Замовити

Залиште заявку, наш менеджер зв’яжеться з Вами

  Спеціальний транспорт: визначаємо вартість, вводимо в експлуатацію

  консультує Ед Рем

  Спеціальний транспорт: визначаємо вартість, вводимо в експлуатацію

  Спеціальний транспорт: припустимо, що комунальне підприємство має комплекс, придбаний за бюджетні кошти, але не введений в експлуатацію. При цьому, потрібно ввести в експлуатацію дві складові комплексу (спеціальні транспортні засоби), вартості яких немає. Виникає питання, чи потрібно залучати незалежного експерта для визначення вартостітаких складових комплексу для введення їх в експлуатацію?

  Відповідно до п. 48 Наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів» від 30.09.2003р. №561 (далі – Наказ №561): «Затрати з будівництва (виготовлення), придбання і поліпшення об’єктів основних засобівз початку і до закінчення зазначених робіт та введення об’єктів в експлуатацію визнаються незавершеними капітальними інвестиціями (незавершеним будівництвом)».

  Затрати на будівництво, виготовлення, придбання і поліпшення об’єктів (капітальні інвестиції) групуються за такими напрямками робіт (витрат):

  • проектно-вишукувальні роботи;
  • будівельні роботи;
  • роботи з монтажу устаткування;
  • придбання устаткування, що потребують монтажу;
  • придбання устаткування, що не потребують монтажу, інструментів та інвентарю;
  • інші капітальні роботи і затрати.

  Аналітичний облік капітальних інвестицій ведеться у розрізі затрат на зазначені роботи (витрати) окремо за об’єктами інвестицій.

  Порядок переведення незавершених капітальних інвестицій до складу основних засобів визначено п. 52 Наказу №561: «Капітальні інвестиції обліковуються у складі незавершеного будівництва до введення об’єктів основних засобів в експлуатацію.

  Для зарахування закінчених і прийнятих в експлуатацію об’єктів визначається їх інвентарна вартість за даними аналітичного обліку капітальних інвестицій. Інвентарна вартість списується з рахунку обліку капітальних інвестицій з оприбуткуванням первісної вартості об’єкта основних засобів в сумі зазначеної інвентарної вартості».

  Підставою для оприбуткування основного засобу є типова форма ОЗ-1 (Наказ Міністерства статистики України «Про затвердження типових форм первинного обліку» від 29.12.1995р. № 352).

  Отже, до моменту введення в експлуатацію, незавершені капітальні інвестиції не є основними засобами для цілей бухгалтерського обліку.

  Випадки обов’язкового проведення оцінки майна із залученням незалежного експерта, передбачені ст. 7 Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12.07.2001р. № 2658-III:

  • створення підприємств (господарських товариств) на базі державного майна або майна, що є у комунальній власності;
  • реорганізації, банкрутства, ліквідації державних, комунальних підприємств та підприємств (господарських товариств) з державною часткою майна (часткою комунального майна);
  • виділення або визначення частки майна у спільному майні, в якому є державна частка (частка комунального майна);
  • визначення вартості внесків учасників та засновників господарського товариства, якщо до зазначеного товариства вноситься майно господарських товариств з державною часткою (часткою комунального майна), а також у разі виходу (виключення) учасника або засновника із складу такого товариства;
  • приватизації та іншого відчуження у випадках, встановлених законом, оренди, обміну, страхування державного майна, майна, що є у комунальній власності, а також повернення цього майна на підставі рішення суду;
  • переоцінки основних фондів для цілей бухгалтерського обліку;
  • оподаткування майна згідно з законом, крім випадків визначення розміру податку при спадкуванні власності, вартість якої оподатковується за нульовою ставкою;
  • визначення збитків або розміру відшкодування у випадках, встановлених законом;
  • в інших випадках за рішенням суду або у зв’язку з необхідністю захисту суспільних інтересів.

  Спеціальний транспорт: враховуючи вищезазначене, незавершені капітальні інвестиції не є основними засобами.  Виділення частки майна у спільному майні у даному випадку також немає: адже 100% власності комунального підприємства належить громаді.

  Поняття суспільного інтересу частково розкривається в статті 29 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992р. №2657-XII. Предметом суспільного інтересу вважається інформація, яка свідчить про загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності України; забезпечує реалізацію конституційних прав, свобод і обов’язків; свідчить про можливість порушення прав людини, введення громадськості в оману, шкідливі екологічні та інші негативні наслідки діяльності (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб тощо.

  Спеціальний транспорт: у наведеному прикладі, ситуація не підпадає під визначення жодного із обов’язкових випадків.

  Отже, потрібно виокремити частину незавершених капітальних інвестицій, які не є предметом суспільного інтересу, не є спільною власністю та не є основними засобами, а тому проведення незалежної експертної оцінки не є обов’язковим.

  ще статті….

  Замовити аудит підприємства

  ПОДЗВОНИТИ НАМ