової декларації?

  Додаток ПП, чи подається до уточнюючої Податкової декларації?

  Додаток ПП: Згідно з п.п. 16.1.6 п. 16.1 ст. 16 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) обов’язком платника податків є подання контролюючим органам інформації, відомостей про суми коштів, не сплачених до бюджету в зв’язку з отриманням податкових пільг (суми отриманих пільг) та напрями їх використання (щодо умовних податкових пільг – пільг, що надаються за умови використання коштів, вивільнених у суб’єкта господарювання внаслідок надання пільги, у визначеному державою порядку).

  Не сплачені суми податку та збору

  Суми податку та збору, не сплачені суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, обліковуються таким суб’єктом – платником податків. Облік зазначених коштів ведеться в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (п. 30.6 ст. 30 ПКУ).

  Пунктом 2 Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1233 зі змінами та доповненнями (далі – Порядок), яка набрала чинності з 01 січня 2020 року, регламентовано, що суб’єкт господарювання, який не сплачує податки та збори у зв’язку з отриманням податкових пільг, веде облік сум таких пільг та відображає інформацію про суми податкових пільг у податковій звітності, що подається контролюючому органу у строки, встановлені ПКУ.

  Порядок є обов’язковим для виконання суб’єктами господарювання, які відповідно до ПКУ не сплачують податки та збори до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг (п. 1 Порядку).

  Таким чином

  суб’єкти господарювання, які не сплачують податок на прибуток підприємств у зв’язку з отриманням податкових пільг ведуть облік сум таких пільг, та починаючи зі звітних періодів 2020 року відображають інформацію про суми податкових пільг у додатку ПП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897 зі змінами та доповненнями (далі – Декларація).

  Пунктом 46.1 ст. 46 ПКУ, зокрема, встановлено, що додатки до податкової декларації є її невід’ємною частиною.

  Відповідно до п. 137.4 ст. 137 ПКУ податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених п. 137.5 ст. 137 ПКУ, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік.

  Однією з різниць на яку зменшується фінансовий результат до оподаткування відповідно до п.п. 140.4.4 п. 140.4 ст. 140 ПКУ є сума від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років. Положення п.п. 140.4.4 п. 140.4 ст. 140 ПКУ застосовуються з урахуванням п. 3 підрозд. 4 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ. Зазначена різниця відображається у рядку 3.2.4 додатка РІ до рядка 03 РІ Декларації. Згідно з Довідником інших податкових пільг № 99/2 станом на 01.07.2020 пільгою із кодом 11020301 є сума податку, несплаченого у зв’язку із зменшенням фінансового результату до оподаткування, на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років.

  У разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 ПКУ) платник податків виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації, він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку (п. 50.1 ст. 50 ПКУ).

  Виправлення помилок

  Якщо помилки виникли в податковій звітності в результаті неврахування сум від’ємного значення об’єкта оподаткування, що зменшує позитивне значення об’єкта оподаткування минулого податкового (звітного) року, здійснюється шляхом подання уточнюючої Декларації за минулий податковий (звітний) період разом з додатком ПП до Декларації.

  При цьому про наявність додатків (у т. ч. додатка ПП), які подаються разом з уточнюючою Декларацією, платник податку зазначає у таблиці основної частини Декларації «Наявність додатків» шляхом проставлення позначки «+».

  Якщо уточнення показників Декларації призвели до зменшення податкового зобов’язання, у зв’язку з врахуванням сум від’ємного значення об’єкта оподаткування минулого податкового (звітного) періоду, до платника податку штрафні санкції, визначені п. 50.1 ст. 50 ПКУ, не застосовуються.

  Посилання

  ще новини….

  Замовити аудит підприємства

  ПОДЗВОНИТИ НАМ