Замовити

Залиште заявку, наш менеджер зв’яжеться з Вами

  Штрафи за порушення касової дисципліни – скасовано!

  дфс

  Штрафи за порушення касової дисципліни – скасовано!

  Касова дисципліна та штрафи

  Касова дисципліна та штрафи: Президентом України прийнято Указ №418/2019 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких указів президента» від 20.06.2019 р., набравши чинність з дня, наступного за днем його опублікування. Він скасовує в тому числі й Указ №436/95 «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» від 12.06.1995р.(далі-Указ №436).

  Це означає, що для юридичних осіб всіх форм власності, фізичних осіб-підприємців, а також постійних представництв нерезидентів скасовуються наступні штрафи за порушення норм Положення №148 «Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» від 29.12.2017р.(далі- Положення №148):

  – за перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касах – у двократному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день;

  – за неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне) оприбуткування у касах готівки – у п`ятикратному розмірі неоприбуткованої суми;

  – за витрачання готівки з виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) та інших касових надходжень (крім коштів, отриманих із кас установ банків) на виплати, що пов`язані з оплатою праці (за винятком екстрених (невідкладних) обставин – соціальних виплат громадянам на поховання, допомоги при народженні дитини, одиноким та багатодітним матерям, на лікування в разі хвороби, компенсацій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), за наявності податкової заборгованості – в розмірі здійснених виплат;

  – за перевищення встановлених строків використання виданої під звіт готівки, а також за видачу готівкових коштів під звіт без повного звітування щодо раніше виданих коштів – у розмірі 25 % виданих під звіт сум;

  – за проведення готівкових розрахунків без подання одержувачем коштів платіжного документа (товарного або касового чека, квитанції до прибуткового ордера, іншого письмового документа), який би підтверджував сплату покупцем готівкових коштів, – у розмірі сплачених коштів;

  – за використання одержаних в установі банку готівкових коштів не за цільовим призначенням – у розмірі витраченої готівки.

  Для банків також скасовується штраф у п’ятидесятикратному розмірі неоподаткованого мінімуму доходів громадян за кожен випадок невстановлення установами банків лімітів залишку готівки в касі.

  Касова дисципліна залишається адмінвідповідальність за порушення, а саме:

  – згідно ст. 163-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення(далі- КУпАП), за порушення порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), у тому числі перевищення граничних сум розрахунків готівкою – від 1700 до 3400 грн.. Якщоті самі дії були вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню. За таке ж порушення, то повторний штраф – від 8500 до 17000 грн;

  – згідно част. 1 ст. 164-4 КУпАП за здавання виторгу торговельними підприємствами всіх форм власності. Які реалізують товари за готівку, з порушенням термінів, установлених правилами розрахунків і ведення касових операцій (на відповідальних осіб) – від 289 до 1496 грн.. Ті самі дії, вчинені особою повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за те ж саме порушення – від 731 до 2975 грн.

  Зверніть увагу: для ФОП оприбуткуванням готівки (згідно із п. 11 розділу ІІ Положення №148) є запис в Книзі обліку доходів (Книзі обліку доходів і витрат). Таким чином, завдяки скасуванню цього Указу №436. З підприємців знімається найбільш загрозливий штраф у п’ятикратному розмірі невідображеної (або несвоєчасно чи не в повній сумі відображеній) в цій Книзі готівки.

  Оскільки ведення такої Книги передбачено ПКУ, тоза порушення порядку ведення такої Книги податківці можуть застосувати адмінштраф за ст. 163-1 КУпАП у розмірі від 85 до 170 грн.

  Посилання

  ще новини….

  You must be logged in to post a comment.

  ПОДЗВОНИТИ НАМ