Замовити

Залиште заявку, наш менеджер зв’яжеться з Вами

  Продаж основних засобів за ціною нижчою від їх оціночної вартості

  Продаж основних засобів за ціною нижчою від їх оціночної вартості

  Продаж основних засобів: при продажу ОЗ юридичними особами – платниками єдиного податку дохід визначається як сума коштів, отриманих від продажу таких основних засобів – п. 292.2 ст. 292 ПКУ.

  Якщо основні засоби продані після їх використання протягом 12 календарних місяців з дня введення в експлуатацію, дохід визначається як різниця між сумою коштів, отриманою від продажу таких основних засобів, та їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу.

  Отже, враховуючи вищенаведене, з метою визначення доходу від продажу основних засобів, однією із складових є сума коштів, отримана від продажу таких основних засобів, яка визначається згідно з договором про продаж основних засобів. Для юридичних осіб – платників єдиного податку нормами ПКУ не передбачено обов’язкової умови щодо продажу основних засобів за ціною не нижче їх оціночної вартості.

  Довідково:

  згідно з пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України основні засоби – матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 20000 грн, невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 20000 грн і поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік).

  Товари – матеріальні та нематеріальні активи, у тому числі земельні ділянки, земельні частки (паї). А також цінні папери та деривативи, що використовуються у будь-яких операціях, крім операцій з їх випуску (емісії) та погашення – пп. 14.1.244 п. 14.1 ст. 14 ПКУ. Отже, у розумінні ПКУ основні засоби є товарами.

  Продаж товарів – будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за плату або компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатного надання товарів – пп. 14.1.202 п. 14.1 ст. 14 ПКУ.

  Посилання

  ще новини….

  Замовити аудит підприємства

  ПОДЗВОНИТИ НАМ