Замовити

Залиште заявку, наш менеджер зв’яжеться з Вами

  Законопроект 7137-д прийнято!!! АНАЛІЗ від ТОВ АК Ед Рем

  новини від Ед Рем

  Законопроект 7137-д прийнято!!! АНАЛІЗ від ТОВ АК Ед Рем

  Доброго дням всім, наша Компанія Ед Рем зробила аналіз прийнятого законопроекту 7137-д.

  Зміст

  1. УВАГА!!! Єдиний податок для всіх!!!
  2. РРО та фактичні перевірки.
  3. Фінансовий моніторинг, строк позовної давності та Пеня.
  4. ПДФО.
  5. ПДВ.
  6. Податок на прибуток.
  7. Ациз
  8. Суб’єкти на загальній системі оподаткування.
  9. Перевірки
  10. Податок на землю та екологічний податок.

  УВАГА!!! Єдиний податок для всіх!!!

  Установити, що тимчасово, з 1 квітня 2022 рокудо припинення або скасування воєнного стану на території України, положення розділу XIV Податкового кодексу України застосовуються з урахуванням таких особливостей:

  1.1.Фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку першої та другої групи, мають право не сплачувати єдиний податок.

  При цьому такими особами декларація платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця, не заповнюється за період, в якому відповідно до абзацу першого цього пункту єдиний податок не сплачувався.

  1.2. Платниками єдиного податку третьої групи можуть бути фізичні особи –підприємці та юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 10 мільярдів гривень.

  До таких осіб не застосовується обмеження щодо кількості осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах.

  1.3.Платниками єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування, встановлені цим пунктом, без урахування обмежень, встановлених п.291.5 ПКУ, не можуть бути:

  а) суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи – підприємці), які здійснюють:

  • діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора);
  • обмін іноземної валюти;
  • виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива, сидру, пері (без додання спирту) та столових вин);
  • видобуток, реалізацію корисних копалин;

  б) страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;

  в) представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;

  г) фізичні та юридичні особи – нерезиденти.

  1.4. Відсоткова ставка єдиного податку для платників єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування, встановлені цим пунктом, встановлюється у розмірі 2% доходу.

  1.5. Платники єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування, встановлені цим пунктом, звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з ПДВ з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України.

  1.6. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування, встановлені цим пунктом, є календарний місяць.

  Платники єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування, встановлені цим пунктом, подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку як за податковий (звітний) квартал (із вказівкою суми помісячного доходу). у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду.

  1.7.Платники єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування, встановлені цим пунктом, нараховують, обчислюють і сплачують єдиний податок не пізніше 15 числа (включно) наступного за звітним місяцем.

  1.8. Для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування платником з особливостями, встановленими цим пунктом, суб’єкт господарювання до останнього числа місяця, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, подає до контролюючого органу за місцем податкової адреси заяву.

  Зареєстровані в установленому законом порядку суб’єкти господарювання (новостворені), які протягом 10 днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування з урахуванням особливостей оподаткування, встановлених цим пунктом, вважаються платниками єдиного податку третьої групи з дня їх державної реєстрації.

  1.9. Після припинення або скасування воєнного стану на території України платники єдиного податку третьої групи, які на день припинення або скасування воєнного стану на території України використовували особливості оподаткування, встановлені цим пунктом, з першого дня місяця, наступного за місяцем припинення або скасування воєнного стану на території України втрачають право використання особливостей оподаткування, передбачених цим пунктом, і автоматично вважаються такими, що застосовують систему оподаткування, на якій такі платники податку перебували до обрання особливостей оподаткування, передбачених цим пунктом.

  Платник податку має право самостійно відмовитись від використання особливостей оподаткування, передбачених цим пунктом, з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому було прийнято таке рішення.

  Новоутворені суб’єкти господарювання, які бажають обрати спрощену систему оподаткування з урахуванням особливостей оподаткування, встановлених цим пунктом, подають заяву за загальною процедурою, передбаченою цим Кодексом.

  1.10. Надати право Кабінету Міністрів України визначати особливості нарахування та сплати єдиного податку.»

  «Тимчасово, з 1 березня 2022 року до припинення або скасуваннявоєнного стану в Україні,введеного згідно Указу Президента України від 24лютого 2022 року № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні”, а такожпротягом дванадцяти місяців після припинення або скасування такого воєнногостану особи, зазначені у пунктах 4, 5 та 5-1 частини першої статті 4 цьогоЗакону, мають право не нараховувати, не обчислювати та не сплачувати єдинийвнесок за себе. При цьому положення абзацу другого п.2 частини першоїст.7 цього Закону щодо таких періодів для таких осіб не застосовується.

  При цьому такими особами розрахунок єдиного внеску в складі податковоїдекларації не заповнюється за період в якому відповідно до абзацу першогоцього пункту єдиний внесок не нараховувався, не обчислювався та несплачувався.

  Нагадаємо, що мова йде про:

  а) фізичні особи – підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування;

  б) особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності;

  в) члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах.

  1.11. Установити, що під час періоду мобілізації, визначеного УказомПрезидента України від 24 лютого 2022 року №69/2022 «Про загальнумобілізацію», затвердженого Законом України «Про затвердження УказуПрезидента України «Про загальну мобілізацію» роботодавці – платникиєдиного податку, які обрали спрощену систему оподаткування – фізичні особи-підприємці, які належать до другої та третьої груп платників єдиного податку, атакож юридичні особи, які належать до третьої групи платників єдиногоподатку, мають право за власним рішенням не сплачувати єдиний внесок занайманих працівників, призваних під час мобілізації на військову службу доЗбройних Сил України.

  Суми єдиного внеску, нараховані та не сплачені роботодавцями,визначеними абзацом першим цього пункту, сплачуються за рахунок державногобюджету, крім періодів у яких наймані працівники, визначені абзацом першимцього пункту, отримували доходи у вигляді грошового забезпечення, з яких булосплачено єдиний внесок за рахунок державного бюджету.

  Для визначення суми єдиного внеску, що підлягає сплаті за рахунокдержавного бюджету відповідно до абзацу другого цього пункту, платникєдиного внеску розраховує та відображає у звітності суму єдиного внеску занайманих працівників, визначених абзацом першим цього пункту, в розмірах,передбачених частинами п’ятою та чотирнадцятою ст. 8 цього Закону.

  Для розрахунку використовуються дані звітності стосовно найманихпрацівників, визначених абзацом першим цього пункту, щодо суми нарахованогодоходу у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок,суми нарахованого єдиного внеску, суми донарахованого та зменшеногонарахування єдиного внеску таких найманих працівників.

  На підставі розрахунку, зазначеного в абзаці третьому цього пункту,центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику,державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язковедержавне соціальне страхування, формує бюджетні запити на отримання коштівна покриття сум несплаченого роботодавцями відповідно до цього пунктуєдиного внеску.

  Вимоги щодо нарахування єдиного внеску на заробітну плату (дохід), щоне перевищує розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом намісяць, не застосовуються до заробітної плати (доходу) за останній календарниймісяць (включно) у якому відбулась фактична демобілізація такого працівника.

  1.12. Тимчасово на період дії правового режиму воєнного стану, а такожпротягом трьох місяців після припинення або скасування воєнного стануштрафні санкції, визначені частиною одинадцятою статті 25 цього Закону, незастосовуються.

  1.13. Тимчасово на період дії правового режиму воєнного стану, а такожпротягом трьох місяців після припинення або скасування воєнного стануплатникам єдиного внеску не нараховується пеня, а нарахована пеня за ціперіоди підлягає списанню.

  1.14. Установити мораторій на проведення документальних перевірокправильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на період діїправового режиму воєнного стану, а також протягом трьох місяців післяприпинення або скасування воєнного стану.

  Документальні перевірки правильності нарахування, обчислення та сплатиєдиного внеску, що були розпочаті до 24 лютого 2022 року та не булизавершеними, зупиняються по останній календарний день третього місяця із дняприпинення (скасування) воєнного стану, введеного згідно Указу ПрезидентаУкраїни від 24 лютого 2022 року № 64/2022 “Про введення воєнного стану вУкраїні”».

  РРО та фактичні перевірки

  ще новини….

  Замовити аудит підприємства

  ПОДЗВОНИТИ НАМ