Замовити

Залиште заявку, наш менеджер зв’яжеться з Вами

  Оплата коштами МТД, який порядок складання податкової накладної?

  консультує Ед Рем

  Оплата коштами МТД, який порядок складання податкової накладної?

  Оплата коштами МТД: порядок складання податкової накладної у випадку постачання товарів покупцю, який здійснює оплату за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги

  Розглянемо випадок: підприємство реалізує товари та отримує оплату за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги (далі – МТД). За яких умов постачальник має право на застосування пільг з ПДВ та який порядок складання податкової накладної щодо відвантаження товарів?

  Операції з постачання товарів у рамках проекту МТД і в межах затвердженого плану закупівлі товарів, що постачаються виконавцям проектів МТД й оплачуються за кошти МТД, звільняються від оподаткування ПДВ на підставі п. 197.11 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №. 2755-VI (далі – ПКУ).

  Порядок отримання права на звільнення від оподаткування операцій, що здійснюються в рамках проектів міжнародної технічної допомоги, регламентується постановою Кабінету Міністрів України №. 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги» від 15.02.2002 р. (далі – Постанова №. 153).

  Відповідно до Постанови №. 153 виконавцем проекту є будь-яка особа (резидент або нерезидент), що має письмову угоду з донором або уповноваженою донором особою та забезпечує реалізацію проекту (програми).

  Проекти (програми), які включені до щорічних програм в рамках МТД, підлягають обов’язковій державній реєстрації. Яка є підставою для акредитації їх виконавців.  Також реалізації права на одержання відповідних пільг, привілеїв, імунітетів, передбачених законодавством та міжнародними договорами України. Державна реєстрація проекту (програми) підтверджується реєстраційною карткою проекту (програми), складеною за формою згідно з додатком 1 до Порядку №153.

  У реєстраційній картці проекту (програми) МТД робиться запис, який містить:
  1. посилання на статтю міжнародного договору України щодо передбачених пільг;
  2. підтвердження наявності плану закупівлі;
  3. зазначення адреси офіційного сайту Міністерства економічного розвитку України. За якою розміщено такий план закупівлі та перелік організацій-виконавців, які заявили право на податкові пільги.

  У разі, якщо у реєстраційній картці проекту (програми) МТД буде зроблено такий запис. Це означає, що в рамках проекту (програми) МТД донором заявлено право на отримання податкових пільг, передбачених податковим законодавством України. В рамках такого проекту (програми) МТД товари, роботи та послуги, що закуповуються виконавцем проекту за рахунок МТД, відвантажуються (виконуються, постачаються) постачальниками такому виконавцю без сплати ПДВ.

  Одночасно, коли видається реєстраційна картка проекту (програми) МТД, здійснюється запис у єдиному реєстрі проектів, що реалізуються в Україні з використанням ресурсів міжнародних фінансових організацій та МТД, та розміщується план закупівлі на офіційному сайті Міністерства економічного розвитку України (крім інформації, що становить комерційну таємницю).

  Підтвердження права на застосування пільг з ПДВ

  Платник податку (продавець) з метою підтвердження права на застосування пільг з ПДВ при здійсненні операцій з постачання товарів, робіт, послуг в рамках проекту МТД зберігає у справі:

  • копію реєстраційної картки проекту, в рамках якого здійснено закупівлю товарів, робіт, послуг, засвідченої печаткою донора або виконавця проекту;
  • копію плану закупівлі, засвідченої печаткою донора або виконавця проекту;
  • копію контракту на постачання товарів, виконання робіт та надання послуг, засвідченої підписом та печаткою виконавця проекту (у контракті зазначається, що закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється коштом проекту міжнародної технічної допомоги та відповідає категорії (типу) товарів, робіт і послуг, зазначених у плані закупівлі).

  Постачальник, який є платником ПДВ під час постачання товарів виконавцю проекту МТД складає в установленому порядку податкову накладну щодо відвантаження товарів із поміткою «Без ПДВ», яка підлягає обов’язковій реєстрації в ЄРПН. При цьому постачальник, на підставі вимог абз.б) п.198.5 ПКУ, за такими операціями податкові зобов’язання з ПДВ не визначає та до бюджету не сплачує.

  Дослівно абз.б) п. 198.5 ПКУ звучить так: «Платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 189 цього Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних в терміни, встановлені цим Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами, придбаними/виготовленими з податком на додану вартість (…, у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися:…в операціях, звільнених від оподаткування відповідно до статті 197,… міжнародних договорів (угод) (крім випадків проведення операцій, … передбачених пунктом 197.11 … Кодексу);…»

  Сума ПДВ, сплачена платником ПДВ під час придбання товарів, підлягає включенню до складу податкового кредиту на підставі належним чином оформленої та зареєстрованої податкової накладної, незалежно від того, чи такі товари придбаваються для реалізації проекту МТД, чи для інших цілей.

  ще статті…………

  Замовити аудит підприємства

  ПОДЗВОНИТИ НАМ