Замовити

Залиште заявку, наш менеджер зв’яжеться з Вами

  11 січня 2018 року –  Кременчуг – «Річна фінансова звітність, податок на прибуток, перше застосування МСФЗ та зовсім трошки про пенсійну реформу і зарплату»

  11 січня 2018 року –  Кременчуг – «Річна фінансова звітність, податок на прибуток, перше застосування МСФЗ та зовсім трошки про пенсійну реформу і зарплату»

  Частина 1. Річна фінансова звітність.

  1.1.Особливості заповнення Балансу (Звіт про фінансовий стан) (форма №1).

  1.2.Порядок заповнення Звіту про фінансові результати (форма №2): окрема увага відображенню уцінок/дооцінок у складі іншого сукупного доходу

  1.3.Методи заповнення Звіту про рух грошових коштів (форма №3): розгляд прямого та непрямого методів на прикладі.

  1.4.Порядок заповнення Звіту про власний капітал (форма №4): порядок виправлення помилок за минулі звітні періоди. Детальний аналіз П(С)БО 6 та його особливостей.

  1.5. Перевірка правильності заповнення показників фінансової звітності між формами

  1.6. Відображення у фінансовій звітності сум витрат з податку на прибуток, збитків та вирахувань з доходу. ВПА та ВПЗ у фінансовій звітності: відсотки, розраховані на підставі вимог п.140.2 ПКУ, сумнівна дебіторська заборгованість, амортизаційні відрахування.

   

  Частина 2. Податок на прибуток.

  2.1.Уважно читаємо фінансову звітність та перевіряємо чи відповідає вона всім вимогам наказу про облікову політику.

  2.2. Ще раз нагадаємо собі про особливості заповнення річної ДЕКЛАРАЦІЇ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК разом на прикладі підприємства.

  2.3.. Складаємо Додаток РІ:

  • розраховуємо різниці, що виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів (правила нарахування амортизації 4 групи основних засобів для податкового обліку, продаж, списання, ремонт, невиробничі основні засоби, МНМА, Додаток АМ);
  • враховуємо різниці, що виникають при створенні забезпечення, відповідно до вимог ПКУ (забезпечення на майбутні виплати, резерв сумнівних боргів і його коригування);
  • визначаємо різниці, при здійсненні фінансових операцій (кредит від нерезидента пов’язаної особи, дивіденди, від’ємний об’єкт оподаткування минулих звітних періодів, операції з некомерційними організаціями, роялті нерезидентам, фінансові допомоги, штрафні санкції);
  • звичайні ціни враховуємо чи ні при заповненні річної декларації?
  • розглядаємо можливість наявності інших різниць.

   

  Частина 3. Перше застосування МСФЗ

   3.1. Хто та чому з 01.01.2018р. повинен перейти на використання МСФЗ.

  3.2. Трансформація, трансляція чи паралельний облік?

  3.3. Дата переходу на МСФЗ, перший порівняльний та перший звітний період за МСФЗ.

  3.4. Приведення до ладу фінансової звітності станом на 31.12.2017р. згідно П(С)БО.

  3.5. Вибір облікової політики за МСФЗ: основні напрямки обліку на які слід звернути увагу.

  3.6. Вибір формату фінансових звітів та чи є в Україні право такого вибору.

  3.7. Трансформація звіту про фінансовий стан та звіту про прибутки та збитки на дату переходу (01.01.2018р.) та за період, що передує даті першої звітності за МСФЗ (за 2018 рік).

   

  Частина 4. І наостанок… трошки про новорічні зміни в ПКУ

  4.1. Підвищення мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімум та наслідки таких підвищень для підприємств.

  4.2. Зупинено процес блокування реєстрації податкових накладних!!! Зупиняти реєстрацію ПН/ РК почнуть з 1 березня 2018р.

  • Розблокування ПН/РК 02.01.2018р. – результати розблокування на дату проведення семінару.
  • Нові податкові різниці при обчисленні податку на прибуток з 01.01.2018р.

  4.5. Наслідки зміни визначення поняття «роялті» для оподаткування операцій ПДВ та податком на репатріацію.

  You must be logged in to post a comment.

  ПОДЗВОНИТИ НАМ