Замовити

Залиште заявку, наш менеджер зв’яжеться з Вами

  Звітність в форматі XBRL розбираємо найактуальніші питання

  консультує Ед Рем

  Звітність в форматі XBRL розбираємо найактуальніші питання

  Звітність в форматі XBRL

  Звітність в форматі XBRL, яким підприємствам обов’язково подавати звітність в такому форматі?

  Відповідно до п.5 ст.121 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. №996-ХIV(далі – Закон) підприємства, для яких ведення обліку за МСФЗ є обов’язковим,складають і подають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність органам державної влади та іншим користувачам на їх вимогу в порядку, визначеному цим Законом, на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі.

  Першим звітним періодом, за який підприємства, що зобов’язані застосовувати міжнародні стандарти, подають фінансову звітність на підставі таксономії за міжнародними стандартами в електронній формі є 2020 рік.

  Куди подається фінансова звітність в форматі XBRL?

  Відповідно до п.2 Постанови КМУ «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності» від 28.02.2000р. №419 (далі – Постанова №419), фінансова звітність та консолідована фінансова звітність, складена на основі таксономії фінансової звітності за МСФЗ в єдиному електронному форматі, визначеному Мінфіном, подається до центру збору фінансової звітності, операційне управління яким здійснюється НКЦПФР, з метою забезпечення доступу органів державної влади, інших органів та користувачів до поданої підприємствами фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності.

  Для цього суб’єкти господарювання, які подають фінансову звітність на основі таксономії повинні зареєструватись у системі фінансової звітності (далі – СФЗ). Детально процедура реєстрації викладена за посиланням:

  Чи потрібно подавати фінансову звітність складену за таксономією в органи статистики?

  Відповідно до п.2 Постанови №419 фінансова звітність подається… згідно із законодавством – іншим органам та користувачам, зокрема органам державної статистики.

  Чи потрібно подавати фінансову звітність до податкової?

  Платники податку на прибуток у визначених законом випадках подають органам доходів і зборів у порядку, передбаченому Податковим кодексом України для подання податкової декларації, проміжну (I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців) та річну фінансову звітність. (п. 2 Постанови №419).

  Строки подання фінансової звітності до органів статистики та центру збору фінансової інформації

  Згідно з п. 5 Постанови №419 річна фінансова звітність подається органам, зазначеним у п. 2 – не пізніше 28 лютого наступного за звітним року.

  Увага! Пунктом 2 Постанови №419 є і органи статистики, і центр збору фінансової інформації.

  Водночас на сайті СФЗ зазначене наступне:

  «Сповіщення суб’єкт звітування отримає після того, як регулятором буде створено «вікно» для подання фінансової звітності. Таке «вікно» буде створено на певний період часу відповідно до встановлених законодавством строків подання фінансової звітності (наприклад, початок буде 01.01.ХХ р. та кінцевий термін подання фінансової звітності 30.04.ХХ р.).

  Термін 30 квітня для подання фінансової звітності встановлений п.3 ст.14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» від 16.07.1999р. №996-ХIV для оприлюднення фінзвітності ПСІ (крім великих підприємств).

  У тому ж підпункті для великих підприємств встановлено інший строк подачі фінансової звітності: 30 червня.

  Оскільки, жодних детальних офіційних пояснень наразі ні Мінфін, ні НКЦПФР щодо термінів подання фінансової звітності, складеної за таксономією не надали, можемо припустити, що строки подачі такої звітності до СФЗ відрізняються від строків подачі звітності до статистики.

  Строки подання фінансової звітності до податкової служби

  Згідно з п. 5 Постанови №419 проміжна (I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців) або річна фінансова звітність подається підприємствами органам доходів і зборів у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток підприємств.

  ще статті…..

  Замовити аудит підприємства

  ПОДЗВОНИТИ НАМ