Замовити

Залиште заявку, наш менеджер зв’яжеться з Вами

  Підприємство розібрало на деталі основний засіб: податкові наслідки

  Підприємство розібрало на деталі основний засіб: податкові наслідки

  На практиці нерідкі випадки, коли основний засіб, яким підприємство вже не може користуватись, розбирається на запчастини. В результаті: розумно та по-хазяйськи підійшли до вирішення питання, але чи так все безхмарно виглядає з точки зору ПДВ. І які документи слід оформити на підприємстві, аби добра справа не була «покарана» додатковими податками.

  Згідно з пп.14.1.191 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI (далі – ПКУ)  не є постачанням товарів випадки, коли платник податку надає контролюючому органу відповідний документ про знищення, розібрання або перетворення необоротних активів в інший спосіб, внаслідок чого необоротний актив не може використовуватися за первісним призначенням.

  Відповідно до п.189.9 ПКУ ПДВ не нараховується при ліквідації основних засобів за самостійним рішенням платника податку…коли платник податку подає контролюючому органу відповідний документ про знищення, розібрання або перетворення основних виробничих або невиробничих засобів у інший спосіб, внаслідок чого вони не можуть використовуватися за первісним призначенням.

  Водночас наявний п.189.10 ПКУ, згідно з яким у разі, якщо внаслідок ліквідації необоротних активів отримуються комплектувальні вироби, складові частини, компоненти або інші відходи, які оприбутковуються на матеріальних рахунках з метою їх використання в господарській діяльності платника, на такі операції не нараховуються податкові зобов’язання.

  При цьому, слід врахувати, що обмеження стосовно ненарахування ПДВ у разі використання необоротних активів у негосподарській діяльності на підставі вимог абз.в) п.198.5 ПКУ стосуються виключно операцій визначених п.189.9 ст.189 ПКУ.

  Отож, доцільно розглянути можливість оформлення операцій у відповідності до вимог п.189.9 ПКУ з метою уникнення непорозумінь при перевірці підприємства платниками державної податкової служби.

  Давайте розглянемо, факт здійснення якої саме операції підтверджує «Акт на списання основних засобів» (типова форма ОЗ-3). Вказана форма застосовується для оформлення вибуття основних засобів (крім автотранспортних засобів) при повному або частковому їх списанні. Акт складається у двох примірниках комісією, призначеною керівником підприємства, будови, організації, затверджується керівником підприємства (організації) або особою, на те уповноваженою. Перший примірник акта передають до бухгалтерії, другий залишається у особи, відповідальної за зберігання основних засобів, та є підставою для здачі на склад запчастин, що залишилися в результаті їх списання, а також матеріалів, металобрухту і т. п. (Наказ Міністерства статистики України «Про затвердження типових форм первинного обліку» від 29.12.1995р. № 352).

  Саме в «Акті на списання основних засобів» зазначається яким чином було ліквідовано основний засіб: утилізовано, передано в брухт, розібрано, знищено  іт.п.

  Згідно з п.41 та п.43 Методичних рекомендацій з обліку основних засобів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2003р. №561 для визначення непридатності основних засобів до використання, можливості їх використання іншими підприємствами, організаціями та установами, неефективності або недоцільності їх поліпшення (ремонту, модернізації тощо) та оформлення відповідних первинних документів керівником підприємства створюється постійно діюча комісія. Така комісія:

  – здійснює безпосередній огляд об’єкта, що підлягає списанню;

  – установлює причини невідповідності критеріям активу;

  – визначає осіб, з вини яких сталося передчасне вибуття основних засобів з експлуатації, вносить пропозиції щодо їх відповідальності;

  – визначає можливість продажу (передачі) об’єкта іншим підприємствам, організаціям та установам або використання окремих вузлів, деталей, матеріалів, що можуть бути отримані при демонтажі, розбиранні (ліквідації) основних засобів, установлює їх кількість і вартість;

  – складає і підписує акти на списання основних засобів.

  Складені комісією акти на списання основних засобів відображаються в бухгалтерському обліку після їх затвердження посадовою особою або керівним органом, уповноваженою(им), згідно законодавства, приймати рішення щодо ліквідації об’єктів основних засобів.

  Документами, що підтверджують знищення, розібрання або перетворення основного засобу, є висновки відповідної експертної комісії щодо неможливості використання в майбутньому таких засобів за первісним призначенням та акти на їх списання відповідної форми.

  Саме така думка викладена в Індивідуальних податкових консультаціях ДФСУ «Про оподаткування ПДВ» від 11.10.2017р. № 2204/ІПК/28-10-01-03-11, «Про оподаткування ПДВ» від 26.05.2017р. № 383/6/99-99-15-03-02-15/ІПК.

  Проте, в інших Індивідуальних податкових консультаціях «Про порядок оподаткування ПДВ» від 06.11.2017р. № 2524/6/99-99-15-03-02-15/ІПК, «Про порядок оподаткування ПДВ» від 13.07.2017р. № 1179/6/99-99-15-03-02-15/ІПК ДФСУ зазначила, що «Документами про знищення, зруйнування, розібрання, викрадення або перетворення основних виробничих або невиробничих засобів у інший спосіб, внаслідок чого вони не можуть використовуватися за первісним призначенням для цілей застосування платником податку п.189.9 ПКУ при списанні необоротних активів (основних засобів), внаслідок їх ліквідації (знищення, зруйнування, розібрання, викрадення або перетворення) можуть бути, але не виключно:

  • акт, який засвідчує факт пожежі, складений відповідно до положень Порядку обліку пожеж та їх наслідків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2003р. №2030, що підписується комісією, до складу якої входить не менш як три особи, у тому числі представник територіального органу ДСНС України, представник адміністрації (власник) об’єкта, потерпілий;
  • сертифікат Торгово-промислової палати України, який підтверджує факт настання обставин непереборної сили (форс-мажору);
  • дані (витяг) з відповідного реєстру про припинення права власності на основні засоби у разі їх повного знищення згідно з порядком, визначеним ст. 349 ЦКУ;
  • заява про кримінальне правопорушення, зареєстрована у єдиному реєстрі досудових розслідувань, у разі викрадення основних засобів.»

  Зверніть, будь ласка, увагу, що наведений перелік документів може бути прийнятний не для всіх ситуацій. Жоден із вказаних документів не підтверджує ні факт розбирання, ні факт перетворення, ні факт знищення чи руйнування, коли мова йде про основні засоби, на які не ведеться державний реєстр, які не згоріли та не були викрадені, а, наприклад, зруйнувались внаслідок того, що фізично зносились.

  You must be logged in to post a comment.

  ПОДЗВОНИТИ НАМ