Замовити

Залиште заявку, наш менеджер зв’яжеться з Вами

  Маєте розрахунковий рахунок у банку? Як правильно зняти кошти?

  консультує Ед Рем

  Маєте розрахунковий рахунок у банку? Як правильно зняти кошти?

  зняти кошти

  Поточний розрахунковий рахунок – це рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання коштів. Та здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог законодавства України.

  Припустимо, що підприємство хоче зняти гроші з розрахункового рахунку і закрити цю суму бухгалтерською довідкою (наприклад, вказати що гроші витрачені на господарські потреби, чеки втрачені), чи можна так робити?

  З 3 червня 2019 року набула чинності постанова НБУ від 18.04.2019р. №62. Яка внесла зміни до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні (далі — Інструкція №103) (з’явився новий п.1111 ) відповідно до якого:

  «1111. Банк (філія, відділення) на виконання вимог законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. З урахуванням ризик-орієнтованого підходу має забезпечити вжиття заходів, спрямованих на вивчення клієнтів — суб’єктів господарювання. Які здійснюють касові операції для подальшого здійснення готівкових розрахунків. З метою спростування або підтвердження підозр щодо здійснення клієнтом фінансових операцій, які містять ознаки фіктивності.

  Банк (філія, відділення), застосовуючи ризик-орієнтований підхід, має забезпечити отримання від клієнта — суб’єкта господарювання підтвердних документів [такими документами можуть бути: закупівельний акт; закупівельна відомість; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, кредитний договір; договір поставки; договір транспортування; договір зберігання)], на підставі яких здійснюються готівкові розрахунки».

  Цей перелік не є виключним і залежить від того, для якої саме мети знімається готівка. Оскільки, критеріїв щодо суми знятої готівки, при досягненні якої банки можуть вимагати від клієнта документи, немає, то банк має право витребувати від підприємства документальне підтвердження на будь-яке зняття готівки з метою доведення його зв’язку з господарською діяльністю, починаючи з 03.06.2019р. Тобто, потрібно бути готовим їх надати, якщо того вимагатиме банк. Якщо документи не надати, то готівку можуть не видати і взагалі банк може відмовити підприємству у подальшому обслуговуванні (ст. 10 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014р. №1702 (далі – ЗУ №1702)).

  Відсутність документального підтвердження буде розцінюватись як ознака фіктивної операції з відповідними наслідками, передбаченими ЗУ №1702.

  Норми п.1111 Інструкції №103 також поширюються на зняття готівки з корпоративної картки. Оскільки, під касою банку Інструкція розуміє і банкомати, через які знімається готівка, а також пункти дистанційного обслуговування.

  Згідно з абз. г) пп.164.2.17 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI (далі – ПКУ) до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, отриманий платником податку як додаткове благо, зокрема у вигляді суми грошового відшкодування будь-яких витрат платника податку, крім тих, що обов’язково відшкодовуються згідно із законом за рахунок бюджету або звільняються від оподаткування згідно з цим розділом.

  Відповідно до вимог пп.14.1.47 ПКУ додаткові блага – кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку податковим агентом. Якщо такий дохід не є заробітною платою та не пов’язаний з виконанням обов’язків трудового найму або не є винагородою за цивільно-правовими договорами (угодами), укладеними з таким платником податку (крім випадків, прямо передбачених нормами розділу IV ПКУ).

  Абзацом б) пп.170.9.1 ПКУ передбачено, що до оподатковуваного доходу платника не включаються та не оподатковуються документально підтверджені витрати. Здійснені за рахунок готівкових чи безготівкових коштів, наданих платнику податку під звіт роботодавцем на організацію та проведення прийомів, презентацій, свят, розваг та відпочинку, придбання та розповсюдження подарунків, у встановлених межах, що здійснені таким платником та/або іншими особами з рекламними цілями

  Таким чином, кошти, що знімаються з розрахункового рахунку в банку можуть бути використані лише на цілі, пов’язані з господарською діяльністю підприємства.

  У разі зняття коштів через корпоративну платіжну картку працівниками підприємства, або отримання готівки з каси банку. Ці кошти вважаються виданими під звіт. При цьому у разі відсутності підтверджуючих документів про витрачання коштів, що видані під звіт на цілі, пов’язані з господарською діяльністю. Такі кошти визнаються додатковим благом працівника та підлягають оподаткуванню ПДФО (з «натуральним коефіцієнтом» та військовим збором.

  ще статті…

  You must be logged in to post a comment.

  ПОДЗВОНИТИ НАМ