Замовити

Залиште заявку, наш менеджер зв’яжеться з Вами

  Звітність за МСФЗ в форматі XBRL: перелік звітів, звіт про управління

  консультує Ед Рем

  Звітність за МСФЗ в форматі XBRL: перелік звітів, звіт про управління

  Звітність за МСФЗ в форматі XBRL: питання щодо переліку звітів, звіту про управління та строків подачі:

  1. Який перелік звітів потрібно подавати у форматі XBRL?
  2. Чи можна не подавати звіт про управління? Які наслідки, штрафи при неподанні (якщо потрібно)?
  3. Які строки подачі звітів?
  Щодо переліку звітів.

  Згідно зі ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. №996-ХІV (далі – ЗУ №994-ХІV) фінансова звітність – звітність, що містить інформацію про фінансовий стан та результати діяльності підприємства.

  Звітність за МСФЗ: Фінансова звітність за міжнародними стандартами складаються на підставі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами. (п.6 ст.11 ЗУ №994-ХІV).

  Відповідно до п.10 МСБО 1 (далі – МСБО 1) «Подання фінансової звітності», повний комплект фінансової звітності включає:

  • звіт про фінансовий стан на кінець періоду;
  • звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період;
  • звіт про зміни у власному капіталі за період;
  • звіт про рух грошових коштів за період;
  • примітки, що містять виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення;
  • порівняльну інформацію стосовно попереднього періоду.

  Відповідно до п.1.3 Посібника з таксономії:

  таксономія МСФЗ включає елементи відповідно до вимог подання та розкриттяінформації за МСФЗ та МСБО, які випущені Радою з МСФЗ, елементи відповідно досупровідних матеріалів до МСФЗ (роз’яснення щодо впровадження та ілюстративніприклади), а також та невелику кількість елементів, що відображаються у Звіті про управління, який складається відповідно до затвердженого Радою з МСФЗ Положення«Коментарі керівництва».

  Однак, таксономія у форматі UA XBRL МСФЗ є адаптованою для подання звітності в Україні і включає в себе лише комплект проміжної фінансової звітності, а також річної фінансової звітності, складеної на підставі таксономії, підтвердженої підписом аудитора.

  Детально з порядком подачі фінансової звітності до СФЗ можна ознайомитись за посиланням.

  Щодо звіту про управління.

  Зазначений звіт не є складовою фінансової звітності. Відповідно до абз.2 п.2 «Порядку подання фінансової звітності», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №419 від 28.02.2000р. (далі – Порядок №419), підприємства подають його разом з річною фінансовою звітністю. Але жоден із офіційних органів не приймає його: ні статистика (Лист Державної служби статистики від 08.02.2019 р. № 04.3-13/17-19), ні податкова служба (ІПК від 05.04.2019 р. №1451/ІПК/26-15-12-03-11), ні будь-який інший контролюючий орган. Тому, наразі зазначена норма законодавства є фактично не діючою.

  Підприємства, які згідно зі ст.14 ЗУ №996-ХІV мають розміщувати фінансову звітність на власному сайті, оприлюднюють і звіт про управління (п.2 Порядку №419).

  Згідно зі ст.1631.6 КпАПУ(чинна з 07.02.2019р.), на посадових осіб підприємства за порушення порядку оприлюднення фінансової звітності…накладається штраф у розмірі від 17 тис. грн до 34 тис. грн (від 1000 до 2000 НМДГ).

  КпАПУ не містить жодної згадки про звіт про управління, оскільки, звіт про управління не належить до складу фінансової звітності, підстав для застосування штрафів за його неоприлюднення наразі немає.

  Щодо строків подачі.

  Річна фінансова звітність подається:

  •  до органів статистики –не пізніше 28 лютого наступного за звітним року (п.5 Порядку №419);
  • до органів доходів і зборів –у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток підприємств подається (п.5 Порядку №419).

  Відповідно до п.46.2 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI (далі – ПКУ): платники податку на прибуток, які відповідно до ЗУ №996-ХІV зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність та … разом з аудиторським звітом, подають контролюючому органу річну фінансову звітність, яка підлягає оприлюдненню разом з аудиторським звітом у строк не пізніше 10 червня року, наступного за звітним. У разі неподання (несвоєчасного подання) річної фінансової звітності, яка підлягає оприлюдненню разом з аудиторським звітом, застосовується відповідальність, передбачена п.120.ПКУ, для подання податкових декларацій (розрахунків).

  • до системи фінансової звітності: згідно з п.5 Порядку №419 – до 28 лютого року, наступного за звітним, а згідно з інформацією на сайті СФЗ:

  «Сповіщення суб’єкт звітування отримає після того, як регулятором буде створено «вікно» для подання фінансової звітності. Таке «вікно» буде створено на певний період часу відповідно до встановлених законодавством строків подання фінансової звітності (наприклад, початок буде 01.01.ХХ р. та кінцевий термін подання фінансової звітності 30.04.ХХ р.).

  Звітність за МСФЗ: термін 30 квітня для подання фінансової звітності встановлений п.3 ст.14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» від 16.07.1999р. №996-ХIV для оприлюднення фінзвітності ПСІ (крім великих підприємств).

  У тому ж підпункті для великих підприємств встановлено інший строк подачі фінансової звітності: 30 червня».

  Оскільки, жодних детальних офіційних пояснень наразі ні Мінфін, ні  НКЦПФР щодо термінів подання фінансової звітності, складеної за таксономією не надали, можемо припустити, що строки подачі такої звітності до СФЗ відрізняються від строків подачі звітності до статистики.

  ще статті…..

  Замовити аудит підприємства

  ПОДЗВОНИТИ НАМ