Замовити

Залиште заявку, наш менеджер зв’яжеться з Вами

  Капітальні та поточні ремонти за П(С)БО та МСБО

  Капітальні та поточні ремонти за П(С)БО та МСБО

  Перехід багатьох підприємств на МСФЗ з 01.01.2018р. спричинив безліч практичних запитань щодо подальшого порядку ведення обліку активів, зобовязань та власного капіталу. Одне з таких питань: чим відрізняється порядок відображення капітальних та поточних ремонтів за МСБО та П(С)БО. В яких випадках потрібно капіталізувати понесені витрати, а у яких – збільшувати витрати періоду.

  Ремонт за П(С)БО

  Жодна із попередніх редакцій Наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» від 27.04.2000р. № 92 (далі – П(С)БО 7) не містила поняття «капітальний ремонт». Чинна редакція також не пояснює, що саме є «капітальним ремонтом». Поділ витрат на основні засоби завжди відбувався на витрати, які:

  – понесені для підтримання об’єкта в робочому стані;

  – призводять до збільшення майбутніх економічних вигід.

  У 2009 році були внесені зміни, відповідно до яких, склад витрат, які понесені для підтримання об’єкта в робочому стані, було розшифровано, і серед переліку витрат з’явився «ремонт», без деталізації капітальний чи поточний.

  На підставі вимог п.30 Наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів» від 30.09.2003р. № 561 (далі – Наказ №561) витрати на капітальний ремонт об’єктів основних засобів визнаються витратами звітного періоду.

  Такі витрати можуть бути визнані капітальними інвестиціями, якщо витрати на значний огляд і капітальний ремонт можуть бути ідентифіковані з окремою замортизованою частиною (компонентом) основних засобів.

  Витрати на ремонт можуть бути визнані капітальними інвестиціями, якщо ціна придбання активу вже відображає зобов’язання (необхідність) підприємства здійснити в майбутньому витрати для приведення активу до стану, в якому він придатний для використання. Наприклад, у разі придбання будівлі, яка потребує ремонту, витрати на ремонт приймаються на збільшення первісної вартості цієї будівлі до суми, яка може бути відшкодована від використання будівлі в майбутньому.

  Проте, на практиці, за відсутності визначення поняття «капітальний ремонт» бухгалтери відображали витрати на капітальний ремонт, збільшуючи вартість основного засобу, керуючись тим, що проведення капітального ремонту збільшує строк корисного використання основного засобу або веде до збільшення раніше очікуваних економічних вигід.

  Ремонт за МСБО

  Згідно з п.12 МСБО 16 «Основні засоби» суб’єкт господарювання не визнає в балансовій вартості об’єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування об’єкта. Навпаки, ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. Витрати на щоденне обслуговування об’єкта, як правило, – це витрати на заробітну плату та витратні матеріали, а також це можуть бути витрати на незначні деталі. Призначення цих видатків часто визначають як “ремонти та технічне обслуговування” об’єкта основних засобів.

  Поняття «капітальний ремонт» в МСБО 16 також відсутнє. Натомість параграфом 13 МСБО 16 передбачено, що збільшення вартості об’єкта основного засобу відбувається в залежності від:

  • регулярності заміни деталей та наявності ймовірності, що майбутні економічні вигоди, пов’язані з такою заміною, надійдуть до суб’єкта господарювання, і при цьому собівартість заміни можна достовірно оцінити. Наприклад, піч треба облицьовувати після певної кількості годин використання, частини салону літака (такі, як сидіння чи кухня) потребують кількаразової заміни протягом строку корисної експлуатації літального апарата.

  Об’єкти основних засобів також можуть бути придбаними з метою здійснення порівняно нечастої повторної заміни (наприклад заміна внутрішніх стін будівлі) або навіть для одноразової заміни. Суб’єкт господарювання визнає в балансовій вартості об’єкта основних засобів собівартість замінюваної частини такого об’єкта, коли витрати понесені, якщо задовольняються критерії визнання (наявності ймовірності, що майбутні економічні вигоди, пов’язані з такою заміною, надійдуть до суб’єкта господарювання, і при цьому собівартість заміни можна достовірно оцінити). Балансову вартість тих частин, що їх замінюють, припиняють визнавати відповідно до положень про припинення визнання цього Стандарту;

  • регулярності та значущості проведених технічних оглядів. Під час виконання значного огляду витрати на нього визнаються в балансовій вартості об’єкта основних засобів як заміна, якщо задовольняються критерії визнання: наявності ймовірності, що майбутні економічні вигоди, пов’язані з такою заміною, надійдуть до суб’єкта господарювання, і при цьому собівартість заміни можна достовірно оцінити. Будь-яку балансову вартість витрат на попередній огляд (на відміну від матеріальних частин), яка залишається, визнавати припиняють.

  Тлумачення понять «регулярність» та «значний» (суттєвий) МСБО 16 також не надає. Підприємство самостійно повинно визначитись з даними категоріями в наказі про облікову політику. Для певних основних засобів регулярним є ремонт раз на три роки, а для інших – раз на десять.

  You must be logged in to post a comment.

  ПОДЗВОНИТИ НАМ