Замовити

Залиште заявку, наш менеджер зв’яжеться з Вами

  Помилкове списання коштів, чи є підстави для складання ПН?

  консультує Ед Рем

  Помилкове списання коштів, чи є підстави для складання ПН?

  Помилкове списання коштів: між підприємством та підприємством-отримувачем немає договірних відносин.

  Помилкове списання/зарахування коштів – списання/зарахування коштів, унаслідок якого з вини банку або клієнта відбувається їх списання з рахунку неналежного платника та/або зарахування на рахунок неналежного отримувача. (п.1.4 Постанови НБУ «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» від 21.01.2004р. № 22)

  Відповідно до пп.14.1.191 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI(далі- ПКУ), постачання товарів – будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у т. ч. продаж…. Постачання послуг –  будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об’єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об’єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (пп. 14.1.185 ПКУ).

  Отже,

  якщо кошти надійшли на рахунок платника податку не є оплатою за постачання товарів або послуг, підстав для виникнення об’єкта оподаткування ПДВ немає. Відповідно підстав для складання податкової накладної немає.

  У листі ДФСУ від 15.03.2016р. № 5575/6/99-99-19-03-02-15 податківці погоджувалися, що у разі відсутності між суб’єктами господарювання договірних відносин податкові зобов’язання з ПДВ не нараховуються. При цьому, жодні вимоги до строку повернення таких коштів не висувались.

  Пізніше, в індивідуальних податкових консультаціях ДФСУ від 15.03.2019р.№1069/6/99-99-15-03-02-15/ІПК,ІПК ДФСУ від 20.04.2018р. № 1767/6/99-99-15-03-02-15/ІПК, ІПК ГУ ДФС у Дніпропетровській обл. від 12.05.2017р. № 151/ІПК/10/04-36-12-01-16зазначалось, що при зарахуванні помилкових коштів податкова накладна не складається за умови дотримання таких вимог:

  • відсутні будь-які договірні відносини на постачання товарів (послуг) між отримувачем коштів і особою, що перерахувала такі кошти;
  • помилкові кошти повернені платнику у встановлений чинним законодавством термін.

  Що стосується строку повернення помилково перерахованих коштів. То Указ Президента України «Про заходи щодо нормалізації платіжної дисципліни в народному господарстві України» від 16.03.1995р. №227/95. Яким встановлювався строк повернення коштів упродовж 5 календарних днів, припинив діяти 07.02.2019р. Інших строків чинне законодавство не передбачає. Тобто, існує лише строк позовної давності до закінчення якого відправник має право звернутись за поверненням коштів до отримувача.

  У зазначеному випадку, податкова накладна не складається, розрахунок коригування не складається, адже відсутні підстави для створення зазначених документів. В декларації з ПДВ зазначені операції жодним чином не відображаються.

  Варіант 2. Договір у наявності. Податкова накладна несвоєчасно зареєстрована.

  Згідно з п. 201.10 ПКУ, податкова накладна, складена до 15 числа поточного місяця, повинна бути зареєстрована у Єдиному реєстрі податкових накладних (далі- ЄРПН) до останнього календарного дня такого місяця включно.

  Відповідно до п.120-1.1 ПКУпорушення платниками податку на додану вартість граничного строку, передбаченого ст. 201 ПКУ, для реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування до такої податкової накладної в ЄРПН (…) тягне за собою накладення на платника податку на додану вартість, на якого відповідно до вимог ст.192 та 201 ПКУ покладено обов’язок щодо такої реєстрації, штрафу в розмірі:10% суми ПДВ, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, – у разі порушення строку реєстрації до 15 календарних днів.

  Помилкове списання коштів: підприємство не має права включати до складу податкового кредиту суму ПДВ, за відсутності в ЄРПН зареєстрованої податкової накладної. Отже, у декларації з податку на додану вартість за відповідний місяць, зазначені суми не будуть відображені.

  Відповідно до п. 198.6 ПКУ суми податку, сплачені (нараховані) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, зазначені в податкових накладних/розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН з порушенням строку реєстрації, включаються до податкового кредиту за звітний податковий період, в якомузареєстровано податкові накладні/розрахунки коригування до таких податкових накладних в ЄРПН, але не пізніше ніж через 1095 календарних днів з дати складення податкових накладних/розрахунків коригування до таких податкових накладних,

  Тобто, право на податковий кредит підприємство отримає лише на дату реєстрації такої податкової накладної отримувачем передплати в ЄРПН. А отже, лише на зазначену дату сума податкового кредиту знайде своє відображення в декларації з ПДВ.

  Для реєстрації розрахунку коригування до податкової накладної на суму коштів, які повернені, необхідна зареєстрована податкова накладна.

  Відповідно до вимог п. 201.10 ПКУ розрахунки коригування, складені постачальником товарів/послуг до податкової накладної, що складена на отримувача – платника податку, в яких передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, реєструються в ЄРПН протягом 15 календарних днів з дня отримання такого розрахунку коригування до податкової накладної отримувачем (покупцем).

  Іншими словами, до моменту отримання розрахунку коригування від постачальника, самостійно підприємство не може його ні скласти, ні зареєструвати.

  Тобто, операція з повернення постачальником покупцю коштів за товари/послуги, за якою в ЄРПН не зареєстровано розрахунок коригування до відповідної податкової накладної, в податковій звітності з ПДВ покупця не може бути відображена.

  ще статті….

  Замовити аудит підприємства

  ПОДЗВОНИТИ НАМ