Замовити

Залиште заявку, наш менеджер зв’яжеться з Вами

  Зміни у поданні форм державних статистичних спостережень до органів державної статистики на 2021 рік

  Зміни у поданні форм державних статистичних спостережень до органів державної статистики на 2021 рік

  № п/п Найменування форми, дата та номер наказу щодо її затвердження Індекс форми Періодичність Строк подання
  змінено строк подання:
  1. Звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг (21.07.2020 № 221) 1-заборго-ваність (ЖКГ) місячна не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом
  2. Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду (20.01.2020 № 52) 29-сг річна не пізніше 5 січня
  3. Звіт про використання добрив і пестицидів (09.01.2020 № 35)  9-сг річна не пізніше 5 січня
  4. Звіт про здійснення наукових досліджень і розробок (25.06.2020 № 201) 3-наука річна не пізніше 5 березня
  5. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємстві у 2021 році (22.07.2020 № 224) 1-ІКТ річна не пізніше 10 квітня
  змінено індекс форм державних статистичних спостережень:
  1. Звіт про виконання державного оборонного замовлення на поставку (закупівлю), ремонт та модернізацію озброєння, військової та спеціальної техніки (24.06.2020 № 199) 1-ПО (поставка/ оборона) місячна не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним періодом
  скасовано подання форм державних статистичних спостережень:
  1. Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування (11.06.2020 № 173) 5-ЗЕЗ місячна не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним періодом
  2. Звіт про взаємозв’язки підприємства з прямими іноземними інвестиціями в рамках відносин прямого інвестування (11.06.2020 № 174) 11-зез (ВПІ) річна не пізніше 28 лютого
  3. Звіт про взаємозв’язки підприємства – прямого інвестора в рамках відносин прямого інвестування (11.06.2020 № 174) 12-зез (ВПІ) річна не пізніше 28 лютого
  4. Звіт про діяльність закладу вищої освіти (23.07.2020 № 225) 2-3 нк один раз на рік не пізніше 25 жовтня
  5. Звіт про діяльність закладу дошкільної освіти (23.07.2020 № 226) 85-к річна не пізніше 28 лютого
  6. Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів (27.08.2020 № 258) 2-Б річна не пізніше 28 лютого
  7. Звіт про експорт/імпорт продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання (27.08.2020 № 260) 1-ЕІО місячна не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним
  8. Звіт дитячого закладу оздоровлення та відпочинку за літо 20__ року (27.08.2020 № 261) 1-от один раз на рік після завершення роботи закладу, не пізніше 1 вересня
  запроваджено  подання форм державних статистичних спостережень:
  1. Модуль обстеження робочої сили щодо трудової діяльності волонтерів (21.07.2020 № 217)  1-ОРС (ТДВ) одноразова у термін, установлений територіальним органом Держстату
  2. Модуль обстеження робочої сили щодо трудової діяльності волонтерів (21.07.2020 № 217) 2-ОРС (ТДВ) одноразова у термін, установлений територіальним органом Держстату
  3. Звіт про заборгованість з оплати праці (21.07.2020 № 222) 3-борг місячна не пізніше 7-го числа кожного місяця
  4. Подорож до України 1-ПДУ річна у термін, установлений територіальним органом Держстату
  унесено зміни до форм державних статистичних спостережень, крім вищезазначених:
  1. Звіт із праці (17.06.2020 № 179) 1-ПВ місячна не пізніше 7-го числа місяця, наступного за звітним періодом
  2. Звіт із праці (17.06.2020 № 178) 1-ПВ квартальна не пізніше 7-го числа місяця, наступного за звітним періодом
  3. Звіт про роботу аспірантури (19.06.2020 № 189) 1-нк річна не пізніше 20 січня
  4. Запитальник основного інтерв’ю (21.07.2020 № 218) 2-УЖД один раз на рік у термін, установлений територіальним органом Держстату
  5. Стан здоров’я членів домогосподарства. Доступ домогосподарств до окремих товарів та послуг (21.07.2020 № 218) Анкета № 2 один раз на два роки у термін, установлений територіальним органом Держстату
  6. Структурне обстеження підприємства (22.07.2020 № 223) 1-підприєм-ництво річна не пізніше 28 лютого
  7. Звіт про капітальні інвестиції (26.08.2020 № 256) 2-інвестиції квартальна не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом
  8. Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції (26.08.2020 № 256) 2-ОЗ ІНВ річна не пізніше 28 лютого
  9. Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств (10.06.2020 № 171) 50-сг річна не пізніше 28 лютого
  10. Звіт про об’єкти погосподарського обліку (14.01.2020 № 44) 6-сільрада річна не пізніше 20 січня
  11. Звіт про надходження культур зернових і зернобобових та олійних на перероблення та зберігання (28.01.2020 № 66) 1-зерно місячна не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним періодом
  12. Запитальник базового інтерв’ю (21.07.2020 № 219) 01-СГН один раз на рік у термін, установлений територіальним органом Держстату
  13. Запитальник щомісячного інтерв’ю (21.07.2020 № 219) 02-СГН місячна у термін, установлений територіальним органом Держстату
  14. Звіт про добування водних біоресурсів (09.01.2020 № 36) 1-риба річна не пізніше 20 січня
  15. Звіт про відтворення та захист лісів (19.06.2020 № 192) 3-лг річна не пізніше 28 лютого
  16. Звіт про постачання та використання енергії (19.06.2020 № 191) 11-мтп річна не пізніше 28 лютого
  17. Звіт про виробництво продукції військового призначення та подвійного використання (24.06.2020 № 198) 1-ПО міcячна не пізніше 4 числа місяця, наступного за звітним
  18. Звіт про діяльність колективного засобу розміщування (17.06.2020 № 180) 1-КЗР річна не пізніше 28 лютого
  19. Звіт про туристичну діяльність (17.06.2020 № 181) 1-туризм річна не пізніше 28 лютого
  20. Звіт про експорт-імпорт послуг (17.06.2020 № 182) 9-ЗЕЗ квартальна не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним періодом
  21. Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів (18.12.2019 № 405) 2-ТП (повітря) річна не пізніше 20 січня
  22. Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища (23.12.2019 № 435) 1-екологічні витрати річна не пізніше 28 лютого
  23. Утворення та поводження з відходами (19.06.2020 № 190) 1-відходи річна не пізніше 28 лютого
  24. Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює пасажирські автоперевезення на маршруті (14.06.2019 № 216 (зі змінами)) 51-пас 2 рази на рік не пізніше 25 травня, не пізніше 25 листопада
  проводяться державні статистичні спостереження за такими періодичними формами:
  1. Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників (17.06.2020 № 183) 7-ПВ один раз на чотири роки не пізніше 31 березня
  2. Обстеження інноваційної діяльності підприємства за період 2018−2020 років (27.08.2020 № 259) ІНН один раз на два роки не пізніше 31 березня
  не проводяться державні статистичні спостереження за такими періодичними формами:
  1. Звіт про витрати на утримання робочої сили (07.08.2014  № 227) 1-РС один раз на чотири роки не пізніше 7 квітня
  2. Ефективність програм соціальної підтримки населення (10.07.2013 № 203) Анкета №4 один раз на п’ять років у термін, установлений територіальним органом Держстату
  3. Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (26.06.2017 № 150) 1-ПВ (умови праці) один раз на два роки не пізніше 28 лютого
  4. Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства за 20__ рік (10.11.2015 № 319 (зі змінами)) 1-інновація один раз на два роки не пізніше 28 лютого
  5. Звіт про наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах (21.07.2020 № 220) 10-мех один раз на п’ять років не пізніше 28 лютого
  ПОДЗВОНИТИ НАМ