Замовити

Залиште заявку, наш менеджер зв’яжеться з Вами

  Книга доходів та витрат ФОП: правила заповнення при отриманні доходу за договором комісії

  Книга доходів та витрат ФОП: правила заповнення при отриманні доходу за договором комісії

  При реалізації товарів за договором комісії ФОП отримує свій дохід у вигляді винагороди за таким договором. Однак грошові кошти від покупців за реалізований їм товар отримує ФОП (комісіонер) з подальшою передачею їх комітентові. Саме тому необхідно розібратися, як правильно заповнити Книгу обліку доходів і витрат ФОП при реалізації товарів за договором комісії. Чи потрібно відображати всі отримані грошові кошти при реалізації товарів чи лише дохід у вигляді комісійної винагороди? Про це далі…

  Відповідно до пп.296.1.1 ПКУ, платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи – підприємці), які не є платниками податку на додану вартість, ведуть Книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.

  Форма Книги обліку доходів (далі – Книга), порядок її ведення затверджено наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015р. №579 (далі – Наказ №579).

  Записи у Книзі виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід, зокрема про кошти, які отримано готівкою (п. 5 Наказу №579).

  Відповідно до п. 6 Наказу №579 платник податку заносить до Книги відомості в такому порядку:

  1) у графі 1 зазначається дата запису;

  2) у графах 2 – 6 щоденно відображається дохід від провадження господарської діяльності, що оподатковується за ставками, встановленими відповідно до пп. 2 п.293.3 ПКУ, із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік, зокрема отримана сума коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (окремо в готівковій та безготівковій), матеріальній або нематеріальній формі;

  3) у графі 3 вказується сума повернутих коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги та/або передплати;

  4) у графі 4 зазначається скоригована сума доходу за продані товари, виконані роботи, надані послуги на суму повернутих коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги та/або передплати та розраховується як різниця граф 2 і 3;

  Дані Книги заповнюються у гривнях з копійками та використовуються платником податку для заповнення податкової декларації платника єдиного податку (п. 8 Наказу №579).

  Отже, при отриманні протягом дня доходу у готівковій та безготівковій формах, кожен такий вид доходу відображається в Книзі окремо (окремим рядком) підсумково за день.

  Враховуючи викладене, для фізичної особи – підприємця – платника єдиного податку, який здійснює діяльність у сфері комісійної торгівлі, у Книзі обліку доходів і витрат відображається вся сума коштів, яка надійшла на поточний рахунок платника податку та /або яку отримано готівкою за договорами комісії. (Індивідуальна податкова консультація ДФСУ «Щодо питань перебування фізичної особи – підприємця на спрощеній системі оподаткування при здійсненні підприємницької діяльності за договорами комісії або транспортного експедирування» від 25.05.2018р. № 2337/Б/99-99-13-01-02-14/ІПК).

  Разом з цим, при заповненні податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця до доходу включається сума отриманої винагороди повіреного (агента).

  Згідно з розд.1 п. 3 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України 29.12.2017 р. №148 (далі – Положення №148):

  готівкова виручка (готівка) – сума фактично одержаної готівки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), а також від операцій, що безпосередньо не пов’язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна;

  готівкові розрахунки – платежі готівкою суб’єктів господарювання і фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги), а також за операціями, які безпосередньо не пов’язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна;

  Книга обліку доходів і витрат – документ установленої форми, що застосовується відповідно до законодавства України для відображення руху готівки. Форми відповідних книг обліку доходів і витрат затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, відповідно до вимог ПКУ;

  оприбуткування готівки – проведення суб’єктами господарювання обліку готівки в касі на повну суму її фактичних надходжень у касовій книзі / книзі обліку доходів і витрат / книзі обліку доходів / фіскальному звітному чеку / розрахунковій квитанції;

  Відповідно до Положення № 148 уся готівка, що надходить до кас, має своєчасно (у день одержання готівкових коштів) та в повній сумі оприбутковуватися.

  Враховуючи вищевикладене, до Книги щоденно заноситься дохід від провадження господарської діяльності, зокрема, отримана сума коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги, яка відображається у графі 2.

  Відображення у графі 2 Книги тільки суми комісійної винагороди є підставою для застосування штрафних (фінансових) санкцій згідно з пунктом 1 Указу Президента України від 12.12.1995р. № 436/95 «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» , за неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне) оприбуткування у касах готівки.

  Суми готівкових коштів, які належать комітенту, пропонуємо відображати у графі 3 Книги. (Індивідуальна податкова консультація ДФСУ «Щодо відображення комісіонером (платником єдиного податку 3 групи) надходження суми готівкових коштів від продажу товару комітенту у відповідних книгах обліку» від 11.05.2018р. № 2101/Д/99-99-14-05-01-14/ІПК).

  You must be logged in to post a comment.

  ПОДЗВОНИТИ НАМ