Замовити

Залиште заявку, наш менеджер зв’яжеться з Вами

  Чи можливе донарахування доходів за безоплатне користування майном?

  консультує Ед Рем

  Чи можливе донарахування доходів за безоплатне користування майном?

  безоплатне користування

  Безоплатне користування майном: досить часто підприємства у своїй господарській діяльності здійснюють операції з безоплатної передачі та отримання як оборотних, так і необоротних активів. На практиці виникають запитання щодо обліку операцій використання (реалізації) безоплатно отриманих товарів, робіт, послуг, нематеріальних активів та основних засобів, оскільки безоплатно отримані активи визнaютьcя доходом як за нормами положень (стандартів) бухгалтерського обліку, так і згідно з податковим законодавством, а операції з відчуження таких активів мають певні аспекти, особливо в частині податкового законодавства.

  Розглянемо наступну ситуацію: підприємство безкоштовно користувалось програмою «1:С Підприємство 8.3». Послуги з користування даним активом не оплачувались. Підтвердити право власності на актив підприємство не змогло.

  То чи потрібно з метою зменшення ризику донарахування доходів за безоплатно отриманою орендою та оформити договори оренди?

  З точки зору цивільного законодавства операції оренди є унікальними. Ст. 901 ЦКУ пояснює, що таке «послуга», а ст.837 ЦКУ дає визначення поняттю «робота». Відповідно до ст. 759 та ст.760 ЦКУ розкривається суть оренди. Тобто, оренда не є ні послугою, ні роботою.

  Отримуючи у безоплатне користування майно, Підприємство фактично отримує безкоштовну оренду з точки зору цивільного законодавства.

  Водночас, визначення поняття оренди наявне в ст. 4 П(С)БО 14: оренда – угода, за якою орендар набуває права користування необоротним активом за плату протягом погодженого з орендодавцем строку. Тобто, спеціальне П(С)БО 14 «Оренда» не регулює питання, пов’язані з безоплатним наданням у користування майна, оскільки, не визнає його орендою за визначенням.

  Проте ПКУ не настільки делікатний у визначеннях. Підпункт 14.1.185 ПКУ розуміє під «постачанням послуг» будь-яку операцію, що не є постачанням товарів, чи іншу операцію з передачі права на об’єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об’єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності.

  Підпункт 14.1.203 ПКУ містить визначення поняття «продаж результатів робіт (послуг)»будь-які операції господарського, цивільно-правового характеру з виконання робіт, наданняпослуг, надання права на користування або розпоряджання товарами, у тому числі нематеріальними активами та іншими об’єктами власності, що не є товарами, за умови компенсації їх вартості, а також операції з безоплатного надання результатів робіт (послуг). Продаж результатів робіт (послуг) включає, зокрема, надання права на користування товарами за договорами оперативного лізингу (оренди)…

  Тобто, чіткого визначення, що таке «роботи», «послуги», «оренда» – ПКУ не має. Він об’єднує всі поняття разом. Відповідно до п.14.1.13 ПКУ безоплатно надані товари, роботи, послуги:

  а) товари, що надаються згідно з договорами дарування, іншими договорами, за якими не передбачається грошова або інша компенсація вартості таких товарів чи їх повернення, або без укладення таких договорів;

  б) роботи (послуги), що виконуються (надаються) без висування вимоги щодо компенсації їх вартості;

  в) товари, передані юридичній чи фізичній особі на відповідальне зберігання і використані нею.

  У даному випадку, мова іде про «тимчасове користування на безоплатній основі». З точки зору ПКУ у такому випадку платник податку отримує безоплатно роботи (послуги). На сьогодні, існує лише одна Постанова Апеляційного суду від 04.12.2018р. у справі №826/6155/17, відповідно до якої Суд став на сторону податкової служби та підтвердив донарахування доходів (в сумі вартості безоплатно наданих послуг з користування торговою маркою), та відповідно, збільшення суми фінансового результату до оподаткування. Сума доходів буда визначена у відповідності до вимог Стандартів оціночної діяльності.

  Отже, донарахування доходів за безоплатне користування майном – цілком реальне і може бути здійснене за наслідками податкової перевірки підприємства.

  Відповідно,з метою зменшення ризику донарахування доходів за безоплатно отриманою орендою потрібно оформляти договори оренди.

  ще статті…

  Замовити аудит підприємства

  You must be logged in to post a comment.

  ПОДЗВОНИТИ НАМ