Замовити

Залиште заявку, наш менеджер зв’яжеться з Вами

  Індивідуальна податкова консультація ДФСУ

  Індивідуальна податкова консультація ДФСУ

  ДФСУ в Індивідуальній податковій консультації від 12.02.2018 р. N 563/6/99-99-15-03-02-15/ІПК прийшла до наступного висновку: «Оскільки, підприємство здійснює постачання програмної продукції, тому при складанні податкових накладних за такими операціями у графі 3.1 податкової накладної слід зазначати умовний код товару – 00502.»

  Більш детально Ви можете ознайомитись з текстом консультації тут.

   

  ІПК від 12.02.2018 р. N 563/6/99-99-15-03-02-15/ІПК «Щодо зазначення обов’язкових реквізитів у податковій накладній»

  Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо зазначення обов’язкових реквізитів у податковій накладній та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

  Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами Кодексу (пункт 1.1 статті 1 розділу I Кодексу).

  Відповідно до пункту 44.1 статті 44 розділу II Кодексу для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством, платникам податків забороняється формування показників податкової звітності на підставі даних, не підтверджених вищезазначеними документами.

  Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX Кодексу.

  Згідно з підпунктами “а” і “б” пункту 185.1 статті 185 розділу V Кодексу об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників ПДВ з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V Кодексу розташоване на митній території України.

  У відповідності до пункту 26 1 підрозділу 2 розділу XX Перехідних положень Податкового кодексу України, зі змінами та доповненнями (далі – Кодекс), тимчасово, з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання програмної продукції, а також операції з програмною продукцією, плата за які не вважається роялті згідно з абзацами другим – сьомим підпунктом 14.1.225 пункту 14.1 статті 14 Кодексу.

  До програмної продукції відносяться:

  – результат комп’ютерного програмування у вигляді операційної системи, системної, прикладної, розважальної та/або навчальної комп’ютерної програми (їх компонентів), а також у вигляді інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів та доступу до них;

  – примірники (копії, екземпляри) комп’ютерних програм, їх частин, компонентів у матеріальній та/або електронній формі, у тому числі у формі коду (кодів) та/або посилань для завантаження комп’ютерної програми та/або їх частин, компонентів у формі коду (кодів) для активації комп’ютерної програми чи в іншій формі;

  – будь-які зміни, оновлення, додатки, доповнення та/або розширення функціоналу комп’ютерних програм, права на отримання таких оновлень, змін, додатків, доповнень протягом певного періоду часу;

  – криптографічні засоби захисту інформації.

  Пунктом 5.3 статті 5 Кодексу визначено, що інші терміни, що застосовуються у Кодексі і не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому іншими законами.

  Відповідно до законів України від 23 березня 2000 року N 1587 “Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних” та від 23 грудня 1993 року N 3792 “Про авторське право і суміжні права” комп’ютерна програма – це набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування комп’ютером, які приводять його у дію для досягнення певної мети або результату (це поняття охоплює як операційну систему, так і прикладну програму, виражені у вихідному або об’єктному кодах).

  Згідно з статтею 2 Закону N 1587 примірником комп’ютерної програми є копія комп’ютерної програми, яка виконана безпосередньо чи опосередковано із цієї комп’ютерної програми і містить усі зафіксовані в комп’ютерній програмі рухомі зображення чи їх частину (як із звуковим супроводом, так і без нього).

  Компонентами комп’ютерної програми є частини програмного забезпечення, які можуть бути частинами (модулями), на основі або за допомогою яких створюється певна програма, та/або діяти як самостійні комп’ютерні програми.

  Правила складання податкової накладної (у тому числі заповнення її обов’язкових реквізитів) регулюються статтею 201 розділу V Кодексу та регламентуються Порядком заповнення податкової накладної, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 N 1307 (далі – Порядок N 1307), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за N 137/28267 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2017 N 276).

  Перелік обов’язкових реквізитів, які зазначаються у податковій накладній, визначено у підпунктах “а” – “і” пункту 201.1 статті 201 розділу V Кодексу, зокрема таким реквізитом є код товару згідно з УКТ ЗЕД, для послуг – код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (далі – ДКПП). Платники податків, крім, випадків постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, мають право зазначати код товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з ДКПП неповністю, але не менше ніж чотири перших цифри відповідного коду.

  Коди товарів згідно з УКТ ЗЕД затверджено Законом України від 19 вересня 2013 року N 584-VII “Про Митний тариф України”.

  Коди послуг згідно з ДКПП визначені у ДКПП (ДК 016:2010), затвердженому наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 N 457.

  Водночас підпунктом 2 пункту 16 Порядку N 1307 передбачено, що ДФС визначає умовні коди товарів, що відсутні в УКТ ЗЕД, та забезпечує їх оприлюднення на власному офіційному веб-порталі для використання платниками податку при складанні податкових накладних відповідно до статті 201 розділу V Кодексу. Довідник умовних кодів товарів (далі – Довідник), які відсутні в УКТ ЗЕД, розміщено на офіційному веб-порталі ДФС за адресою: http://sfs.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/dovidniki-/288992.html.

   

  Даним Довідником для програмної продукції визначено умовний код – 00502. При складанні податкових накладних за операціями з постачання на митній території України програмної продукції вказаний умовний код зазначається як для програмної продукції, розробленої за межами митної території України і ввезеної на митну територію України, так і для програмної продукції, розробленої на митній території України та поставленої на такій території.

  Відповідно до даних, наведених у зверненні платника, підприємство згідно ліцензійного договору надає в користування замовнику розроблене ним програмне забезпечення (далі – ПЗ). При цьому замовнику передається право користування ПЗ без можливості його тиражування, перепродажу та передачі третім особам у користування.

  Враховуючи вищевикладене, підприємство здійснює постачання програмної продукції, тому при складанні податкових накладних за такими операціями у графі 3.1 податкової накладної слід зазначати умовний код товару – 00502.

  Крім цього, згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов’язані самостійно декларувати свої податкові зобов’язання (стаття 36 Кодексу) та повинні самостійно визначати відповідність здійснюваних ними операцій тим, які перераховані Кодексом.

  You must be logged in to post a comment.

  ПОДЗВОНИТИ НАМ