Замовити

Залиште заявку, наш менеджер зв’яжеться з Вами

  Нові коди УКТ ЗЕД, ПДВ відповідно новому Закону Про Митний тариф

  Нові коди УКТ ЗЕД, ПДВ відповідно новому Закону Про Митний тариф

  Нові коди УКТ ЗЕД: на що звернути увагу при застосуванні норм закону; як складати податкову накладну та розрахунок коригування до неї починаючи з 3 липня 2020 року; на які коди УКТ ЗЕД посилатися для цілей звільнення від оподаткування ПДВ, визначений пунктом 64 підрозділу 2 розділу XX Кодексу для ввезення та постачання електромобілів.

  З ЯКОЇ ДАТИ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ВИМОГИ ЗАКОНУ № 674?

  Державна митна служба України повідомила про те, що Закон «Про Митний тариф
  України» набирає чинності з 00 годин 03 липня 2020 року*. Відповідно до цього Закону
  українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності приведена у
  відповідність до сучасної редакції гармонізованої системи опису і кодування товарів
  Всесвітньої митної організації (версії 2017 року).
  Митний тариф України, який є невід’ємним додатком до Закону № 674, містить перелік
  ставок загальнодержавного податку – ввізного мита на товари, що ввозяться на митну
  територію України і систематизовані згідно з Українською класифікацією товарів
  зовнішньоекономічної діяльності (далі – УКТ ЗЕД), складеною на основі Гармонізованої
  системи опису та кодування товарів (стаття 1 Закону № 674). При цьому застосовується
  нове, шосте видання Гармонізованої системи, яке набрало чинності з 1 січня 2017 року
  (УКТ ЗЕД версії 2017 року).

  Таким чином, починаючи з 3 липня 2020 року, для товарів, які класифікуються згідно з
  УКТ ЗЕД версії 2017 року:

  застосовується Митний тариф України відповідно до Закону
  № 674. Важливо враховувати, що окремі позиції кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД версії 2017
  року, зазначені у Митному тарифі України відповідно до Закону № 674, відрізняються від
  кодів аналогічних товарів згідно з УКТ ЗЕД версії 2012 року, які були визначені у Митному
  тарифі України, встановленому Законом України від 19 вересня 2013 року № 584-VII, що
  діяв до 2 липня 2020 року (включно).
  Для правильної класифікації товарів платниками, органами державної влади та суб’єктами
  зовнішньоекономічної діяльності наказом Державної митної служби України від 1 липня
  2020 року № 234 було затверджено Перехідні таблиці від УКТ ЗЕД версії 2012 року до УКТ
  ЗЕД версії 2017 року. Цей документ доступний за посиланням
  *Лист Держмитслужби «Про Митний тариф України» від 02.07.2020 року № 08-4/16-01-
  02/7/7302 (роз’яснення щодо дати набрання чинності новим Митним тарифом).

  ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ ЗАКОНУ № 674 ДЛЯ ЦІЛЕЙ КОДЕКСУ НА ЩО ЗВЕРНУТИ УВАГУ

  Правила складання податкових накладних / розрахунків коригування до податкових
  накладних і їх реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН)
  встановлено статтями 187 і 201 розділу V Кодексу. Порядок заповнення податкової
  накладної затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року
  № 1307.
  При здійсненні операцій з постачання товарів на дату виникнення податкових зобов’язань
  платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з
  дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством,
  кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її
  в ЄРПН у встановлений ПКУ термін (пункти 201.1 і 201.10 статті 201 розділу V Кодексу). Перелік обов’язкових реквізитів, які зазначаються у податковій накладній, визначається
  підпунктами «а» − «й» пункту 201.1 статті 201 розділу V Кодексу. Зокрема, одним з таких
  реквізитів є код товару згідно з УКТ ЗЕД (підпункт «і» пункту 201.1 статті 201 розділу V
  Кодексу). Тому, починаючи з 3 липня 2020 року, при здійсненні операцій з постачання
  товарів на митній території України для дотримання вимогу Кодексу слід враховувати
  вимоги нової редакції Митного тарифу України.

  ЯК СКЛАДАТИ ПОДАТКОВУ НАКЛАДНУ ПОЧИНАЮЧИ з 3 ЛИПНЯ 2020 РОКУ?

  Починаючи з 3 липня 2020 року, при здійсненні оподатковуваних операцій на митній
  території України (в тому числі і у разі, якщо першою подією операції з постачання товару є
  одержання авансу), графу 3.1 (в якій має бути вказаний код товару згідно з УКТ ЗЕД) розділу
  Б податкової накладної слід заповнювати з урахуванням таких особливостей:

  • у разі здійснення операції з постачання товару, придбаного на митній території
   України або ввезеного на митну територію України до 02.07.2020 (включно), у графі
   3.1 (код товару згідно з УКТ ЗЕД) розділу Б податкової накладної зазначається код
   відповідного товару згідно з УКТ ЗЕД версії 2012 року, що був вказаний у митній
   декларації, оформленій при його ввезенні на митну територію України або у податковій
   накладній, отриманій від постачальника при придбанні такого товару;
  • у разі здійснення операції з постачання товару, придбаного на митній території України
   або ввезеного на митну територію України, починаючи з 00 годин 03.07.2020, у графі
   3.1 (код товару згідно з УКТ ЗЕД) розділу Б податкової накладної зазначається код
   відповідного товару згідно з УКТ ЗЕД версії 2017 року, що визначений у Митному
   тарифі України, встановленому Законом № 674;
  • у разі здійснення операції з постачання одночасно товару, придбаного на митній
   території України або ввезеного на митну територію України як до 02.07.2020
   (включно), так і починаючи з 03.07.2020 (тобто товару з однаковим найменуванням,
   але різними кодами згідно з УКТ ЗЕД різних версій),
  У розділі Б податкової накладної заповнюються два окремі рядки, зокрема, у графі 3.1 зазначається:
  • в одному рядку – код відповідного товару згідно з УКТ ЗЕД версії 2012 року,
   придбаного/ввезеного до 02.07.2020 (включно);
  • у другому рядку – код відповідного товару згідно з УКТ ЗЕД версії 2017 року,
   придбаного/ввезеного, починаючи з 00 годин 03.07.2020.

  При цьому джерелом інформації про дати придбання відповідних партій товару мають
  бути митні декларації та зареєстровані в ЄРПН податкові накладні, отримані платником
  податку. За такого підходу товар, фактично отриманий платником ПДВ, наприклад, 5
  липня 2020 року, і податкова накладна на який складена на дату оплати авансу до 3 липня
  2020 року із застосуванням коду УКТ ЗЕД версії 2012 року, надалі постачається із
  застосуванням коду УКТ ЗЕД версії 2012 року, оскільки такий код зазначено у податковій
  накладній, отриманій від постачальника такого товару.

  ЯК СКЛАДАТИ РОЗРАХУНОК КОРИГУВАННЯ ДО ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ, ПОЧИНАЮЧИ з 3 ЛИПНЯ 2020 РОКУ?

  Якщо, починаючи з 03.07.2020, відбувається зміна кількості або вартості товарів,
  зазначених у податковій накладній, складеній до вказаної дати, то у графі 4.1 (код товару
  згідно з УКТ ЗЕД) розділу Б розрахунку коригування до податкової накладної, що була
  попередньо складена за операцією з постачання таких товарів, платнику ПДВ
  (постачальнику) слід зазначити код відповідного товару згідно з УКТ ЗЕД версії 2012 року
  (застосовувався для цілей Митного тарифу, що діяв до 3 липня 2020 року) і який зазначено
  у податковій накладній, що коригується.
  Якщо ж відбувається зміна кількості або вартості товарів, зазначених у податкових
  накладних, складених починаючи з 03.07.2020, то у графі 4.1 (код товару згідно з УКТ ЗЕД)
  розділу Б розрахунку коригування до податкової накладної, що була попередньо складена
  за операцією з постачання таких товарів, платнику ПДВ (постачальнику) слід зазначати код
  відповідного товару, який вказано у податковій накладній, що коригується (або згідно з УКТ
  ЗЕД версії 2017 року, або згідно з УКТ ЗЕД версії 2012 року).

  НА ЯКІ КОДИ УКТ ЗЕД ПОСИЛАТИСЯ ДЛЯ ЦІЛЕЙ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ ПДВ, ВИЗНАЧЕНИЙ ПУНКТОМ 64 ПІДРОЗДІЛУ 2 РОЗДІЛУ XX КОДЕКСУ ДЛЯ ВВЕЗЕННЯ ТА ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ?

  Згідно з пунктом 64 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу тимчасово, до
  31 грудня 2022 року, звільняються від оподаткування ПДВ операції з ввезення на митну
  територію України та з постачання на митній території України транспортних засобів,
  оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома), що зазначені у
  товарній підкатегорії 8703 90 10 10 згідно з УКТ ЗЕД (у тому числі вироблених в Україні).
  Відповідно до кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД версії 2017 року, що використовуються у
  Митному тарифі України відповідно до Закону № 674, зазначені у пункті 64 підрозділу 2
  розділу XX ПКУ транспортні засоби класифікуються, зокрема, в таких товарних
  підкатегоріях згідно з УКТ ЗЕД:

  • 8703 80 10 10;
  • 8703 80 90 10.

  Таким чином, режим звільнення від оподаткування ПДВ, визначений пунктом 64
  підрозділу 2 розділу XX ПКУ, поширюється, зокрема, на операції з постачання на митній
  території України транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами
  (одним чи декількома), що класифікуються у зазначених товарних підкатегоріях 8703 80 10
  10 і 8703 80 90 10 згідно з УКТ ЗЕД.

  Посилання

  ще новини….

  Замовити аудит підприємства

  ПОДЗВОНИТИ НАМ