Замовити

Залиште заявку, наш менеджер зв’яжеться з Вами

  Капітальні трансферти та поточні субсидії в обліку комунальних підприємств

  Капітальні трансферти та поточні субсидії в обліку комунальних підприємств

  Наявність законодавчих підстав для нарахування податкових зобов’язань з податку на додану вартість (далі – ПДВ), на підставі зведеної податкової накладної, при придбанні основних засобів підприємством за рахунок бюджетних коштів (за кодами економічної класифікації: 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)», 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)».), отриманих в рамках програми розвитку міста завжди буде актуальним питанням в роботі комунального підприємства.

  Пунктом 1.6 розд. 1 Наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету» від 12.03.2012р. №333, (далі – Інструкція №333) визначено, що:

  • субсидії – це усі невідплатні поточні виплати підприємствам, які не передбачають компенсації у вигляді спеціально обумовлених виплат або товарів і послуг в обмін на проведені платежі, а також видатки, пов’язані з відшкодуванням збитків державних підприємств;
  • трансфертні платежі – це невідплатні і безповоротні платежі, які не є придбанням товарів чи послуг, наданням кредиту або виплатою непогашеного боргу.

  Згідно з п.1.5 розд.1 Інструкції №333:

  – поточні видатки одержувачів бюджетних коштів здійснюються за кодом економічної класифікації видатків бюджету 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»;

  – капітальні видатки одержувачів бюджетних коштів здійснюються за кодом економічної класифікації видатків бюджету 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)».

  В процесі отримання та використання бюджетних коштів виникає декілька моментів, важливих з точки зору оподаткування ПДВ.

  Питання 1. Чи виникає ПДВ в момент отримання коштів Підприємством з бюджету?

  Питання 2. Чи має право Підприємство на податковий кредит при оплаті необоротних активів Постачальнику?

  Питання 3. Чи наявна необхідність нараховувати ПДВ-зобов’язання Підприємству  в сумі отриманого податкового кредиту від Постачальника?

  Розглянемо відповідь на кожне питання по черзі.

  Питання 1. Чи виникає ПДВ в момент отримання коштів Підприємством з бюджету?

  Згідно з п.185.1 ст.185 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI (далі – ПКУ), об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 ПКУ.

  У випадку отримання бюджетних коштів підприємством слід розрізняти дві можливі ситуації:

  • підприємство отримує бюджетні кошти, в рамках певної програми. Зазначені кошти надходять до платника податків на виконання програми благоустрою міста чи інших подібних програм, як компенсація вартості наданих (виконаних) послуг (робіт).

  В такому випадку, для цілей оподаткування ПДВ отримані кошти слід вважати оплатою (компенсацією) наданих (виконаних) ним послуг (робіт) в межах таких програм, а тому їх сума має бути включена таким платником до бази оподаткування вартості виконаних ним робіт/послуг на дату їх отримання (п.187.7 ст.187 ПКУ). Підтвердженням того, що роботи/послуги оплачуються за рахунок бюджетних коштів, є наявність у договорі на поставку послуг умови, що оплата за поставлені роботи/послуги здійснюються з відповідного рахунка Державного казначейства України.

  Для наглядності розглянемо цей процес схематично:

   

   

  Іншими словами, у випадку, коли першою подією є отримання коштів з бюджету в оплату послуг (робіт) підприємства, виникають податкові зобов’язання з ПДВ.

  Дата виникнення права на податковий кредит при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів визначається у загальновстановленому порядку за правилом першої події відповідно до п.198.2 ст.198 ПКУ. Тобто, у разі постачання товарів/послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів може виникнути ситуація, в якій сума податкового кредиту буде перевищувати суму податкових зобов’язань в окремих податкових періодах. Таке перевищення буде рахуватися до податкового періоду, у якому відбудеться надходження коштів з бюджетного рахунку в рахунок сплати поставлених товарів/послуг. (ІПК ГУ ДФС в Донецькій області «Щодо порядку формування податкових зобов’язань та податкового кредиту у разі постачання товарів/послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів» від 03.05.2017р. № 43/ІПК/05-99-12-01-13).

  • підприємство отримує бюджетні кошти, в рамках певної програми, і вони не є компенсацією вартості товарів/послуг, що постачаються таким платником податку. Вказані кошти є цільовим фінансуванням в рамках певної програми і при їх отриманні об’єкта оподаткування ПДВ не виникає. В такому випадку, відсутній факт постачання товарів, робіт, послуг підприємством.

  Для наглядності розглянемо цей процес схематично:

   

  В даному випадку, кошти за необоротні активи надходять до Постачальника з бюджетного рахунку Підприємства.

  Питання 2. Чи має право Підприємство на податковий кредит при оплаті необоротних активів Постачальнику?

  Пунктом 198.3 ст. 198 ПКУ визначено, що податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою п.193.1 ст.193 ПКУ, протягом такого звітного періоду у зв’язку з:

  • придбанням або виготовленням товарів та наданням послуг;
  • придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи);
  • ввезенням товарів та/або необоротних активів на митну територію України.

  Товари/послуги, основні фонди, придбані за рахунок бюджетних коштів, що надійшли платнику податку у вигляді субсидій та поточних трансфертів, вважаються придбаними безпосередньо платником (за умови, що такі кошти включені до доходів платника податку) і суми ПДВ, сплачені при їх придбанні, можуть бути віднесені до податкового кредиту.

  Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах провадження господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

  Бухгалтерський облік коштів цільового фінансування, призначених для придбання необоротних активів, здійснюється на підставі Наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій» від 30.11.1999р. № 291,  п.18 Наказу Міністерства фінансів України “Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» від 29.11.1999р. № 290 та Листа Головного управління комунальної власності м. Києва «Щодо порядку відображення в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності цільового фінансування» від 04.02.2005р. № 042/16/1-541, а саме: цільове фінансування капітальних інвестицій визнається доходом протягом періоду корисного використання відповідних об’єктів інвестування (основних засобів, нематеріальних активів тощо) пропорційно сумі нарахованої амортизації цих об’єктів.

  Потрібно досить детально розглянути бухгалтерський облік вказаної операції, оскільки він має безпосереднє відношення до суми доходів, яку має визнати підприємство у періоді отримання цільового фінансування з бюджету. Розглянемо його на прикладі. Нехай підприємство отримало 12 000 грн. цільового фінансування з бюджету на придбання основних засобів.

  Зміст операції Дебет субрахунку Кредит субрахунку Сума, грн
  1 2 3 4
  Отримано кошти з бюджету для придбання необоротних активів 311 «Поточні рахунки в національній валюті» 482 «Кошти з бюджету та державних цільових фондів» 12 000,00
  Оплачено постачальнику за необоротні активи 371 «Розрахунки за авансами виданими» 311 «Поточні рахунки в національній валюті» 12 000,00
  Відображено право на податковий кредит 6442 «Неотримані податкові накладні» 6441 «Податковий кредит» 2 000,00
  Зареєстровано податкову накладну від постачальника 641/ «Розрахунки з ПДВ» 6442 «Податковий кредит» 2 000,00
  Оприбутковано основний засіб 1521 «Придбання основних засобів» 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками та підрядниками» 10 000,00
  Відображено податковий кредит 6441 «Податковий кредит» 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками та підрядниками» 2 000,00
  «Згорнуто» сальдо між субрахунками 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками та підрядниками» 371 «Розрахунки за авансами виданими» 12 000,00
  Визнано дохід на суму вхідного ПДВ 482 «Кошти з бюджету та державних цільових фондів» 719 «Інші операційні доходи» 2 000,00
  Введено в експлуатацію основний засіб 10 «Основні засоби» 1521 «Придбання основних засобів» 10 000,00
  482 «Кошти з бюджету та державних цільових фондів» 69 «Доходи майбутніх періодів» 10 000,00
  У процесі експлуатації основних засобів, придбаних за рахунок коштів цільового фінансування, на суму амортизації цих об’єктів щомісячно складаються бухгалтерські записи:
  Нараховано амортизацію 23, 91, 92, 93, 94 131 «Амортизація основних засобів» 100,00 (умовно)
  Відображено доходи 69 «Доходи майбутніх періодів» 745 «Дохід від безоплатно одержаних активів»

  100,00

  (умовно)

  Тепер перейдемо до основного питання:

  Питання 3. Чи наявна необхідність нараховувати ПДВ-зобов’язання Підприємству в сумі отриманого податкового кредиту від Постачальника?

  Згідно з п.198.5 ст.198 ПКУ платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п.189.1 ст. 189 ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних в терміни, встановлені цим Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами, у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися:

  а) в операціях, що не є об’єктом оподаткування відповідно до ст.196 ПКУ (крім випадків проведення операцій, передбачених пп.196.1.7 п.196.1 ст.196 ПКУ) або місце постачання яких розташоване за межами митної території України;

  б) в операціях, звільнених від оподаткування відповідно до ст.197, підрозд.2 розд.XX ПКУ, міжнародних договорів (угод) (крім випадків проведення операцій, передбачених пп.197.1.28 п.197.1 ст.197 ПКУ та операцій, передбачених п.197.11 ст. 197 ПКУ);

  в) в операціях, що здійснюються платником податку в межах балансу платника податку, у тому числі передача для невиробничого використання, переведення виробничих необоротних активів до складу невиробничих необоротних активів;

  г) в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку (крім випадків, передбачених п.189.9 ст.189 ПКУ).

  Та ж сама думка викладена в п.9 Наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість» від 01.07.1997р. № 141 в редакції, що діє з 14.03.2017р., а саме:

  «Сума ПДВ, що справляється при придбанні за рахунок коштів цільового фінансування товарів, послуг, необоротних активів, які не призначаються для їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку, включається до складу податкового кредиту і одночасно нараховується податкове зобов’язання з ПДВ, яке відображається за дебетом рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» і кредитом субрахунку 641 «Розрахунки за податками», аналітичний рахунок «Розрахунки за податком на додану вартість».

  Іншими словами, оскільки, підприємство використовує придбані необоротні активи у господарській діяльності з метою використання в оподатковуваних операціях, законодавчих підстав для нарахування податкових зобов’язань з ПДВ в сумі отриманого податкового кредиту при придбанні таких необоротних активів, немає. Зведену податкову накладну складати не потрібно.

  Замовити аудиторьскі послуги

  You must be logged in to post a comment.

  ПОДЗВОНИТИ НАМ