Замовити

Залиште заявку, наш менеджер зв’яжеться з Вами

  Особливий порядок оподаткування підприємств п’яти областей України

  Особливий порядок оподаткування підприємств п’яти областей України

  Особливий порядок оподаткування

  Особливий порядок оподаткування підприємств: 25.06.2020 р. Міністерство фінансів України оприлюднило Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування податком на прибуток підприємств».

  Чергові зміни у періоді з 01.01.2021 р. по 31.12.2035 р., згідно з Проектом мають торкнутись платників податку на прибуток підприємств, які зареєстровані на:
  • Закарпатській області
  • Кіровоградській області
  • Тернопільській області
  • Чернівецькій області
  • Чернігівській області

  Крім платників податків, включених до Реєстру великих платників податків. Та платників податків, які утворені шляхом реорганізації (поділу, виділення) суб’єктів господарювання, зареєстрованих в інших областях. Сплачують спеціальний податок на прибуток підприємств.

  У вказаному періоді, визначені платники податку (повний перелік платників податку на прибуток та його неплатників наведено у Проекті) фактично будуть сплачувати податок на виведений капітал за ставкою 18%.

  Розрахунок сум, що є об’єктом оподаткування здійснюється за окремими правилами, детально описаними для кожного випадку.

  Об’єктом оподаткування є:
  • виплати дивідендів неплатнику податку;
  • виплати у грошовій формі та/або відмінній від грошової формі з повернення (виплати) внесків та/або інших сум власнику корпоративних прав-неплатнику податку, в т. ч. у зв’язку з ліквідацією платника податку, закінчення діяльності інституту спільного інвестування, зворотнього викупу цінних паперів, емітованих таким платником податку;
  • виплати у грошовій формі та/або відмінній від грошової формі. Яка здійснюється державним некорпоратизованим, казенним або комунальним підприємством на користь відповідно держави або органу місцевого самоврядування у зв’язку із спрямуванням (відрахуванням) частини чистого прибутку такого підприємства в порядку та строки, встановлені Кабінетом Міністрів України або органами місцевого самоврядування;
  • виплати у грошовій формі та/або відмінній від грошової формі з поверненням внесків або суми, що перевищує суму внесків неплатнику податку, що надавала майно в довірче управління чи спільну діяльність;.
  • виплати процентів (у т. ч. тих, що були включені до суми основного боргу (тіла кредиту)), комісій, інших винагород, відшкодувань, штрафів, пені, що пов’язані із залученням та/або використанням коштів, на користь неплатників податку, в тому числі нерезидентів, що зареєстровані у державах (на територіях), зазначених у пп. 39.2.1.2ПКУ, або на користь пов’язаної особи – нерезидента за будь-якими кредитами, позиками, депозитами, операціями РЕПО, зобов’язаннями за договорами фінансового лізингу та іншими запозиченнями;
  • передачі майна неплатнику податку без висування вимог щодо компенсації його вартості, в тому числі безоплатно надане майно (роботи, послуги);
  • виплати (надання) фінансової допомоги  неплатнику податку;
  • виплати (переказу), що здійснюється у грошовій формі та/або у відмінній від грошової формі у зв’язку з:. Переказом коштів з рахунків в українських банках на рахунки платника податку, відкриті за кордоном. Погашенням зобов’язань (у т. ч. боргових зобов’язань), що виникли за договорами, виконання яких не призводить до зарахування коштів на рахунки платників податку в українських банках або до отримання платником податку майна, робіт, послуг; вкладенням в об’єкти інвестицій (в т. ч. придбанням майна), які перебувають за межами території України. Придбанням робіт (послуг) у неплатника податку–нерезидента;
  А також:
  • передачі майна, надання робіт, послуг  неплатнику податку, за договором, який передбачає виплату компенсації його (їх) вартості;
  • виплата коштів та/або передача майна платником податку – резидентом, який провадить діяльність від імені, за рахунок та за дорученням нерезидента, на користь такого нерезидента в межах відповідного договору комісії, доручення, агентського договору чи аналогічних договорів;
  • виплати роялті неплатнику податку;
  • виплати, що здійснюється у грошовій формі та/або відмінній від грошової формі у зв’язку з внесенням до статутного капіталу або у спільну діяльність, в довірче управління, якщо отримувачем таких коштів та/або майна є особа – неплатник податку;
  • виплати, що здійснюється у грошовій формі та/або відмінній від грошової формі у зв’язку з придбанням майна (робіт, послуг) у неплатника податку, що перебуває на спрощеній системі оподаткування;
  • господарські операції, які визнаються контрольованими відповідно до ст. 39 ПКУ Кодексу, якщо їх умови не відповідають принципу «витягнутої руки»;
  • виплати коштів, що перераховуються нерезидентам у межах договорів страхування, укладених зі страховиками – нерезидентами, та у межах договорів перестрахування;
  • дохід (прибуток) нерезидента, що підлягає оподаткуванню згідно із пунктом 8  цього підрозділу.

  Посилання

  ще новини…..

  Замовити аудит підприємства

  ПОДЗВОНИТИ НАМ