Замовити

Залиште заявку, наш менеджер зв’яжеться з Вами

  ПДВ

  новини від Ед Рем

  ПДВ

  5.1. Звільняються від оподаткування операції із ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту товарів, визначених частиною восьмою ст. 287 Митного кодексу України, та з першого постачання цих товарів на митній території України для їх використання у виробництві товарів оборонного призначення, визначених згідно із законом, та якщо замовником таких товарів є державний замовнику сфері оборони, визначений Кабінетом Міністрів України. (п.197.3 ПКУ).

  5.2. Суми податку, не відшкодовані платникам протягом визначеного цією статтею строку, вважаються заборгованістю бюджету з відшкодування податку на додану вартість. На суму такої заборгованості нараховується пеня на рівні 120% облікової ставки НБУ, встановленої на момент виникнення пені, протягом строку її дії, включаючи день погашення.

  Положення другого речення абзацу першого цього пункту не застосовується у разі, якщо така заборгованість зумовлена виникненням форс- мажорних обставин (обставин непереборної сили) у зв’язку із введенням воєнного чи надзвичайного стану» (п.200.23 ПКУ).

  5.3. Тимчасово, на період проведення антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, та/або запровадження воєнного стану відповідно до законодавства, звільняються від оподаткування ПДВ операції з ввезення на митну територію України та постачання на митній території України:

  – спеціальних засобів індивідуального захисту (каски, виготовлені відповідно до військових стандартів або технічних умов, чи їх еквіваленти та спеціально призначені для них компоненти (тобто підшоломи, амортизатори), що класифікуються у товарній підкатегорії 6506 10 80 00 згідно з УКТ ЗЕД, бронежилети, що класифікуються у товарній підкатегорії 6211 43 90 00 згідно з УКТ ЗЕД), виготовлених відповідно до військових стандартів або військових умов для потреб правоохоронних органів, Збройних Сил України та інших військових формувань,добровольчих формувань територіальних громад, утворених відповідно до законів України, інших суб’єктів, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону та/або беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації; ниток та тканин (матеріалів), що класифікуються у товарних підкатегоріях 3920 10 89 90, 3920 61 00 00, 3921 90 60 00, 5402 11 00 00, 5407 10 00 00, 5603 14 10 00 та 6914 90 00 00 згідно з УКТ ЗЕД, для виготовлення бронежилетів та шоломів;

  • лікарських засобів та медичних виробів відповідно до підпункту “в” п. 193.1 ПКУ, що призначені для використання закладами охорони здоров’я, учасниками антитерористичної операції, особами, що беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, для надання медичної допомоги фізичним особам, які у період проведення антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, та/або запровадження воєнного стану відповідно до законодавства зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров’я, за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України;
  • лікарських засобів та медичних виробів без державної реєстрації та дозвільних документів щодо можливості ввезення на митну територію України, що призначені для використання закладами охорони здоров’я, учасниками антитерористичної операції, особами, що беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, для надання медичної допомоги фізичним особам, які у період проведення антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, та/або запровадження воєнного стану відповідно до законодавства зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров’я, за переліком та в обсягах, встановлених Кабінетом Міністрів України;
  • товарів оборонного призначення, визначених такими згідно з п.29 частини першої ст.1 Закону України “Про оборонні закупівлі”, що класифікуються за такими групами, товарними позиціями та підкатегоріями УКТЗЕД»:

  3601 00 0000, 3602 00 0000; 3603 00(тільки для ударних капсулів, детонаторів, що використовуються в оборонних цілях), ….

  8804 00 0000 (тільки для парашутів та інших пристроїв, призначених для десантування військовослужбовців та/або військової техніки);

  групи 93, крім включених до товарної позиції 9303 та товарної підкатегорії 9304 00 0000, а також 9305 (тільки призначених для виробів товарних позицій 9303-9304), 9306 90 90 00 та 9307 00 0000»

   5.4. Тимчасово, починаючи з 24 лютого 2022 року та протягом дії правового режиму воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні”, затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ «Прозатвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» не вважаються використаними платником податку в неоподаткованих ПДВ операціях, або в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку, товари:

  – придбані в оподатковуваних ПДВ операціях, знищені (втрачені) внаслідок дії обставин непереборної сили під час дії воєнного стану;

  – придбані в оподатковуваних ПДВ операціях та передані в державну чи комунальну власність, в т. ч. на користь добровольчих формувань територіальних громад, а також надані на користь інших осіб для потреб забезпечення оборони України під час дії воєнного стану.

  Не є постачанням товарів та послуг випадки, коли товари та послуги передаються/надаються Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, добровольчим формуванням територіальних громад , іншим утворенням відповідно до законів України військових формувань, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, а також на користь центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, сил цивільного захисту та/або закладів охорони здоров’я державної та/або комунальної власності, та/або структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, крім випадків, коли такі операції з постачання товарів та послуг оподатковуються за нульовою ставкою ПДВ.

  До наведених у цьому пункті операцій норми п. 198.5 ПКУ  не застосовуються. (п.32-1 підрозд.2 розд ХХ ПКУ)

  5.5. Тимчасово на період дії правового режиму воєнного стану, платникиподатку за операціями з придбання товарів/послуг, за якими в Єдиному реєстріподаткових накладних постачальниками не зареєстровано податкові накладніта/або розрахунки коригування до них, включають до складу податковогокредиту звітного періоду суми податку на додану вартість, сплачені (нараховані)у складі вартості придбаних товарів послуг, на підставі наявних у платникапервинних (розрахункових) документів, складених (отриманих) платникомподатку за операціями з придбання товарів/послуг відповідно до Закону України”Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.

  Протягом шести місяців після припинення або скасування дії воєнногостану платники зобов’язані забезпечити реєстрацію в Єдиному реєстріподаткових накладних всіх податкових накладних та розрахунків коригування,реєстрація яких відстрочена на час дії військового стану, а податковий кредит,задекларований платниками під час дії такого воєнного стану на підставінаявних у платника первинних (розрахункових) документів, підлягаєобов’язковому уточненню (приведенню у відповідність) з урахуванням данихподаткових накладних та розрахунків коригування, зареєстрованих в Єдиномуреєстрі податкових накладних»(п.32-2 підрозд.2 розд ХХ ПКУ).

  5.6. Тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України бензинів моторних, важких дистилятів та скрапленого газу, що класифікуються за кодами УКТ ЗЕД, визначеними пп.215.3.4. ПКУ, на які згідно з пунктом 40 підрозділу 5 цього розділу встановлено ставку акцизного податку у розмірі 0,00 євро за 1000 літрів, а також нафти або нафтопродуктів сирих, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), що класифікуються за кодами УКТ ЗЕД 2709 00 10 00 та 2709 00 90 00, оподатковуються за ставкою у розмірі 7%.

  Не підлягають бюджетному відшкодуванню суми від’ємного значення, визначеного за відповідний звітний (податковий) період згідно з п. 200.1 ПКУ, до розрахунку якої включено суми податкового зобов’язання за операціями, що оподатковуються за ставкою, встановленою в абзаці першому цього пункту. Суми такого від’ємного значення, зараховуються до складу податкового кредиту наступного звітного (податковий) періоду.

  Положення цього абзацу не поширюється на платників податку, які здійснювали у відповідному звітному (податковому) періоді операції з вивезення товарів за межі митної території України» (п.81 підрозд.2 розд. ХХ ПКУ)

  5.6. Зупинено дію п.п.200.10-200.12 ПКУ, крім узгодження контролюючим органом заявленої суми бюджетного відшкодування за результатами камеральної перевірки, визначеної абзацом другим п. 69.2 цього підрозділу.

  Тобто, суми податкового кредиту зараховуються в рахунок майбутніх платежів, за виключенням випадків, коли суми бюджетного відшкодування заявлені на підставі зареєстрованих в ЄРПН податкових накладних.

   5.7. Операції, передбачені пп.197.1.15 ПКУ, що здійснені протягом 2022 року громадськими об’єднаннями та/або благодійними організаціями, не включаються такими громадськими об’єднаннями або благодійними організаціями при визначенні загальної суми для обов’язкової реєстрації платником ПДв відповідно до ст.181 ПКУ.

  Нагадаємо:

  пп.197.1.15 ПКУ: «Звільняються від оподаткування ПДВ операції з надання благодійної допомоги, зокрема безоплатне постачання товарів/послуг благодійним організаціям, утвореним і зареєстрованим відповідно до законодавства, а також надання такої допомоги благодійними організаціями набувачам (суб’єктам) благодійної допомоги відповідно до законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації.»

  ПДФО                                                                                                              Податок на прибуток

  Замовити аудит підприємства

  ПОДЗВОНИТИ НАМ