Замовити

Залиште заявку, наш менеджер зв’яжеться з Вами

  Виникли форс-мажорні обставини – ДФС списує борг!

  ДФС повідомляє

  Виникли форс-мажорні обставини – ДФС списує борг!

  ДФС списує борг

  ДФС списує борг: Державна фіскальна служба Рівненської області розповідає, що у разі, якщо борг платника податків виник унаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), платник податків звертається до територіального органу ДФС за місцем обліку «безнадійного» податкового боргу та/або за місцем обліку такого платника з письмовою заявою, в якій зазначаються суми податків та зборів, що підлягають списанню.

  Державна фіскальна служба відповіла на наступні актуальні питання:

  • ДФС списує борг: Чи підлягає списанню заборгованість платника податків по ЄСВ?

  Сума недоїмки не підлягає списанню, зокрема в разі укладення з платником єдиного внеску мирової угоди відповідно, до вимог ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», крім випадків повної ліквідації юридичної особи або смерті фізичної особи, визнання її безвісно відсутньою, недієздатною, оголошення померлою та відсутності осіб, які, відповідно до ЗУ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» несуть зобов’язання із сплати єдиного внеску.

  Строк давності щодо стягнення сум недоїмки по ЄСВ, штрафів та нарахованої пені не застосовується.

  • ДФС списує борг: Які терміни списання «безнадійного» податкового боргу?

  Списання здійснюється щокварталу протягом двадцяти календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку. Передбаченого для подання податкової декларації (розрахунку) за звітний (податковий) квартал.

  • ДФС списує борг: Яка передбачена відповідальність, якщо СГ своєчасно не сплачує розстрочені суми податкового боргу (грошових зобов’язань)?

  Припустимо, щоякщо платник податків порушує умови погашення розстроченого грошового зобов’язання чи податкового боргу або відстроченого грошового зобов’язання чи податкового боргу. Договори про розстрочення можуть бути достроково розірвані з ініціативи контролюючого органу.

  З дня, наступного за днем розірвання договору, на розстрочені суми, що залишились не сплаченими, нараховуються пеня та штраф у розмірах, передбачених ПКУ.

  • ДФС списує борг: Які документи необхідно представити платником податків для прийняття рішення про списання «безнадійного» податкового боргу, що виникли унаслідок непереборної сили (форс-мажорних обставин)?

  У разі, якщо борг платника податків виник унаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), платник податків звертається до територіального органу ДФС за місцем обліку «безнадійного» податкового боргу та/або за місцем обліку такого платника з письмовою заявою. В якій зазначаються суми податків та зборів, що підлягають списанню.

  До заяви обов’язково додаються документи, які підтверджують, що податковий борг вважається безнадійним, а саме:

  – висновки торгово-промислової палати України – про настання обставин непереборної сили чи стихійного лиха на території України;

  – висновки уповноважених органів іншої держави, які легалізовані консульськими установами України.

  – у разі настання обставин непереборної сили чи стихійного лиха на території такої держави;

  – рішеннями Президента України про запровадження надзвичайної екологічної ситуації в окремих місцевостях України, затвердженими ВРУ, або рішеннями Кабміну України про визнання окремих місцевостей України потерпілими від повені, посухи, пожежі та інших видів стихійного лиха, у тому числі рішеннями щодо визначення окремих місцевостей потерпілими від несприятливих погодних умов, які спричинили втрату врожаю сільськогосподарських культур в обсягах. Що перевищують 30 відсотків середнього врожаю за попередні п’ять календарних років;

  – рішеннями обласних рад – у випадках, встановлених ПКУ;

  – висновками інших органів, уповноважених згідно із законодавством засвідчувати форс-мажорні обставини.

  • ДФС списує борг: До якого органу ДФС необхідно звертатись платнику податків для отримання розстрочки податкового зобов’язання або боргу?

  Для розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) платник податків звертається до органу ДФС за місцем свого обліку або за місцем обліку такого грошового зобов’язання (податкового боргу) з письмовою заявою, в якій зазначаються суми податків, зборів, штрафних (фінансових) санкцій (штрафів), пені, сплату яких платник податків просить розстрочити (відстрочити), а також строк розстрочення (відстрочення) та періоди сплати. Водночас окремо зазначаються суми, строк сплати яких ще не настав, а також строк сплати яких вже минув.

  До такої заяви додається економічне обґрунтування, яке складається з:

  – переліку обставин, що свідчать про наявність загрози виникнення або накопичення податкового боргу, і доказів існування таких обставин;

  – аналізу фінансового стану;

  – графіка погашення розстрочених (відстрочених) сум;

  – розрахунків прогнозних доходів платника, що гарантують виконання графіка погашення.

  Відповідно, підставою для розстрочення грошових зобов’язань (податкового боргу) платника податків є надання ним достатніх доказів існування обставин, що свідчать про наявність загрози виникнення або накопичення податкового боргу.

  Посилання

  ще новини….

  Замовити аудиторьскі послуги

  You must be logged in to post a comment.

  ПОДЗВОНИТИ НАМ