Замовити

Залиште заявку, наш менеджер зв’яжеться з Вами

  Податок на прибуток 2019 – що змінилося? Нагадування від ДФС

  ДФС повідомляє

  Податок на прибуток 2019 – що змінилося? Нагадування від ДФС

  Податок на прибуток 2019

  Податок на прибуток 2019. Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби повідомляє, що ДФСУ листом від 11.03.2019р. №7785/7/99-99-15-02-01-17, повідомила про основні зміни в оподаткуванні податком на прибуток підприємств у 2019 році.

  Змінами доповнено та уточнено деякі норми, визначені ПКУ:

  • Введено поняття активу з права користування — визнаний орендарем згідно з вимогами МСФЗ актив, який представляє право орендаря використовувати базовий актив протягом строку оренди (пп.14.1.12 ПКУ);
  • Визначено поняття нормативу витрат на виплати страховим посередникам — гранично допустима величина будь-яких виплат (винагород) страховим посередникам та іншим особам за надані послуги щодо укладання (пролонгації) договорів страхування, встановлена для цілей ПКУ за методикою, визначеною уповноваженим органом, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (пп.14.1.125-1  ПКУ).

  Уточнено поняття деривативу (пп.14.1.45 ПКУ), зокрема:

  • вилучено визначення деривативу як стандартного документа;
  • не передбачається затвердження КМУ стандартної (типової) форми дерйвативів;
  • платежі за угодами своп розраховуються на підставі ціни (котирування) базового активу, також з урахуванням процентних ставок у межах суми, визначеної договором на конкретну дату платежу;
  • визначено, що форвардний контракт не є стандартизованим цивільно- правовим договором, та передбачено, що такий контракт виконується шляхом постачання базового активу та його оплати коштами або проведення між сторонами контракту грошових розрахунків без постачання базового активу.

  Податок на прибуток 2019: Уточнено умови включення юридичних осіб до Реєстру неприбуткових установ та організацій

  Внесено зміни в частині вимог до установчих документів (пп.133.4.1 ПКУ), зокрема:

  • для цілей розподілу отриманих доходів (прибутків) термін «учасники» неприбуткової організації застосовується у розумінні ЦКУ;
  • для недержавних пенсійних фондів передбачена можливість передання активів у разі ліквідації такого фонду іншим юридичним особам, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону.

  При цьому п. 1 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону №2628 встановлено, що зміни до пп.133.4.1 ПКУзастосовуються до податкових періодів, починаючи з 01 липня 2017 року.

  Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації

  Доповнено новим п. 138.4 ПКУ відповідно до якого, вимоги пп.138.1 — 138.3 ПКУ, якими визначені різниці для коригування фінансового результату до оподаткування та порядок розрахунку амортизації, не застосовуються до операцій з активами з права користування за договорами оренди.

  Уточнено вартісний показник для застосування визначених Кодексом мінімально допустимих строків корисного використання, встановлений для основних засобів 4 групи, який складає понад 6000 гривень замість раніше визначеного у розмірі 2500 гривень (пп.138.3.3 ПКУ).

  Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій

  Уточнено, що при визначенні різниць, передбачених пп.140.5.4 ПКУ для коригування до збільшення фінансового результату до оподаткування на суму 30 відсотків вартості придбаних товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг, не враховуються активи з права користування за договорами оренди.

  Уточнено, що вимоги із застосування різниці відповідно до пп.140.5.4 ПКУ не поширюються також на вартість товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг, придбаних у Накопичувального фонду та недержавних пенсійних фондів.

  Доповнено новою різницею для коригування фінансового результату до збільшення при перевищенні виплат (винагород) страховим посередникам понад встановлений норматив витрат, а саме:

  • на позитивну різницю між сумою будь-яких виплат (винагород) страховим посередникам та іншим особам за надані послуги щодо укладання (пролонгації) договорів страхування та сумою нормативу витрат на виплати страховим посередникам, розрахованих за методикою, визначеною уповноваженим органом, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (пп.141.1.3 ПКУ).

  Застосування прискореної амортизації

  Внесеними до п.43 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ змінами на 1 рік продовжено дію норми щодо права на застосування для розрахунку амортизації за прямолінійним методом мінімально допустимого строку амортизації (два роки) щодо основних засобів четвертої групи, якщо витрати на їх придбання понесені (нараховані) платником податків після 1 січня 2017 року та якщо для таких основних засобів забезпечується одночасне виконання встановлених Кодексом вимог, зокрема, основні засоби введені в експлуатацію в межах одного з податкових (звітних) періодів з 1 січня 2017 року по 31 грудня 2019 року.

  Посилання

  ще новини….

  на Головну сторінку

  You must be logged in to post a comment.

  ПОДЗВОНИТИ НАМ