Замовити

Залиште заявку, наш менеджер зв’яжеться з Вами

  Консервація основних засобів: облік за МСФЗ та наслідки для податкового обліку

  Консервація основних засобів: облік за МСФЗ та наслідки для податкового обліку

  Не секрет, що облік основних засобів за МСФЗ відрізняється від обліку основних засобів за П(С)БО. Давайте розглянемо на прикладі відображення наслідків процесу консервації для податкового обліку, якщо підприємство здійснює облік за МСФЗ.

  Згідно з п.55 МСБО 16 «Основні засоби» амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше:

  • на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу (або включають до ліквідаційної групи, яку класифікують як утримувану для продажу) згідно з МСФЗ 5, або
  • на дату, з якої припиняють визнання активу.

  Отже, амортизацію не припиняють, коли актив не використовують або він вибуває з активного використання, доки актив не буде амортизований повністю.

  Іншими словами, навіть у періоді консервації, основні засоби за МСФЗ продовжують амортизуватись. Єдине виключення: використання виробничого методу. В такому випадку, на підставі п.55 МСБО 16 амортизаційні відрахування можуть дорівнювати нулю, якщо немає виробництва.

  Відповідно до п.138.1 ст.138 Податкового кодексу України від 01.12.2010р. №2755- VI (далі – ПКУ) фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму нарахованої амортизації основних засобів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі – НП(С)БО) або міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ).

  Тобто, нарахована за правилами бухгалтерського обліку амортизація (в т.ч. амортизація на законсервовані основні засоби) збільшить фінансовий результат до оподаткування.

  Водночас, згідно з п.138.2 ст.138 ПКУ фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму розрахованої амортизації основних засобів відповідно до п.138.3 цієї статті.

  Розрахунок амортизації основних засобів в податковому обліку здійснюється відповідно до НП(С)БО або МСФЗ з урахуванням обмежень, встановлених пп.14.1.138 п.14.1 ст.14 ПКУ, пп.138.3.2 – 138.3.4 цього пункту. (пп.138.3.1 п.138.1 ст. 138 ПКУ).

  Підпункт 14.1.138 ПКУ надає визначення поняттю «основні засоби».

  Підпункт 138.3.2 ПКУ дає визначення поняттю «невиробничі основні засоби» та наводить перелік витрат, що не підлягають амортизації в податковому обліку.

  Підпункти 138.3.3, 138.3.4 встановлюють строки корисного використання основних засобів. Жоден із підпунктів не містить застереження щодо дій підприємства у випадку консервації основних засобів.

  Давайте більш детальніше розглянемо поняття «невиробничі основні засоби».

  До 31.12.2016р. ПКУ містив термін «невиробничі основні засоби», який означав основні засобі, що не використовуються у господарській діяльності платника податку.

  Господарська діяльність – діяльність особи, що пов’язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами. (пп.14.1.36 п.14.1 ст. 14 ПКУ).

  На підставі такого визначення податківці у своїх листах (від 02.06.2015р. №11385/6/99-99-19-02-02-15, від 05.11.2015 р. №23598/6/99-99-19-02-02-15) приходили до висновку, що оскільки, основні засоби не використовуються у період консервації в господарській діяльності, то вони є невиробничими.

  З 01.01.2017р. термін «невиробничі основні засоби» означає основні засоби не призначені для використання в господарській діяльності платника податку. Тобто, не має значення використовуються такі основні засоби у господарській діяльності чи ні. Важливим є лише обраний підприємством напрямок їх використання.

  Таким чином, з 01.01.2017р. основні засоби, що знаходяться на консервації, не вважаються невиробничими, а отже їх амортизація в податковому обліку не припиняється і підприємство має право на податкові витрати в сумі такої амортизації.

  You must be logged in to post a comment.

  ПОДЗВОНИТИ НАМ