Замовити

Залиште заявку, наш менеджер зв’яжеться з Вами

  консультує Ед Рем

  Оприбуткування металобрухту: відповідно до Наказу Міністерства статистики України «Про затвердження типових форм первинного обліку» від 29.12.1995р. №352, документальне оприбуткування металобрухту відображають в «Акті на списання основних засобів» (форма №ОЗ-3) чи в «Акті на списання автотранспортних засобів» (форма №ОЗ-4). Для цього потрібно заповнити розділ «Розрахунок результатів списання об’єктів» зазначених документів.

  Згідно з п.2.13 Наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів»від 10.01.2007р. №2первісна вартість запасів, що надійшли на склад від забракованих виробів та зворотних відходів виробництва, ліквідації основних засобів, визначається за чистою вартістю реалізації, якщо такі запаси призначені для реалізації, або в оцінці їх можливого використання.

  Відповідно до п.4 П(С)БО 9 «Запаси» чиста вартість реалізації запасів – це різниця між ціною їх продажу в умовах звичайної діяльності і розрахунковою сумою витрат на завершення їх виробництва і збут.

  Як правило брухт, який отримується в результаті ліквідації основних засобів часто є засміченим. Тобто, теоретично потрібно спочатку витратити кошти на очищення від засміченості брухту чорних металів, наприклад в сумі 450,00 грн, та визнати чисту вартість його реалізації суму за вирахуванням цих витрат. До того ж, брухт чорних металів по вазі потрібно оприбуткувати з урахуванням втрат ваги у зв’язку з очищенням, тобто за мінусом кількості «засміченого» лому.

  Спочатку комісія, створена суб’єктом господарювання,відобразить у розділі «Розрахунок результатів списання об’єктів» розрахунок, в якому зазначить:

  • вагу отриманого брухтучорних металів (наприклад 4,42 т);
  • обсяг втрати ваги через засмічення (0,01 т);
  • очікувану ціну реалізації (грн/т) спеціалізованому підприємству

  та розраховує загальну суму очікуваних надходжень від цієї реалізації, тобто чисту вартість реалізації ((4,42 т – 0,01 т) × 9 000, 00 грн (умовно ціна 1 т в грн)= 39 690,00 грн.

  Також з огляду на загальну суму очікуваних надходжень за чистою вартістю реалізації металобрухту комісія у розрахунку обчислює ціну тони брухту: (39 690,00 грн / 4,42 т) = 8 979,63801 грн.

  • Бухгалтерський облік

  У бухгалтерському обліку суб’єкт господарюваннявідобразить оприбуткування металобрухту на підставі розрахунку у кількості 4,42 т на загальну суму рівну чистій вартості реалізації:

  Дебет субрахунку

  Кредит субрахунку
  209 «Інші матеріали»

  746 «Інші доходи»

  При відображенні реалізації, суб’єкт господарювання на підставі «Акту приймання» брухту спеціалізованою організацією відобразить в обліку проведення:

  Зміст операції

  Дебет субрахунку Кредит субрахунку К-ть, т/сума, грн

  1

  2 3

  4

  Відображено доходи від реалізації металобрухту

  361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» 743 «Доходи від реалізації оборотних активів»

  39 690,00грн

  Відображено собівартість реалізованого покупцю лому

  943 «Собівартість реалізованих оборотних активів»

  209 «Металовідходи»

  4,41 т/39 600,20 грн

  Відображено собівартість реалізованого покупцю «засміченого» лому 943 «Собівартість реалізованих оборотних активів» 209 «Металовідходи»

  0,01 т/ 89,80 грн

  • Податковий облік – податок на прибуток

  При розрахунку податку на прибуток Податковий кодекс України від 02.12.2010р. №2755-VI (далі – ПКУ) для даного випадку не передбачає коригувань фінансового результату до оподаткування.

  • Податковий облік – ПДВ

  У даному випадку, маємо:

  • списання основного засобу за самостійним рішенням платника податку;
  • подальша реалізація такого брухту.

  Відповідно до вимог п.189.9 ПКУ у разі якщо основні виробничі або невиробничі засоби ліквідуються за самостійним рішенням платника податку, така ліквідація для цілей оподаткування розглядається як постачання таких основних виробничих або невиробничих засобів за звичайними цінами, але не нижче балансової вартості на момент ліквідації.

  Норма цього пункту не поширюється на випадки, коли

  основні виробничі або невиробничі засоби ліквідуються у зв’язку з їх знищенням або зруйнуванням внаслідок дії обставин непереборної сили, в інших випадках, коли така ліквідація здійснюється без згоди платника податку, у тому числі в разі викрадення основних виробничих або невиробничих засобів, що підтверджується відповідно до законодавства або коли платник податку подає контролюючому органу відповідний документ про знищення, розібрання або перетворення основних виробничих або невиробничих засобів у інший спосіб, внаслідок чого вони не можуть використовуватися за первісним призначенням.

  ПКУ не визначено механізму подання платником податку контролюючому органу документів про знищення, розібрання або перетворення основних виробничих або невиробничих засобів. У зв’язку із цим платник податку може подати такі документи (копії документів) контролюючому органу у загальновстановленому порядку за власною ініціативою або на запит контролюючого органу (або особисто платником податків, або уповноваженою на це особою, або поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення, або засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису).

  Згідно з п.23 підрозд.2 розд.ХХ ПКУ тимчасово до 1 січня 2022 року від оподаткування ПДВ звільняються операції з постачання, .. брухту чорних і кольорових металів, …. Переліки таких відходів та брухту чорних і кольорових металів затверджуються Кабінетом Міністрів України.

  Отже, при продажу брухту, суб’єкт господарювання матиме операцію, яка звільняється від оподаткування ПДВ. Тобто у періоді здійснення реалізації, виникне ситуація, коли суб’єкт господарювання матиме оподатковувані та звільнені від оподаткування операції. Зазначене призведе до необхідності провести розподіл податкового кредиту на підставі вимог п.199.1 ПКУ.

  Однак, на підставі  п.199.6 ПКУ, обов’язок розподілу податкового кредиту не поширюються на операції постачання брухту, який був отриманий в результаті переробки, обробки, плавлення товарів (сировини, матеріалів, заготовок тощо) на виробництві, розібранні (демонтажу) ліквідованих основних фондів та інших подібних операцій.

  Проте, звільнені від ПДВ операції також передбачають складання та реєстрацію в Єдиному реєстрі податкових накладних  податкової накладної у відповідності до вимог ПКУ.

  ще статті…..

  Замовити аудит підприємства

  ПОДЗВОНИТИ НАМ