Замовити

Залиште заявку, наш менеджер зв’яжеться з Вами

Нові коди УКТ ЗЕД, ПДВ відповідно новому Закону Про Митний тариф

Нові коди УКТ ЗЕД, ПДВ відповідно новому Закону Про Митний тариф

Нові коди УКТ ЗЕД: на що звернути увагу при застосуванні норм закону; як складати податкову накладну та розрахунок коригування до неї починаючи з 3 липня 2020 року; на які коди УКТ ЗЕД посилатися для цілей звільнення від оподаткування ПДВ, визначений пунктом 64 підрозділу 2 розділу XX Кодексу для ввезення та постачання електромобілів.

З ЯКОЇ ДАТИ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ВИМОГИ ЗАКОНУ № 674?

Державна митна служба України повідомила про те, що Закон «Про Митний тариф
України» набирає чинності з 00 годин 03 липня 2020 року*. Відповідно до цього Закону
українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності приведена у
відповідність до сучасної редакції гармонізованої системи опису і кодування товарів
Всесвітньої митної організації (версії 2017 року).
Митний тариф України, який є невід’ємним додатком до Закону № 674, містить перелік
ставок загальнодержавного податку – ввізного мита на товари, що ввозяться на митну
територію України і систематизовані згідно з Українською класифікацією товарів
зовнішньоекономічної діяльності (далі – УКТ ЗЕД), складеною на основі Гармонізованої
системи опису та кодування товарів (стаття 1 Закону № 674). При цьому застосовується
нове, шосте видання Гармонізованої системи, яке набрало чинності з 1 січня 2017 року
(УКТ ЗЕД версії 2017 року).

Таким чином, починаючи з 3 липня 2020 року, для товарів, які класифікуються згідно з
УКТ ЗЕД версії 2017 року:

застосовується Митний тариф України відповідно до Закону
№ 674. Важливо враховувати, що окремі позиції кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД версії 2017
року, зазначені у Митному тарифі України відповідно до Закону № 674, відрізняються від
кодів аналогічних товарів згідно з УКТ ЗЕД версії 2012 року, які були визначені у Митному
тарифі України, встановленому Законом України від 19 вересня 2013 року № 584-VII, що
діяв до 2 липня 2020 року (включно).
Для правильної класифікації товарів платниками, органами державної влади та суб’єктами
зовнішньоекономічної діяльності наказом Державної митної служби України від 1 липня
2020 року № 234 було затверджено Перехідні таблиці від УКТ ЗЕД версії 2012 року до УКТ
ЗЕД версії 2017 року. Цей документ доступний за посиланням
*Лист Держмитслужби «Про Митний тариф України» від 02.07.2020 року № 08-4/16-01-
02/7/7302 (роз’яснення щодо дати набрання чинності новим Митним тарифом).

ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ ЗАКОНУ № 674 ДЛЯ ЦІЛЕЙ КОДЕКСУ НА ЩО ЗВЕРНУТИ УВАГУ

Правила складання податкових накладних / розрахунків коригування до податкових
накладних і їх реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН)
встановлено статтями 187 і 201 розділу V Кодексу. Порядок заповнення податкової
накладної затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року
№ 1307.
При здійсненні операцій з постачання товарів на дату виникнення податкових зобов’язань
платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з
дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством,
кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її
в ЄРПН у встановлений ПКУ термін (пункти 201.1 і 201.10 статті 201 розділу V Кодексу). Перелік обов’язкових реквізитів, які зазначаються у податковій накладній, визначається
підпунктами «а» − «й» пункту 201.1 статті 201 розділу V Кодексу. Зокрема, одним з таких
реквізитів є код товару згідно з УКТ ЗЕД (підпункт «і» пункту 201.1 статті 201 розділу V
Кодексу). Тому, починаючи з 3 липня 2020 року, при здійсненні операцій з постачання
товарів на митній території України для дотримання вимогу Кодексу слід враховувати
вимоги нової редакції Митного тарифу України.

ЯК СКЛАДАТИ ПОДАТКОВУ НАКЛАДНУ ПОЧИНАЮЧИ з 3 ЛИПНЯ 2020 РОКУ?

Починаючи з 3 липня 2020 року, при здійсненні оподатковуваних операцій на митній
території України (в тому числі і у разі, якщо першою подією операції з постачання товару є
одержання авансу), графу 3.1 (в якій має бути вказаний код товару згідно з УКТ ЗЕД) розділу
Б податкової накладної слід заповнювати з урахуванням таких особливостей:

 • у разі здійснення операції з постачання товару, придбаного на митній території
  України або ввезеного на митну територію України до 02.07.2020 (включно), у графі
  3.1 (код товару згідно з УКТ ЗЕД) розділу Б податкової накладної зазначається код
  відповідного товару згідно з УКТ ЗЕД версії 2012 року, що був вказаний у митній
  декларації, оформленій при його ввезенні на митну територію України або у податковій
  накладній, отриманій від постачальника при придбанні такого товару;
 • у разі здійснення операції з постачання товару, придбаного на митній території України
  або ввезеного на митну територію України, починаючи з 00 годин 03.07.2020, у графі
  3.1 (код товару згідно з УКТ ЗЕД) розділу Б податкової накладної зазначається код
  відповідного товару згідно з УКТ ЗЕД версії 2017 року, що визначений у Митному
  тарифі України, встановленому Законом № 674;
 • у разі здійснення операції з постачання одночасно товару, придбаного на митній
  території України або ввезеного на митну територію України як до 02.07.2020
  (включно), так і починаючи з 03.07.2020 (тобто товару з однаковим найменуванням,
  але різними кодами згідно з УКТ ЗЕД різних версій),
У розділі Б податкової накладної заповнюються два окремі рядки, зокрема, у графі 3.1 зазначається:
 • в одному рядку – код відповідного товару згідно з УКТ ЗЕД версії 2012 року,
  придбаного/ввезеного до 02.07.2020 (включно);
 • у другому рядку – код відповідного товару згідно з УКТ ЗЕД версії 2017 року,
  придбаного/ввезеного, починаючи з 00 годин 03.07.2020.

При цьому джерелом інформації про дати придбання відповідних партій товару мають
бути митні декларації та зареєстровані в ЄРПН податкові накладні, отримані платником
податку. За такого підходу товар, фактично отриманий платником ПДВ, наприклад, 5
липня 2020 року, і податкова накладна на який складена на дату оплати авансу до 3 липня
2020 року із застосуванням коду УКТ ЗЕД версії 2012 року, надалі постачається із
застосуванням коду УКТ ЗЕД версії 2012 року, оскільки такий код зазначено у податковій
накладній, отриманій від постачальника такого товару.

ЯК СКЛАДАТИ РОЗРАХУНОК КОРИГУВАННЯ ДО ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ, ПОЧИНАЮЧИ з 3 ЛИПНЯ 2020 РОКУ?

Якщо, починаючи з 03.07.2020, відбувається зміна кількості або вартості товарів,
зазначених у податковій накладній, складеній до вказаної дати, то у графі 4.1 (код товару
згідно з УКТ ЗЕД) розділу Б розрахунку коригування до податкової накладної, що була
попередньо складена за операцією з постачання таких товарів, платнику ПДВ
(постачальнику) слід зазначити код відповідного товару згідно з УКТ ЗЕД версії 2012 року
(застосовувався для цілей Митного тарифу, що діяв до 3 липня 2020 року) і який зазначено
у податковій накладній, що коригується.
Якщо ж відбувається зміна кількості або вартості товарів, зазначених у податкових
накладних, складених починаючи з 03.07.2020, то у графі 4.1 (код товару згідно з УКТ ЗЕД)
розділу Б розрахунку коригування до податкової накладної, що була попередньо складена
за операцією з постачання таких товарів, платнику ПДВ (постачальнику) слід зазначати код
відповідного товару, який вказано у податковій накладній, що коригується (або згідно з УКТ
ЗЕД версії 2017 року, або згідно з УКТ ЗЕД версії 2012 року).

НА ЯКІ КОДИ УКТ ЗЕД ПОСИЛАТИСЯ ДЛЯ ЦІЛЕЙ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ ПДВ, ВИЗНАЧЕНИЙ ПУНКТОМ 64 ПІДРОЗДІЛУ 2 РОЗДІЛУ XX КОДЕКСУ ДЛЯ ВВЕЗЕННЯ ТА ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ?

Згідно з пунктом 64 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу тимчасово, до
31 грудня 2022 року, звільняються від оподаткування ПДВ операції з ввезення на митну
територію України та з постачання на митній території України транспортних засобів,
оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома), що зазначені у
товарній підкатегорії 8703 90 10 10 згідно з УКТ ЗЕД (у тому числі вироблених в Україні).
Відповідно до кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД версії 2017 року, що використовуються у
Митному тарифі України відповідно до Закону № 674, зазначені у пункті 64 підрозділу 2
розділу XX ПКУ транспортні засоби класифікуються, зокрема, в таких товарних
підкатегоріях згідно з УКТ ЗЕД:

 • 8703 80 10 10;
 • 8703 80 90 10.

Таким чином, режим звільнення від оподаткування ПДВ, визначений пунктом 64
підрозділу 2 розділу XX ПКУ, поширюється, зокрема, на операції з постачання на митній
території України транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами
(одним чи декількома), що класифікуються у зазначених товарних підкатегоріях 8703 80 10
10 і 8703 80 90 10 згідно з УКТ ЗЕД.

Посилання

ще новини….

Замовити аудит підприємства

ПОДЗВОНИТИ НАМ